Psykologisk vaksinering, manipulasjon og psykologisk krigføring – del 1

Desto mer man graver i temaet propaganda og psykologisk krigføring, jo mer tydelig blir det at det foregår et enormt omfang av manipulasjon av befolkningen i Norge i dag. Én av hovedgrunnene til at manipulasjon av befolkningen i vesten er så omfattende nå i forhold til for noen tiår siden er internett og det “digitale samfunnets” rolle, i kombinasjon med at vi har noen få enorme tech-selskaper som har monopol. Det digitale åpner muligheten for at manipulasjonen kan foregå automatisert i et enormt omfang, og når det i tillegg finnes et stort og til dels kriminelt kartell av “Big Tech”-selskaper (Google, Facebook, Alphabet, X/Twitter osv) som har monopol, blir det fullstendig ødeleggende. Legger man til at flertallet av politikerne er helt i lommene på disse, i kombinasjon med at folk aksepterer det hele uten å si nei takk, ender vi opp der vi i er i dag.

For å utlede tankerekken et stykke til, kan vi si at en slik manipulasjon til slutt fører til at folk, politikere og samfunnet i sin alminnelighet mister evnen til å tenke og opptre rasjonelt. I Norge er vi nå i det stadiet (woke og postmodernistiske samfunnet), der hjernevasking og propaganda er såpass marinert inn i alle samfunnets grupperinger og samfunnslag, at resultatet blir en galskap ala den i pandemien, og til slutt sluttresultatet bli samfunnskollaps.

Jeg er nærmere helst sikker på at det ikke er mulig unngå en kraftig samfunnskollaps i Norge (og trolig hele Vesten). Vi er faktisk langt inne i den allerede. Det er faktisk en sivilisasjonskollaps vi er inne i, kanskje ikke ulikt Romerrikets fall. Men det er samtidig håp i all elendigheten, fordi for de mennesker som ønsker å lande mer mykt på beina i en slik kollaps finnes det faktisk mange muligheter. Hvis man forstår alle de måtene vi blir manipulert på. I tillegg er det håp i den forstand at en form for kollaps faktisk må til, hvis ting skal kunne bli bedre. Så oppsummert i denne innledningen vil jeg understreke:

Det finnes knapt noe viktigere for folk enn å virkelig forstå hvordan propaganda, manipulasjon og psykologisk krigføring fungerer og blir brukt mot befolkningen i vesten i dag av et omfang vil aldri har sett før. Og det blir brukt mot oss av “våre egne”.

Og nå har jeg ikke en gang begynte å snakke om sensur, for alt det overnevnte er helt avhengig av sensur, som norske politikere som for eks. SV-leder Bergstø (og en rekke andre) synes er bra, og som for eks. amerikanske myndigheter og USAID jobber knallhardt med å innføre eller allerede har innført.

Sensur er for øvrig veldig nært forbundet med den såkalte omdirigeringsmetoden, her beskrevet hos sistnevnte lenkede artikkel fra Foundation for Freedom Online:

Omdirigeringsmetoden er først og fremst avhengig av annonsering ved hjelp av en nettbasert annonseringsplattform som Google AdWords, målrettingsverktøy og algoritmer for å bekjempe radikalisering på nettet som kommer fra spredning og trussel om farlig, villedende informasjon. Metoden omdirigerer brukere gjennom annonser som søker å få tilgang til feil/desinformasjon på nettet til kuraterte YouTube-videoer lastet opp av enkeltpersoner rundt om i verden som avkrefter disse innleggene, videoene eller nettstedmeldingene. Omdirigeringsmetoden, en metode som rettes mot individer som er utsatt for ISIS-radikalisering via rekrutteringstiltak, tilpasses i flere land for å bekjempe vaksinenøling og hatytringer. (min utheving)

Her ser vi altså at søkemotoren og algoritmer hos google skal manipulere deg slik at du ikke skal nøle med å ta vaksinen, ved å omdirigere deg til såkalte “faktasjekkere” rundt om i verden i stedet for til den “farlige informasjonen” om at for eks. vaksinen er farlig eller ikke virker. Metoden brukes mot ISIS, og vaksinenølere. Snakk om 1984-verden.

