Kontakt oss

Informasjon til deg som tar kontakt med Foreningen Lov og Helse

Les denne informasjonen innen du ber oss om hjelp.

Vi er en frivillig organisasjon.

Det innebærer at den hjelpen du får er å regne som «semi-profesjonell», altså ikke hel-profesjonell. En mindre gruppe av folk fra politiet, jurister, helsepersonell/ernæringsutdannede og lærere står for den daglige driften. Vi gjør dette gratis på vår fritid.

Vi er ikke eksperter på tematikken knyttet til de mange problemstillingene som dukker opp i forbindelse med pandemien, men
vi har mye erfaring og ønsker å hjelpe andre. Så langt har vi fått gode tilbakemeldinger på hjelpen vi har gitt. Det er viktig å vite at dette er ment som et lavterskel-tilbud, og vi kan ikke garantere for utfall av saker vi gir hjelp i. Det er viktig at du er klar over dette.

Varierende utfall av rettssaker.

Det kan virke som om rettssystemet i Norge fungerer ganske vilkårlig. Vi har fått tilbakemelding om Tilbakemeldingene vi har fått på de henvendelsene som har ført til rettssak viser at to tilsynelatende like saker kan få ulike utfall.
Foreningen gir råd etter beste evne, men vi kan selvsagt ikke stille noen garanti for utfallet av en eventuell rettssak.

Vi gjør alltid vårt beste.

Hvis du, tatt i betraktning det ovennevnte likevel vil ha hjelp og råd fra oss, skal vi tilstrebe å gjøre en innsats for at du får råd og hjelp, om det så bare er et lite bidrag.

Dette er for å kunne bli kontaktet av den avdelingen i Foreningen Lov og Helse som er nærmest deg.
=

Forfatter