Masseformasjon – Mattias Desmet

Matias Desmet er en belgisk psykolog og statistiker ansatt ved Ghent Universitetet.
Desmet er mest kjent for å ha lansert begrepet «Mass Formation» eller masseformasjon i sammenheng med Covid-19 pandemien.

Frihet

Er du villig til å gi fra deg muligheten til å velge fritt når det gjelder din helse? Hvis du er blant dem som ikke har forstått at innføring av korona-passet medfører bortfall av fritt helse-valg, bør du lese videre. For en sak er hva DU forventer, noe helt annet er hva som blir realiteten … Les mer

Kort om: 3 rettsavgjørelser.

Indisk høyesterett blokkerer tvangsvaksinering: Indisk høyesterett har besluttet at ingen innbyggere i landet skal kunne vaksineres med tvang eller nektes tilgang til samfunnet på bakgrunn av manglende vaksinering. Det tas et forbehold om at dette kan endres dersom smitten øker eller pandemien øker i omfang, men slik situasjonen er idag er dette rettens standpunkt. Dr Jacob … Les mer

Høringssvar til Stortinget om koronasertifikat

   Samfunnskontrakt¹ og folkesuverenitet²   Vi må tilbake til opprettelsen av samfunnskontrakten. Ifølge juridisk leksikon, er en samfunnskontrakt/ “samfunnspakt” en overgivelse av makt fra folket som den gang var frie, riktignok under et enevelde, til en statsmakt mot beskyttelse og andre rettigheter. Det var i opplysningstiden¹⁷ hvor det var flere filosofer som omtalte denne samfunnskontrakten¹, blant annet … Les mer

Høringsvar FLOH – forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien

Følgende er FLOHs høringssvar til Regjeringens høring om forlengelse av forskriftshjemlene i smittevernsloven. Dersom du ønsker å bruke hele eller deler av høringssvaret gir vi tillatelse til dette. Høringsvar kan leveres på: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forlengelse-av-midlertidige-forskriftshjemler-i-smittevernloven-og-helseberedskapsloven-for-handtering-av-koronapandemien/id2903054/?expand=horingsbrev Foreningen Lov og Helse er en forening bestående rundt 700 personer, hovedsakelig justis og helseansatte og leverer følgende høringsvar: Hovedinnsigelsen vår  til … Les mer