Høringssvar til Stortinget om koronasertifikat

   Samfunnskontrakt¹ og folkesuverenitet²   Vi må tilbake til opprettelsen av samfunnskontrakten. Ifølge juridisk leksikon, er en samfunnskontrakt/ “samfunnspakt” en overgivelse av makt fra folket som den gang var frie, riktignok under et enevelde, til en statsmakt mot beskyttelse og andre rettigheter. Det var i opplysningstiden¹⁷ hvor det var flere filosofer som omtalte denne samfunnskontrakten¹, blant annet … Les mer

Høringsvar FLOH – forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien

Følgende er FLOHs høringssvar til Regjeringens høring om forlengelse av forskriftshjemlene i smittevernsloven. Dersom du ønsker å bruke hele eller deler av høringssvaret gir vi tillatelse til dette. Høringsvar kan leveres på: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forlengelse-av-midlertidige-forskriftshjemler-i-smittevernloven-og-helseberedskapsloven-for-handtering-av-koronapandemien/id2903054/?expand=horingsbrev Foreningen Lov og Helse er en forening bestående rundt 700 personer, hovedsakelig justis og helseansatte og leverer følgende høringsvar: Hovedinnsigelsen vår  til … Les mer