Norsk hykleri og utenlandske påvirkningsoperasjoner i Norge

For en tid siden dukket det opp en interessant sak av prinsipiell art, som sterkt berører det jeg skrev om norske myndigheters forslag til å gjøre påvirkningsoperasjoner i Norge straffbart. Saken involverte Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) som stolt kunne proklamere at de trakk seg som arrangør av en debatt om Midt-Østen. Dette fordi … Les mer

Har Frankrike innført lov mot å kritisere mRNA?

Kreditering: Wikimedia Commons

Det verserer nå blant annet på sosiale medier en del oppslag om at Frankrike angivelig skal være i ferd med å innføre lov som vil gjøre det straffbart å kritisere blant annet mRNA/vaksine, og at en slik kritikk mot for eks vaksinen kan føre til fengsel i 1-3 år eller relativt store bøter (opp mot … Les mer

Høringssvar: endringer i Grunnloven

Høringssvar: endringer i Grunnloven

Ved å lage en Grunnlovsbestemmelse med hvilke menneskerettigheter som ikke kan fravikes, fasiliteres samtidig en rettighet for de som styrer til på Grunnlovsnivå for forvaltningsmyndighetene overfor norske borgere til å fravike alle de andre menneskerettighetene. Det vil si at rettighetene flyttes fra å beskytte hver enkelt, til ved en antitetisk tolkning å bli en «rettighet» for … Les mer

Når norske politikere betrygger oss: WHO og nye § 4-3a

Fra Wikipedias WHO-artikkel

Endringene i smittevernloven til den nye § 4-3a ble som kjent vedtatt 04. januar. Det var ganske fascinerende å høre Erna Solbergs retorikk fra talerstolen hvor hun brukte den meget utbredte hersketeknikken å stemple kritikk eller motargumenter som konspirasjonsteorier, noe som blant annet ble omtalt hos oss i Foreningen Lov og Helse her, Steigan.no her, … Les mer

Endringene i smittevernloven – noen nøkkelpunkter

Som mange av oss fryktet ble de foreslåtte endringene i smittevernloven vedtatt 04. januar 2024. Den sentrale problemstillingen er naturligvis hva endringen har å si, både rent juridisk og ikke minst i praksis. Det første går det nok an å si noe om allerede, mens det sistnevnte er noe vi vil få se i fremtiden. … Les mer

Om WHO, endringer i smittevernloven og samfunnsperspektiver innen helsespørsmål

En av våre jurister har skrevet denne analysen av flere overlappende temaer, som endringer i smittevernsloven, WHO-traktaten og de relaterte endringer i WHO’s internasjonale helsereguleringer samt en del overordnete linjer innen samfunns- og helsespørsmål. Her er innlegget: Statens nye vokabular er brodert med gode intensjoner; krisefelleskap og utsletting av enkeltmennesket Vil du at en ikke … Les mer

Høringssvar: endring i utlendingsloven

De seneste årene har den “nye normalen” blitt at man i et rasende tempo må lese seg opp på nye etter vår mening sprø og stadig mer inngripende høringsforslag fra norske myndigheters side, og hvor vi og en del andre febrilsk prøver å bidra til å få stanset forslagene, gjerne i en kamp mot en … Les mer

Verdens helseorganisasjon …? 

WHO ble etablert etter andre verdenskrig, som en forlenget arm for helsearbeidet til FN. Organisasjonens formål var å være en global institusjon med en målsetning om å sørge for tilgang til god helse for alle, uansett sosialøkonomisk status. En grunnleggende helhetlig tilnærming til helse inkluderte fysisk så vel som mental og sosial velferd. Dette inkluderte … Les mer

Mer om placebo og Covid19-vaksinene

https://www.flickr.com/photos/30478819@N08/50714715547/in/photostream/

Vi publiserte i sommer en artikkel om en tysk forskergruppe med noen interessante analyser, som indikerte at noen av Covid19-vaksinene kan ha vært placebo. For å oppsummere kort fra den artikkelen fant den tyske gruppen ut, da de undersøkte forskjellene på vaksinene, at det var tydelige mønstre som fulgte forskjellige såkalte “batcher” (vaksine-partier). Det ene … Les mer