Meld deg inn

Er du fra politi, helseetaten, forsvaret, utdannet jurist/advokat eller jobber innen skole/utdanning ønsker vi deg velkommen som medlem. Vi godtar også medlemmer fra den private helsesektoren samt aktører utenfor tradisjonell medisin.
Det samme hvis du er fra de samme ovennevnte yrker, men pensjonert. Innmeldingsskjema er lenger ned her.
Det er gratis å melde seg inn, og det å melde seg innebærer ingen annen forpliktelse enn at du ved å melde deg inn erklærer at du stiller deg bak alt eller deler av vår kritikk av korona-håndteringen (foreningens 9 punkter). Ditt navn vil holdes anonymt, såfremt du ikke ønsker noe annet og du kan melde deg ut når du måtte ønske.
Etter vi har mottatt påmeldingen din vil du bli kontaktet av foreningen for å verifisere din yrkesbakgrunn.

=

Forfatter