Etterspill til seansen med Susanne Heart

Rogaland fylkeskommune

Vi har blitt tipset om at den omtalte seansen i Rogaland Fylkesting ikke er lagt helt død enda. Vi omtalte selve seansen her og her, og her om diverse kommunikasjon med aktører i Rogaland fylkesting i vårt forsøk på å kartlegge om seansen fikk noe etterspill. Det fremgår av saksoversikten i Fylkeskommunen at det som … Les mer

SR-bank og banksystemet

Vi fortalte for kort tid siden historien om en bankkunde i DNB. Nå skal vi fortelle en historie om to andre bankkunder, vi kaller dem i denne artikkelen Vigdis og Solveig, og denne gangen er det SR-bank (Sparebank 1 SR-Bank) det gjelder. Historien til Vigdis begynte med at hun ville kjøpe gull og sølv i … Les mer

DNB og banksystemet

Vi skal skrive litt om et tema som vi ikke har skrevet om før, og det er bank og banksystemet. Årsaken er at vi har fått kjennskap til en konkret hendelse som er interessant. Det handler om en person, vi kaller henne Kari, som hadde fått penger ifm. arveoppgjør og ønsket å investere noe av … Les mer

Narrativene: ekspertene og msm kan si hva som helst

Før pandemien hadde det etter min mening i mange år vært en utvikling i Norge der informasjonen ute i det offentlige rom ble dårligere og dårligere, og der de såkalte “eksperter” som pressen valgte ut til narrativene sine, ble tåpeligere og tåpeligere. Dette har nådd nye høyder under og etter pandemien hvor vi har erfart … Les mer

Åpent brev til FHI

Foreningen Lov og Helse har fått tilsendt et brev fra en gruppe personer som disse har sendt til FHI og Camilla Stoltenberg. Vi har også sendt dette brevet til FHI, da vi stiller oss fullstendig bak redegjørelsen samt spørsmålene i brevet. Hvis vi får noe svar fra FHI kommer vi til å legge også dette … Les mer

Høringssvar fra Foreningen Lov og Helse: smittevernloven og helseberedskapsloven

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne høringen en ny og permanent forskriftshjemmel i smittevernloven § 4-3 a som gjør det mulig ved alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom å gi forskrifter om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfrihet på visse vilkår. Her er lenke til høringen. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endringer-i-smittevernloven-isolering-og-smittekarantene-og-helseberedskapsloven-medisinsk-utstyr/id2961899/ La oss først minne om retten til bevegelsesfrihet i … Les mer

Kommunikasjon med Rogaland fylkesting

Rogaland fylkeskommune

Vi har tidligere skrevet fyldig om seansen i Rogaland fylkesting som fant sted i desember 2022, hvor Susanne Heart tok opp svært viktige spørsmål. Vi omtalte saken i to deler, her og her. Vi har gjort noen henvendelser til fylkestinget i etterkant. Årsaken til at vi her skal fortelle litt om dette er at denne … Les mer

Hva ser du her?

Fagdirektør i FHI Preben Aavitsland, som fikk sin berømmelse ifm. svineinfluensaen, la ut en Twitter-melding (tweet) hvor han reklamerte for et arrangement/panel-debatt som skulle avholdes 30. mars 2023, i regi av UiO, og som omhandlet blant annet pandemien og tillitt: Vi skal ikke skrive mange ord i denne artikkelen, men kommer til å fremlegge ganske … Les mer