Stol på vitenskapen!

Kan sannheten eies? Nordmenn er det folket med størst tillit til sine myndigheter og statlige institusjoner i hele verden (rett etter Sveits). Hele 82,9% oppgir at de har stor tillit til myndighetene ifølge OECD rangeringen og World Population Review.[1] Tillitssamfunnet innebærer at vi følger myndighetenes pålegg og råd og i liten grad stiller spørsmål ved … Les mer

Jobbet du i helsesektoren under pandemien?

Sykepleier Ida Katrine Heinfelt står bak en kommende undersøkelse og bokprosjekt vedørende helsevesenet og pandemien. Hun trenger informasjon fra deg som jobbet i helsevesenet under pandemien. Her er beskrivelsen av prosjektet hun har sendt oss, og vi bistår herved med å spre budskapet: Jobbet du i helsesektoren, var pasient eller pårørende under koronaårene? Da ønsker … Les mer

Kommer det faktisk enda en “Covid-runde”?

En øvelse som kan være artig av og til, men med en innebygget fare for at man av og til bommer grovt, er å prøve å analysere seg frem til hva de styrende eliter har for spennende planer for oss rundt neste sving. Før jeg begynner med den øvelsen kan det først være på sin … Les mer

Skottlands evaluering av pandemihåndteringen

Det pågår en evaluering av Skottlands håndtering av Covidpandemien. Den norske koronakommisjonen kom i god norsk tradisjon med en temmelig tannløs og til dels meningsløs rapport og evaluering av Norges håndtering. Den skotske utgaven av “koronakommisjonen” derimot har kommet med ganske hard kritikk. Arbeidet ledes av helserådgiver og epidemiolog Dr. Ashley Croft, og i konklusjonene … Les mer

Vaksinemandatet og militæret i Canada

Den 01. august 2023 kunne vi lese en interessant sak i CBS Canada om vaksinemandatet som ansatte i det canadiske militæret ble underlagt. På samme måte som de norske forsvarsansatte, ble de canadiske pålagt å vaksinere seg mot Covid-19, hvis ikke ville de møte sanksjoner (oppsigelse, omplassering osv). Det første interessante aspektet med dette er … Les mer

Var noen av Covid19-vaksinene placebo?

Temaet i overskriften har kommet opp av og til ifm. diskusjoner om hva slags svindel man egentlig har blitt utsatt for ifm. Covid-vaksinene. At vaksinene er en skandale er det liten tvil om, og det er kraftige tegn på at vaksinene tar livet av svært mange folk, og gjør et enda større antall folk syke … Les mer

Narrativene: analyse av Aavitsland og Nettavisen

Vi skal her kikke nøye på enda et av de mange narrativene vi har blitt servert ifm. pandemien. Grunnen er at det er svært viktig å forstå hvordan pressen og “ekspertene” faktisk “spinner” narrativene, slik at du kan lære deg å kjenne det igjen til senere. For vi lever nå i en tid (de siste … Les mer

Innlegget til Margrete Dysjaland i Rogaland fylkesting

Som vi annonserte for noen dager siden fikk måten Susanne Heart ble behandlet i Rogaland fylkesting i desember 2022 hvert fall et lite etterspill. Representant Margrete Dysjaland fra FRP holdt et innlegg onsdag 14.06.23: Dette er et glimrende innlegg av Dysjaland! Når det gjelder fylkesordfører Marianne Chesak er vi ikke like imponert, for her blir … Les mer

Narrativene: ekspertene og msm kan si hva som helst

Før pandemien hadde det etter min mening i mange år vært en utvikling i Norge der informasjonen ute i det offentlige rom ble dårligere og dårligere, og der de såkalte “eksperter” som pressen valgte ut til narrativene sine, ble tåpeligere og tåpeligere. Dette har nådd nye høyder under og etter pandemien hvor vi har erfart … Les mer

Forsvaret har snudd om vaksineplikt

Foreningen Lov og Helse skrev et langt brev til det norske Forsvaret i begynnelsen av februar 2023, som også ble lagt ut som et åpent brev her på nettsiden vår. Bakgrunnen til dette var at en del ansatte i Forsvaret var fortvilet over at Forsvaret opererte med fortsatt vaksineplikt (tvang) mot Covid-19 på et tidspunkt … Les mer