Overdødelighet og vaksinering – Israel

Fra Pixnio.com

Professor i fysikk Denis Rancourt fra Canada har gjort en glimrende og omfattende jobb med å gjøre statistiske analyser over overdødelighet sammenholdt mot vaksineringen ila. pandemien. Det som er et viktig poeng er at Rancourt har forholdt seg til død av alle årsaker, på engelsk kalt all-cause-mortality (ACM). Det er her man lettest kan gjøre … Les mer

Overdødelighet og vaksinering – Filippinene

Fra Pixnio.com

I november 2023 ble det i det filippinske parlamentet (representantens hus) stemt for å starte etterforskning av overdødeligheten i landet. Tallene fra Philippine Statistics Authority (deres variant av SSB) viste en overdødelighet på 260 000 ekstra i 2021 og 67 000 ekstra i 2022. Komitéen som skal se på dette startet undersøkelsene i februar 2024. … Les mer

Kjøpt “vitenskap”, forskningsjuks og falsk placebo

Man kan ha mange perspektiver på hva slags fenomen pandemien var, men at begrepet ekte vitenskapelighet i stor grad ble hevet på sjøen er ett av fenomenene som utkrystalliserer seg. Det meste av det som kunne ansees som relativt faglig funderte tiltak og som var forberedt i årene før pandemien ble, forkastet umiddelbart i hele … Les mer

Noen ord om kreftutviklingen og Simpsons paradoks

Vi har tidligere skrevet litt om kreftutviklingen, blant annet fordi flere onkologer der ute i verden febrilsk prøver å advare om tegn på at vaksinen her spiller en rolle. I tillegg har vi alle narrativene, også om kreft, som spinnes i postmodernistisk ånd i disse dager, og som gjerne er forsøk på å bortforklare at … Les mer

NPE fremstår som et hån mot de vaksineskadde

Nå skal jeg skrive noen ord om Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og deres opptreden overfor dem som er vaksineskadd. Selv om noen få får erstatning for skader fra koronavaksinene er det mange som får avslag, også helsepersonell som er skadet, selv i tilfeller hvor det er helt åpenbart at det er vaksinen som er eneste eller … Les mer

Tre viktige ting om Pfizers kliniske vaksinestudie

Jeg skal her kort gå gjennom de tre kanskje viktigste grunnelementene med vaksineskandalen forbundet med Pfizers koronavaksine. Koronavaksinen fra Pfizer er den som har blitt brukt klart mest på verdensbasis, det har faktisk blitt satt omtrent 3-4 ganger så mange doser av den som de andre vaksinene til sammen: I Storbritannia var det AstraZeneca-vaksinen som … Les mer

Ekspertene briljerer igjen

Nå for tiden briljerer de såkalte ekspertene nesten daglig, og på mange forskjellige felt, men angående den såkalte pandemien og vaksinene mot Covid-19 er de fortsatt i en egen liga. Nå sist ut i rekken er Forskning.no: Som det meste annet av lidelser, sykdom, svekket helse og død har også tilfeller av slag (også blant … Les mer

Hva er uavhengighet innen vitenskap? Del 4 – CEPI

I del 1 omtalte jeg et seminar arrangert av Det Norske Videnskaps-Akadami (DNVA) hvor problemstillingen om hva som er uavhengighet innen vitenskap utkrystalliserte seg. I del 2 gikk jeg gjennom organisasjonen PATH, og i del 3 gikk jeg gjennom organisasjonen Wellcome Trust. Her skal jeg se litt på CEPI (Coalition for Pandemic Preparedness Innovations). Wikipedia … Les mer