Sander van der Lindens “psykologisk vaksinering

En teknikk for psykologisk krigføring har fått navnet “prebunking” eller “psykologisk vaksinering”, og det skal jeg gå gjennom i det følgende. Her er det beskrevet slik i ovennevnte gjennomgang:

USAID anbefalte Googles omdirigeringsmetode og «prebunking» (dvs. psykologisk vaksinering) som potensielle løsninger for å stoppe erosjonen av tradisjonell medieinnflytelse over borgernes hjerter og sinn.

Det brukes altså psykologisk krigføring og manipulasjon for å hindre at folk skal bryte ut av de tradisjonelle medienes propagandanett. Deretter beskrives spesifikt såkalt prebunking:

Som et tiltak for å motvirke desinformasjon og gjøre debunking mer virkningsfull, anbefaler Donovan prebunking, som hun definerer som «en offensiv strategi som refererer til å forutse hvilken desinformasjon som sannsynligvis vil bli gjentatt av politikere, forståsegpåere og provokatører under viktige hendelser og allerede har forberedt et svar basert på tidligere faktasjekker». Prebunking er hentet fra inokulasjonsteori, som søker å forklare hvordan en holdning eller tro kan beskyttes mot overtalelse, og folk kan bygge opp en immunitet mot feil/desinformasjon.

Her beskriver Sander van der Linden ved Social Decision Making Lab ved Cambridge University dette:

Prebunking, å prøve å beskytte folk på forhånd før skaden oppstår, er mye mer effektivt enn debunking. Så det media beskrev som en psykologisk vaksine mot falske nyheter er egentlig basert på den psykologiske teorien om inokulering. Så akkurat som å injisere deg selv med en svekket dose av et virus utløser produksjonen av antistoffer for å beskytte deg mot fremtidig infeksjon, kan du gjøre det samme med informasjon ved forebyggende injeksjon av personer med en sterkt svekket dose falske nyheter. (mine uthevelser)

Det beskrives videre slik:

Prebunking-konseptet innebærer å eksponere et emne for den svakeste mulige versjonen av en motstemme/motargument (disinfo-innsidere kaller det å mate subjekter en ” mikrodose ” av et argument), slik at når folk møter den fullstendige ufiltrerte versjonen av argumentet, er de allerede kondisjonert mot det (mine uthevinger).

Det er svært viktig å klare å gjennomskue de giftige og listige ordene her. Du forstår det sikkert selv, men jeg presiserer at beskrivelse fra van der Linden og hans like er såkalt nytale, og du må naturligvis ikke la deg lure av den falske retorikken om at dette dreier seg om beskyttelse mot feilinformasjon.

Det dette egentlig dreier seg om er ren programmering. Dette er å programmere folks sinn slik at de blir uimottakelige for motargumenter!

CIA’s tankekontrollpram MK Ultra dreide seg blant annet om å programmere forsøkspersoners sinn ved hjelp av blant annet narkotika, og/eller traumer (sterke følelser) som grov tortur og voldtekt, også av barn. Den programmeringen vi snakker om her derimot foregår på en mer listig måte; mer i en “soft-fascistisk” ånd hvor man skal lure og overtale folk til å la seg programmere “…for å beskytte seg mot farlige nyheter”.

Her kan du se en kort video hvor nevnte Sander van der Linden forklarer det med sine egne forræderiske ord:

The Vaccine for Fake News (youtube.com)

Hvis du leser CV’en til van der Linden, eller hans Wikipedia-profil ser du konturene av en profesjonell operatør for manipulasjon av befolkningens sinn (mind controll), og strengt talt er jo dette psykologisk krigføring.

Min beskrivelse av psykologisk vaksinering

Til slutt skal jeg legge til en utvidende beskrivelse av fenomenet, med min egne ord, altså det som beskrives som å utsette et tema for en mikro-dose av et motargument, eller utsette et tema for en svakest mulig versjon av et motargument.

Dette betyr for eksempel at når mediene våre har pumpet et gitt narrativ ut til befolkningen over tid, så kan media eller en av de såkalte ekspertene på et eller annet tidspunkt også servere en mikrodose av en motstemme. La oss for eks si at temaet er “vaksinen er sikker og effektiv”. For å beskytte folk mot å ta inn over seg seriøse og tungtveiende argumenter for at vaksinen faktisk ikke er sikker og effektiv finner man da noen vaksinekritikere med veldig lav troverdighet og dårlige argumenter. Man tråler rett og slett nettet og finner det teiteste man kan finne der ute, gjerne helt i ytterkanten av “konpirasjonssfæren”. Der finner man jo naturligvis alltid noe veldig rart hvis man leter, selv om disse tingene man der finner overhodet ikke har noe relevans for den reelle debatten om vaksinen.

