Narrativene: ekspertene og msm kan si hva som helst

Før pandemien hadde det etter min mening i mange år vært en utvikling i Norge der informasjonen ute i det offentlige rom ble dårligere og dårligere, og der de såkalte “eksperter” som pressen valgte ut til narrativene sine, ble tåpeligere og tåpeligere. Dette har nådd nye høyder under og etter pandemien hvor vi har erfart … Les mer

Forsvaret har snudd om vaksineplikt

Foreningen Lov og Helse skrev et langt brev til det norske Forsvaret i begynnelsen av februar 2023, som også ble lagt ut som et åpent brev her på nettsiden vår. Bakgrunnen til dette var at en del ansatte i Forsvaret var fortvilet over at Forsvaret opererte med fortsatt vaksineplikt (tvang) mot Covid-19 på et tidspunkt … Les mer

Aavitsland og Nettavisen: vaksinert blod

Ifølge en artikkel i Nettavisen fra 2. februar 2023, mener Preben Aavitsland at det sveitsiske Rent-Blod-initiativet «SafeBlood» er helt unødvendig [1]. Dette fordi han tror at koronavaksinen forsvinner raskt fra kroppen: Innholdet i koronavaksinen gjør jobben sin raskt og forsvinner så fra kroppen. Etter syv dager kan man bli blodgiver. Da er det ikke noe … Les mer

Åpent brev til FHI

Foreningen Lov og Helse har fått tilsendt et brev fra en gruppe personer som disse har sendt til FHI og Camilla Stoltenberg. Vi har også sendt dette brevet til FHI, da vi stiller oss fullstendig bak redegjørelsen samt spørsmålene i brevet. Hvis vi får noe svar fra FHI kommer vi til å legge også dette … Les mer

Høringssvar fra Foreningen Lov og Helse: smittevernloven og helseberedskapsloven

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne høringen en ny og permanent forskriftshjemmel i smittevernloven § 4-3 a som gjør det mulig ved alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom å gi forskrifter om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfrihet på visse vilkår. Her er lenke til høringen. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endringer-i-smittevernloven-isolering-og-smittekarantene-og-helseberedskapsloven-medisinsk-utstyr/id2961899/ La oss først minne om retten til bevegelsesfrihet i … Les mer

Kommunikasjon med Rogaland fylkesting

Vi har tidligere skrevet fyldig om seansen i Rogaland fylkesting som fant sted i desember 2022, hvor Susanne Heart tok opp svært viktige spørsmål. Vi omtalte saken i to deler, her og her. Vi har gjort noen henvendelser til fylkestinget i etterkant. Årsaken til at vi her skal fortelle litt om dette er at denne … Les mer

Hva ser du her?

Fagdirektør i FHI Preben Aavitsland, som fikk sin berømmelse ifm. svineinfluensaen, la ut en Twitter-melding (tweet) hvor han reklamerte for et arrangement/panel-debatt som skulle avholdes 30. mars 2023, i regi av UiO, og som omhandlet blant annet pandemien og tillitt: Vi skal ikke skrive mange ord i denne artikkelen, men kommer til å fremlegge ganske … Les mer

Fra advokat Jørgen Heier: åpent brev til samtlige stortingsrepresentanter

Helse- og omsorgsdepartementet sendte den 3.2.2023 på høring et forslag om bl.a. å etablere permanent hjemmel i smittevernloven for «Kongen» til å gi forskrifter om isolasjon og karantene. Mitt høringssvar er lastet opp på regjeringens side, på vanlig måte, men forventes ikke å tillegges nevneverdig betydning der. Jeg tillater meg derfor å dele mine synspunkter … Les mer

Svar fra Forsvaret

Vi har som kjent tidligere sendt et langt brev til en rekke instanser og personer i Forsvaret. Bakgrunnen for henvendelsen er at; selv om vaksinepress-og tvang har avtatt i samfunnet i takt med at realitetene vedrørende vaksinen i stor grad har kommet frem siste året, også innen helsevesenet, har Forsvaret fortsatt nesten ufortrødent videre i … Les mer