Hold fokus: Kjemp for ytringsfriheten

Det er lett å bli revet med av alle som mener noe om de viktige sakene som det skrives og snakkes om. Hva skal man velge å kjempe for? Er det noe som er mer viktig enn noe annet?

Ytringsfrihet
Jeg har gode venner og kollegaer i driftsgruppen i Foreningen Lov og Helse, og går ikke av veien for å stille banale spørsmål: “Hva mener dere er den viktigste vi kan kjempe for?” Svaret kom raskt fra flere: Ytringsfriheten. Det viktigste i et demokrati!

Hvorfor er ytringsfriheten så viktig?
Dersom vi ikke skulle kunne fritt uttale oss og forteller våre meninger til andre, har vi rett og slett ikke noe demokrati mer. Det er fordi et demokrati er tuftet på at alle meninger, uansett hva de måtte være, har en verdi og skal høres (unntaket er direkte trusler). Dersom man ikke har et fritt ordskifte i et samfunn, og mennesker blir redd for å ytre sin egen mening om en sak, er det til stort hinder for demokratiske prosesser som et fritt og åpent samfunn er avhengig av. I de siste årene har det blitt vanskeligere og vanskelige å si sin mening offentlig i Norge. Teknikker for å stoppe mot-stemmer er bruk av latterliggjøring, kansellering, hemmelighold og null rom for offentlig debatt. Alle disse herske-teknikkene er en form for sensur. Og med all den sensur som finnes i dagens Norge, vil jeg si at demokratiet er i fare. Derfor er ytringsfriheten det viktigste vi skal kjempe for.

Eksempler på sensur
Når informasjon fra offentlige instanser og nyheter blir formet på en enhetlig måte (alle forteller den samme historien), er det et eksempel på sensur som ikke er så lett å få øye på. Gradvis blir du vennet til å høre og lese det samme og det kan være vanskelig å få øye på de som bruker røsten eller pennen til å hevde noe annet: Det blir liksom vedtatte sannheter som folk tror på. Det er mange som sier at en ting er hva folk blir fortalt, noe helt annet er hva de velger å tro på.
Her er noen eksempler bare fra de siste ukene:
https://lovoghelse.no/2024/06/02/psykologisk-vaksinering-manipulasjon-og-psykologisk-krigforing-del-1/
https://lovoghelse.no/2024/05/31/vi-ma-ta-tilbake-mening-i-sprak-og-begreper/
https://lovoghelse.no/2024/05/29/kjopt-vitenskap-forskningsjuks-og-falsk-placebo/

Avledningsmanøver??
Det er nok to saker makthaverne er opptatt av, tror jeg:
1. Minske motstanden mot politikerne i befolkningen. Vi blir jo fortalt at vi har ytringsfrihet, men er det det når noe faktisk ikke kommer ut fordi det blir sensurert?
2. Avlede oss til å tro at noe er mer viktig enn ytringsfriheten. Bare tenk på alle de forferdelige nyhetene vi får høre eller se hver dag! Vi kan lett finne saker å engasjere oss i, men finnes det noe viktigere enn ytringsfriheten?

Hvem har evne til å få oss til å samle oss?
Det er nesten så jeg kunne utlove en premie til den som klarer å samle oss. Men vedkommende vil få en premie og en gave uten like: At vi alle får bli fri!!!


Forfatter

En kommentar om “Hold fokus: Kjemp for ytringsfriheten”

 1. Hei Eva.
  En person som gjør my for å samle oss (uansett religion eller om man tror jorden er flat eller rund) r denne mannen her Max Igan
  https://vigilante.tv/c/the_crowhouse/videos
  Most of my time these days is spent on my video presentations, research into Government Corruption and Ancient History, working on my next book and artwork when I can find the time.

  In regards to my political views, I must also stress that it is not nor has it ever been my desire to appear anti-western because I am most definitely not. I am however, very anti-corporatism and very anti-fascism and in the words of WW2 dictator, Benito Mussolini: “Fascism should more appropriately be called Corporatism, because it is the merger of corporate and state power”. This is exactly what we are witnessing now on a global scale and it spells a very frightening and dangerous scenario if the situation is ignored and such corporate power is allowed to continue.

  “Is life so dear or peace so sweet as to be purchased at the price of chains and slavery? Forbid it, Almighty God! I know not what course others may take, but as for me, give me liberty, or give me death!”

  Svar

Legg igjen en kommentar