Så serverer man folket dette, gjerne i en form av en såkalt “faktasjekk”, slik at vaksinenarrativet har fått en dose med et veldig svekket (og litt latterlig) motargument. Hvis man samtidig klarer å trigge en følelse (for eks. forakt, sinne eller frykt) samtidig, vil det bli programmert inn en sterk uvilje og “brannmur”, både bevisst og ubevisst, hos dem som utsettes for dette.

Konsekvensen av at det har blitt programmert inn en slik (gjerne underbevisst) uvilje (antistoff) i folk, er at det vil være etablert en barriere eller “brannmur” (antistoff) som gjør at en seriøs vaksinekritiker vil slite med å nå inn overhodet, selv med tungtveiende og seriøse argumenter, allerede før samtalen har begynt! Du vil ofte ikke få personen til å en gang se på dokumentasjonen som underbygger dine argumenter, selv om det finnes sterk og tydelig dokumentasjon!

Så, visste du at denne metoden brukes i et enormt omfang i Norge i dag, for eks av mediene og Faktisk.no?

For øvrig brukes denne metoden helt frenetisk forbundet med ordet “konspirasjonsteori”, og Norge er som vi er på det mye annet også trolig nummer 1 i verden (i negativ forstand) også her. Jeg anslår det som temmelig sikkert at det norske folk er det i verden som er aller hardest rammet av full tankekontroll (mind control).

Jeg skal i neste del ta for meg et konkret eksempel på dette fenomenet, men du kan jo i mellomtiden se om du selv kan komme på slike tilfeller de seneste årene.

Andre artikler med relaterte temaer hos oss:

Vi må ta tilbake mening i språk og begreper – Foreningen lov og helse

SV-leder Bergstø promoterer sensur – Foreningen lov og helse

Skruen strammes stadig mere til – Foreningen lov og helse

Har den norske stat lov å drive propaganda og psykologisk krigføring mot egen befolkning? – Foreningen lov og helse

Når eliten sier det rett ut: informasjonskontroll – Foreningen lov og helse

Forfatter

3 kommentarer om “Psykologisk vaksinering, manipulasjon og psykologisk krigføring – del 1”

 1. Manipulasjon er ikke et nytt fenomen. Eva i Edens hage ante vel fred og ingen fare da hun møtte en slange i det som engang var et Paradis. Satan: Har Gud virkelig sagt at du ikke må spise av det der epletreet? Ja, innrømmet kvinnen, troskyldig. Tull, måkke høre på Gud! Eva lot seg lure av Satan, og som vi vet tok hun for seg av dette epletreet. Og spiste. Et skikkelig saftig rødt eple. Ikke nok med det så møtte hun på Adam, som tydeligvis ikke hadde latt seg lure, les: manipulere. Hva har du gjort, var hans reaksjon. Hva kan vi forstå av denne historien? Eva lot seg manipulere. Lett å lure, vil jeg mene. Og hva førte det til for menneskenes fremtid? You can fool the people most of the time…….Manipulasjon er løgn satt i system.

  Svar
 2. Et eksempel var vel når Svein Østvik ble latterliggjort på Debattprogrammet på NRK?
  Han mot fire fagfolk.

  Svar
 3. Og hvorfor ble noen Mennesker så lett Manipulert i covid Epedemien, fordi Maktene og Myndighetene brukte Skrekk scenario og nærmest Trusler, og Konsekvensene av att vi ville bli forfulgt i ettertid og noen Jabbet om att Alle Måtte gjøre vår “BORGERPLIKT “Å ta denne “Trygge Vaksinen “, Så vil jeg gjerne ta med ett Sitat fra Bibelen som er treffende I alt dette som skjer I denne vonde verden med Makt og Myndighetene, og det er fra EFESERNE 6-12 der det står klart og tydelig /For vår Kamp er ikke mot kjøtt og blod men mot MAKTENE Mot MYNDIGHETENE Mot Verdensherskerne i Denne Tidsalders mørke mot Ondskapens åndelige hærskarer I Himmelrommet…

  Svar

Legg igjen en kommentar