WHO-traktaten: tillegg og presiseringer

Den 30. november 2022 la vi ut en artikkel om WHO-traktaten (pandemi-traktaten) som er under arbeid.  Vi la også ut en underskriftskampanje: https://www.underskrift.no/vis/12339/ Vi har per midten av mars 2023 fått snaut 4000 underskrifter, noe som faktisk er en god del mindre enn vi hadde trodd og håpet. Vi var av den naive forestilling at … Les mer

“Vaksine-kulten”: den gudommelige vaksinen

Vi har i tidligere artikler nevnt den kult-lignende tilstanden vi kan skimte (og noen ganger se tydelig) angående vaksiner og mange folks uforbeholdne tillit til vaksiners positive virkning. Vaksine er rett og slett til dels blitt religion i Norge. Og når en negativ variant av religion blir innført på felter hvor religion ikke hører hjemme … Les mer

Er fugleinfluensa “the next thing”?

Den ganske enkle metoden å monitorere hovedstrømspressen og identifisere hva som kommer – altså hva som er neste “prosjekt” eller neste “current thing” fungerer stort sett veldig bra. Nå er det tegn som indikerer at vi snart muligens kan si: “here we go again!”, og at fugleinfluensa kan bli neste “current thing”. Det har kommet … Les mer

Sveits’ president anmeldt for løgn om Covid-19

For ca. 2 måneder siden ble den nyinnsatte sveitsiske presidenten, og tidligere helseminister under pandemien, Alain Berset anmeldt for sin rolle i Covid-håndteringen i landet, omtalt blant annet i Daily News Egypt og The Swiss Times: Ifølge Daily News Egypt: According to the complaint, the Office of the Attorney General of Switzerland is to start … Les mer

Lov og Helse med henvendelse til Forsvaret

Lov og Helse har sendt en henvendelse til Forsvaret. Årsaken til dette er at vi etter hvert har fått ganske omfattende informasjon om Forsvarets vaksine-praksis, og også hørt mange historier både om og fra personell i Forsvaret som har vært fortvilet over den vaksine-tvangen Forsvaret har operert med (og opererer med enda). Selv om Forsvaret … Les mer

Susanne Heart brakte trollene frem i dagslyset – del 2

I del 1 viste vi blant annet hva Susanne Heart sa på talerstolen i Rogaland Fylkesting 14. desember 2022. Vi kommenterte også relativt kort deler av innholdet i hennes innlegg. Nå kommer vi til den delen av case-studien hvor absurditetene eskalerer, for nå skal vi se på hva representantene som hadde motsvar/tilsvar sa. Og for … Les mer

Susanne Heart brakte trollene frem i dagslyset – del 1

14. desember 2022 fremmet Susanne Heart en såkalt interpellasjon (oppfordring/forslag) i Rogaland Fylkesting som bør bli en «case studie» om norsk politikk. Som indikert i overskriften til denne artikkelen kan man også godt si at Hearts modige innspill på en utrolig måte brakte trollene frem i dagslyset! For ordens skyld skal jeg påpeke at «trollene» … Les mer

Det som har skjedd i pandemien er bare symptomer

Dette er en oppfølging til artikkelen som ga en liten presentasjon av Foreningen Lov og Helse og vårt første år i virksomhet, og her skal jeg snakke litt om hva vi tenker om pandemien i de store linjene. Det som går spesifikt på pandemien står godt oppsummert i våre 9 punkter på forsiden av vår … Les mer