Høringssvar – endringer i offentlighetsloven m.m.

Dette er høringssvar fra Foreningen Lov og Helse – forslag til endringer i offentleglova m.m. – innsyn i journalinnføringer m.m. som gjelder organinterne dokumenter. Her er lenke til høringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-endringer-i-offentleglova-m.m.-innsyn-i-journalinnforinger-m.m.-som-gjelder-organinterne-dokumenter/id2970576/ Den offentlige forvaltningen har til oppgave å forvalte felles ressurser og goder på vegne av folket, slik at folkets rett til kontroll med forvaltningen i … Les mer

Var noen av Covid19-vaksinene placebo?

Temaet i overskriften har kommet opp av og til ifm. diskusjoner om hva slags svindel man egentlig har blitt utsatt for ifm. Covid-vaksinene. At vaksinene er en skandale er det liten tvil om, og det er kraftige tegn på at vaksinene tar livet av svært mange folk, og gjør et enda større antall folk syke … Les mer

Narrativene: analyse av Aavitsland og Nettavisen

Vi skal her kikke nøye på enda et av de mange narrativene vi har blitt servert ifm. pandemien. Grunnen er at det er svært viktig å forstå hvordan pressen og “ekspertene” faktisk “spinner” narrativene, slik at du kan lære deg å kjenne det igjen til senere. For vi lever nå i en tid (de siste … Les mer

Innlegget til Margrete Dysjaland i Rogaland fylkesting

Som vi annonserte for noen dager siden fikk måten Susanne Heart ble behandlet i Rogaland fylkesting i desember 2022 hvert fall et lite etterspill. Representant Margrete Dysjaland fra FRP holdt et innlegg onsdag 14.06.23: Dette er et glimrende innlegg av Dysjaland! Når det gjelder fylkesordfører Marianne Chesak er vi ikke like imponert, for her blir … Les mer

Skruen strammes stadig mere til

Fra no.rs-online.com

Vi lever nå i en tid hvor det enkelte menneskes frihet er under notorisk angrep fra alle kanter. Arbeidet med å få på plass den nye WHO-traktaten og endringene i WHOs IHR 2005, som vi har omtalt her og her, er en av de mest betydningsfulle prosjektene i så måte. Nyeste steg i den sagaen … Les mer

Etterspill til seansen med Susanne Heart

Rogaland fylkeskommune

Vi har blitt tipset om at den omtalte seansen i Rogaland Fylkesting ikke er lagt helt død enda. Vi omtalte selve seansen her og her, og her om diverse kommunikasjon med aktører i Rogaland fylkesting i vårt forsøk på å kartlegge om seansen fikk noe etterspill. Det fremgår av saksoversikten i Fylkeskommunen at det som … Les mer

SR-bank og banksystemet

Vi fortalte for kort tid siden historien om en bankkunde i DNB. Nå skal vi fortelle en historie om to andre bankkunder, vi kaller dem i denne artikkelen Vigdis og Solveig, og denne gangen er det SR-bank (Sparebank 1 SR-Bank) det gjelder. Historien til Vigdis begynte med at hun ville kjøpe gull og sølv i … Les mer

DNB og banksystemet

Vi skal skrive litt om et tema som vi ikke har skrevet om før, og det er bank og banksystemet. Årsaken er at vi har fått kjennskap til en konkret hendelse som er interessant. Det handler om en person, vi kaller henne Kari, som hadde fått penger ifm. arveoppgjør og ønsket å investere noe av … Les mer

Narrativene: ekspertene og msm kan si hva som helst

Før pandemien hadde det etter min mening i mange år vært en utvikling i Norge der informasjonen ute i det offentlige rom ble dårligere og dårligere, og der de såkalte “eksperter” som pressen valgte ut til narrativene sine, ble tåpeligere og tåpeligere. Dette har nådd nye høyder under og etter pandemien hvor vi har erfart … Les mer