Hva er uavhengighet innen vitenskap? Del 4 – CEPI

I del 1 omtalte jeg et seminar arrangert av Det Norske Videnskaps-Akadami (DNVA) hvor problemstillingen om hva som er uavhengighet innen vitenskap utkrystalliserte seg. I del 2 gikk jeg gjennom organisasjonen PATH, og i del 3 gikk jeg gjennom organisasjonen Wellcome Trust. Her skal jeg se litt på CEPI (Coalition for Pandemic Preparedness Innovations). Wikipedia … Les mer

Om kansellering, norsk offentlig og akademia

Kjetil Tveit er en person som på lik linje med oss i Lov og Helse er ekstremt kritisk til veldig mye av det som skjedde under det såkalte pandemien, samt også en del andre strømninger og tendenser i det norske samfunn. Han hadde lørdag 06. april et innlegg på Facebook som tar opp en del … Les mer

Hva er uavhengighet innen vitenskap? Del 2 – PATH

I del 1 omtalte jeg et seminar arrangert av Det Norske Videnskaps-Akadami (DNVA) hvor problemstillingen om hva som er uavhengighet innen vitenskap utkrystalliserte seg. Jeg skal i de neste delene skrive litt om tre viktige organisasjoner relatert til denne saken. Jeg skal starte med PATH. Path.org På Wikipedia beskrives Path slik: PATH (formerly known as the Program … Les mer

Demokratiet under angrep i hele Vesten

I koronapandemien så vi en betydelig eskalering av den pågående avviklingen av demokratiet i Vesten. I tillegg er nivået av hykleri, dobbeltmoral, intellektuelt forfall, propaganda og dobbeltale/nytale nå nådd et stadium hvor det kan være dekkende å kalle alle disse sørgelighetene for selve DNA’et i de fleste vestlige samfunn. Og Norge leder an i dette, … Les mer

Norsk hykleri og utenlandske påvirkningsoperasjoner i Norge

For en tid siden dukket det opp en interessant sak av prinsipiell art, som sterkt berører det jeg skrev om norske myndigheters forslag til å gjøre påvirkningsoperasjoner i Norge straffbart. Saken involverte Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) som stolt kunne proklamere at de trakk seg som arrangør av en debatt om Midt-Østen. Dette fordi … Les mer

Narrativer – NRK, FHI og Anders Magnus

Jeg har ikke før gjort ferdig en lengre gjennomgang om pressens reelle rolle før bevisene på nettopp det jeg der beskrev hagler rundt meg. I ovennevnte gjennomgang pekte jeg blant annet på pressens helt avgjørende rolle for å få til de store krigene. Dette holder nå pressen i Norge på med på full maskin, og … Les mer