Psykologisk vaksinering, manipulasjon og psykologisk krigføring – del 2

For et par uker siden skrev jeg om fenomenet/metoden psykologisk vaksinering, også kalt prebunking. Noen av dem bak denne metoden for kognitivt angrep beskriver det selv slik: Prebunking-konseptet innebærer å eksponere et emne for den svakeste mulige versjonen av en motstemme/motargument (disinfo-innsidere kaller det å mate subjekter en ” mikrodose ” av et argument), slik at når folk møter … Les mer

Psykologisk vaksinering – åpen uttalt strategi av EU

I gjennomgangen av det meget viktige fenomenet/metoden “psykologisk vaksinering” vi hadde for et par uker siden påpekte jeg viktigheten av å virkelig forstå dette fenomenet, og jeg hevdet også at dette brukes i stor skala i Norge. Jeg skal ta for meg et sterkt eksempel på metoden fra pandemiens tidligere fase i en del 2 … Les mer

Kraftige innrømmelse fra ex-CDC-direktør

Tidligere direktør i CDC (Center for Desease Controll and Prevention, en slags variant av norske FHI) Robert Redfield har kommet med noen smått sensasjonelle innrømmelser angående pandemi og vaksinen. Se dette korte klippet på 3 minutter: https://x.com/TheChiefNerd/status/1798421056941601194 Jeg legger ved transkripsjon av noe av det han sier: “There was a decision not to do anything … Les mer

Overdødelighet og vaksinering – Israel

Fra Pixnio.com

Professor i fysikk Denis Rancourt fra Canada har gjort en glimrende og omfattende jobb med å gjøre statistiske analyser over overdødelighet sammenholdt mot vaksineringen ila. pandemien. Det som er et viktig poeng er at Rancourt har forholdt seg til død av alle årsaker, på engelsk kalt all-cause-mortality (ACM). Det er her man lettest kan gjøre … Les mer

Overdødelighet og vaksinering – Filippinene

Fra Pixnio.com

I november 2023 ble det i det filippinske parlamentet (representantens hus) stemt for å starte etterforskning av overdødeligheten i landet. Tallene fra Philippine Statistics Authority (deres variant av SSB) viste en overdødelighet på 260 000 ekstra i 2021 og 67 000 ekstra i 2022. Komitéen som skal se på dette startet undersøkelsene i februar 2024. … Les mer

Psykologisk vaksinering, manipulasjon og psykologisk krigføring – del 1

Desto mer man graver i temaet propaganda og psykologisk krigføring, jo mer tydelig blir det at det foregår et enormt omfang av manipulasjon av befolkningen i Norge i dag. Én av hovedgrunnene til at manipulasjon av befolkningen i vesten er så omfattende nå i forhold til for noen tiår siden er internett og det “digitale … Les mer

Vi må ta tilbake mening i språk og begreper

Det helt avgjørende for å få store grupper (som for eks. befolkningen i et land) underlagt tankekontroll (mind control) og hjernevasking, slik som nå er tilfelle i Norge, er å rasere folks evne til selvstendig tenkning. Et ekstremt effektivt, og strengt talt fundamentalt kognitivt våpen for å få til nettopp dette er å rasere språket, … Les mer

Kjøpt “vitenskap”, forskningsjuks og falsk placebo

Man kan ha mange perspektiver på hva slags fenomen pandemien var, men at begrepet ekte vitenskapelighet i stor grad ble hevet på sjøen er ett av fenomenene som utkrystalliserer seg. Det meste av det som kunne ansees som relativt faglig funderte tiltak og som var forberedt i årene før pandemien ble, forkastet umiddelbart i hele … Les mer

Noen ord om kreftutviklingen og Simpsons paradoks

Vi har tidligere skrevet litt om kreftutviklingen, blant annet fordi flere onkologer der ute i verden febrilsk prøver å advare om tegn på at vaksinen her spiller en rolle. I tillegg har vi alle narrativene, også om kreft, som spinnes i postmodernistisk ånd i disse dager, og som gjerne er forsøk på å bortforklare at … Les mer

Mørketallene på bivirkninger og vaksineskader

Fra Pixnio.com

Vi kommer naturligvis aldri til å finne ut helt nøyaktig hvor høye mørketallene for vaksineskader og bivirkninger er, men at de er svært høye er det liten tvil om. Jeg skal her liste opp fire viktige grunner til dette. Nummer 1: folk melder ikke inn bivirkningene og vaksineskadene sine: Jeg har over lengre tid sondert … Les mer