WHO-prosjektet: åpent brev til norske myndigheter

Fra Wikipedias WHO-artikkel

Vi har i dag fredag 01.12.23 sendt et brev per epost til norske myndigheter ved helseminister Ingvild Kjerkol og helse- og omsorgskomiteen på Stortinget: Hei. Dette brevet er rettet til helseminister Ingvild Kjerkhol, helse- og omsorgsdepartementet for øvrig, helse- og omsorgskomiteen samt relevante norske myndigheter for øvrig. Det vedlagte brevet er vedrørende det pågående arbeidet … Les mer

Religion og elefanter

Jeg har tidligere omtalt tilnærmingen til vaksine i Norge som i mange henseender for lengst har gått over til noe religionlignende, blant annet her hvor vaksinen bokstavelig talt ble tatt inn i det hellige. Professor Jarle Aarstad fra Høgskulen på Vestlandet trekker også frem problemstillingen i et innlegg i Subjekt; han på sin side kaller … Les mer

Lykkerus av digitale sentralbank-penger (DSP)

Foto Esten Borgos

Digitale sentralbank-penger (DSP) kommer med stor sannsynlighet til å bli innført, i en eller annen form. En annen ting som er sikkert er at dette systemet er skreddersydd og perfekt for et totalt kontrollsystem over befolkningen. De autoritære regimene i denne verden står nok å tripper i lykkerus mens de venter på at dette skal … Les mer

Når eliten sier det rett ut: Maurice Strong

En av hovedmetodene for eliteorganisasjoner og såkalte elitepersoner for å kunne forbli “elite”, altså å beholde sin allerede store makt, enorme rikdom og høye posisjoner, er å holde sannheten unna vanlige folk. Dette innebærer enten å direkte lyve, eller rett og slett la være å si sannheten (uten at man dermed nødvendigvis aktivt lyver). Dette … Les mer

Er EØS-avtalen per definisjon anti-demokratisk?

Kredittering: Common Wikimedia

Et av de viktigste temaene vi som nasjon bør diskutere grundig er etter min mening konseptet eller idéen demokrati. Det politiske systemet vi har i Norge kan kalles demokrati, men for meg er ikke demokrati bare primært et politisk system. Ekte demokrati må vurderes ut fra hva slags innhold dette systemet (som man gir merkelappen … Les mer

Mer om det politiske nivået i Norge

Hvor lavt det politiske nivået som råder i Norge har blitt har vi omtalt tidligere, og det kom særdeles godt frem i saken om Susanne Heart i Rogaland fylkesting, som vi omtalte her, her, her og her. Jeg skal starte med å gi en beskrivelse med de litt større linjene av det jeg mener er … Les mer

Vaksinemandatet og militæret i Canada

Den 01. august 2023 kunne vi lese en interessant sak i CBS Canada om vaksinemandatet som ansatte i det canadiske militæret ble underlagt. På samme måte som de norske forsvarsansatte, ble de canadiske pålagt å vaksinere seg mot Covid-19, hvis ikke ville de møte sanksjoner (oppsigelse, omplassering osv). Det første interessante aspektet med dette er … Les mer

Høringssvar – endringer i offentlighetsloven m.m.

Dette er høringssvar fra Foreningen Lov og Helse – forslag til endringer i offentleglova m.m. – innsyn i journalinnføringer m.m. som gjelder organinterne dokumenter. Her er lenke til høringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-endringer-i-offentleglova-m.m.-innsyn-i-journalinnforinger-m.m.-som-gjelder-organinterne-dokumenter/id2970576/ Den offentlige forvaltningen har til oppgave å forvalte felles ressurser og goder på vegne av folket, slik at folkets rett til kontroll med forvaltningen i … Les mer

Innlegget til Margrete Dysjaland i Rogaland fylkesting

Som vi annonserte for noen dager siden fikk måten Susanne Heart ble behandlet i Rogaland fylkesting i desember 2022 hvert fall et lite etterspill. Representant Margrete Dysjaland fra FRP holdt et innlegg onsdag 14.06.23: Dette er et glimrende innlegg av Dysjaland! Når det gjelder fylkesordfører Marianne Chesak er vi ikke like imponert, for her blir … Les mer

Skruen strammes stadig mere til

Fra no.rs-online.com

Vi lever nå i en tid hvor det enkelte menneskes frihet er under notorisk angrep fra alle kanter. Arbeidet med å få på plass den nye WHO-traktaten og endringene i WHOs IHR 2005, som vi har omtalt her og her, er en av de mest betydningsfulle prosjektene i så måte. Nyeste steg i den sagaen … Les mer