Om kansellering, norsk offentlig og akademia

Kjetil Tveit er en person som på lik linje med oss i Lov og Helse er ekstremt kritisk til veldig mye av det som skjedde under det såkalte pandemien, samt også en del andre strømninger og tendenser i det norske samfunn. Han hadde lørdag 06. april et innlegg på Facebook som tar opp en del … Les mer

Demokratiet under angrep i hele Vesten

I koronapandemien så vi en betydelig eskalering av den pågående avviklingen av demokratiet i Vesten. I tillegg er nivået av hykleri, dobbeltmoral, intellektuelt forfall, propaganda og dobbeltale/nytale nå nådd et stadium hvor det kan være dekkende å kalle alle disse sørgelighetene for selve DNA’et i de fleste vestlige samfunn. Og Norge leder an i dette, … Les mer

Norsk hykleri og utenlandske påvirkningsoperasjoner i Norge

For en tid siden dukket det opp en interessant sak av prinsipiell art, som sterkt berører det jeg skrev om norske myndigheters forslag til å gjøre påvirkningsoperasjoner i Norge straffbart. Saken involverte Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) som stolt kunne proklamere at de trakk seg som arrangør av en debatt om Midt-Østen. Dette fordi … Les mer

Narrativer – NRK, FHI og Anders Magnus

Jeg har ikke før gjort ferdig en lengre gjennomgang om pressens reelle rolle før bevisene på nettopp det jeg der beskrev hagler rundt meg. I ovennevnte gjennomgang pekte jeg blant annet på pressens helt avgjørende rolle for å få til de store krigene. Dette holder nå pressen i Norge på med på full maskin, og … Les mer

Pressens rolle og gjensidig forsterkende illusjoner

Nå skal jeg skrive litt om den norske pressen igjen, og det handler i den forbindelse om én av de mange dyptgående illusjonene som sitter brent godt fast i Norge. Det som fikk meg til å skrive dette innlegget om pressen er at jeg har overhørt, eller deltatt i, en del samtaler de siste årene … Les mer

Høringssvar: endringer i Grunnloven

Høringssvar: endringer i Grunnloven

Ved å lage en Grunnlovsbestemmelse med hvilke menneskerettigheter som ikke kan fravikes, fasiliteres samtidig en rettighet for de som styrer til på Grunnlovsnivå for forvaltningsmyndighetene overfor norske borgere til å fravike alle de andre menneskerettighetene. Det vil si at rettighetene flyttes fra å beskytte hver enkelt, til ved en antitetisk tolkning å bli en «rettighet» for … Les mer

Mattias Desmet holdt tale i det rumenske parlamentet

Kredittering: fra Matias Desmets substack https://words.mattiasdesmet.org/p/my-speech-in-the-parliament-of-romania

Før nyttår fikk Mattias Desmet, professor i klinisk psykologi fra Universitet i Ghent holde en tale i det rumenske parlamentet. Som en digresjon kunne vi for øvrig drømme oss litt bort med tanken om at det norske Storting kunne kommet på ideen å invitere slike talere av og til. I sin tale i Romania snakket … Les mer

Når elitene sier det rett ut: digital biometrisk ID

I serien “Når eliten sier det rett ut” får man gjerne godt med påfyll av nytt materiale når World Economic Forum (WEF) holder sine samlinger i Davos. Disse samlingene blir jo mer og mer parodiske, men de er også for en åpen buffé å regne når det gjelder eksponering av elitenes tankesett, idéer og planer. … Les mer