Kommunikasjon med Rogaland fylkesting

Vi har tidligere skrevet fyldig om seansen i Rogaland fylkesting som fant sted i desember 2022, hvor Susanne Heart tok opp svært viktige spørsmål. Vi omtalte saken i to deler, her og her. Vi har gjort noen henvendelser til fylkestinget i etterkant. Årsaken til at vi her skal fortelle litt om dette er at denne … Les mer

Hva ser du her?

Fagdirektør i FHI Preben Aavitsland, som fikk sin berømmelse ifm. svineinfluensaen, la ut en Twitter-melding (tweet) hvor han reklamerte for et arrangement/panel-debatt som skulle avholdes 30. mars 2023, i regi av UiO, og som omhandlet blant annet pandemien og tillitt: Vi skal ikke skrive mange ord i denne artikkelen, men kommer til å fremlegge ganske … Les mer

Fra advokat Jørgen Heier: åpent brev til samtlige stortingsrepresentanter

Helse- og omsorgsdepartementet sendte den 3.2.2023 på høring et forslag om bl.a. å etablere permanent hjemmel i smittevernloven for «Kongen» til å gi forskrifter om isolasjon og karantene. Mitt høringssvar er lastet opp på regjeringens side, på vanlig måte, men forventes ikke å tillegges nevneverdig betydning der. Jeg tillater meg derfor å dele mine synspunkter … Les mer

Svar fra Forsvaret

Vi har som kjent tidligere sendt et langt brev til en rekke instanser og personer i Forsvaret. Bakgrunnen for henvendelsen er at; selv om vaksinepress-og tvang har avtatt i samfunnet i takt med at realitetene vedrørende vaksinen i stor grad har kommet frem siste året, også innen helsevesenet, har Forsvaret fortsatt nesten ufortrødent videre i … Les mer

WHO-traktaten: tillegg og presiseringer

Den 30. november 2022 la vi ut en artikkel om WHO-traktaten (pandemi-traktaten) som er under arbeid.  Vi la også ut en underskriftskampanje: https://www.underskrift.no/vis/12339/ Vi har per midten av mars 2023 fått snaut 4000 underskrifter, noe som faktisk er en god del mindre enn vi hadde trodd og håpet. Vi var av den naive forestilling at … Les mer

Er Norge fremdeles et demokrati?

I politiske sammenhenger hevdes det ofte at vi i Norge lever i et såkalt «liberalt demokrati» Et liberalt demokrati er et bredt begrep for ulike politiske systemer der demokratiske valg og velfungerende demokratiske institusjoner beskytter befolkningen og der enkeltindividets rettigheter står spesielt sterkt. Det liberale demokratiet er det motsatte av et autoritært eller totalitært styre. Frihet, … Les mer

“Vaksine-kulten”: den gudommelige vaksinen

Vi har i tidligere artikler nevnt den kult-lignende tilstanden vi kan skimte (og noen ganger se tydelig) angående vaksiner og mange folks uforbeholdne tillit til vaksiners positive virkning. Vaksine er rett og slett til dels blitt religion i Norge. Og når en negativ variant av religion blir innført på felter hvor religion ikke hører hjemme … Les mer

Er fugleinfluensa “the next thing”?

Den ganske enkle metoden å monitorere hovedstrømspressen og identifisere hva som kommer – altså hva som er neste “prosjekt” eller neste “current thing” fungerer stort sett veldig bra. Nå er det tegn som indikerer at vi snart muligens kan si: “here we go again!”, og at fugleinfluensa kan bli neste “current thing”. Det har kommet … Les mer