Lov om påvirkningsoperasjoner: svar fra Justisdepartementet

Som vi har tatt opp i flere artikler, blant annet denne, denne og denne, dukker det i disse tider opp aktuelle saker på løpende bånd som handler om temaene propaganda, påvirkningsoperasjoner, sensur, statlig informasjonskontroll og avvikling av ytringsfriheten m.m.

I den førstnevnte artikkelen, den om norske myndigheter har lov å drive psykologisk krigføring mot egen befolkning rent juridisk, stilte vi Justisdepartementet noen spørsmål. Vi fikk aldri svar på akkurat dette spørsmål fra den nevnte overskrift, men vi fikk et litt vagt svar på spørsmålet om loven om påvirkningsoperasjoner. Vi sendte derfor et oppfølgingsspørsmål for å få helt presisert om dette lovforslaget gjelder alle stater, og her er det litt mer utfyllende svaret vi fikk fra lovavdelingen i Justisdepartementet:

Vi viser til deres henvendelse 7. februar 2024, vårt svar 16. februar 2024 og deres oppfølgingsspørsmål 16. februar 2024. Som det fremgår av lovforarbeidene omfatter uttrykket «fremmed etterretningsaktør» blant annet statlige organer som reelt sett styrer fordekte påvirkningsoperasjoner, uavhengig av om de formelt er utpekt som etterretningstjeneste, se Prop. 42 L (2023–2024) punkt 13.1 side 63. En fremmed etterretningsaktør kan i prinsippet representere en hvilken som helst stat.

I praksis er det nok noen stater som utpeker seg. I proposisjonen punkt 3 om trusselbildet og påvirkning fra fremmed etterretning, vises det til PSTs åpne trusselvurdering for 2023, der PST uttalte at vi må «være forberedt på at fremmede etterretningstjenester, især russiske og kinesiske, vil forsøke å påvirke beslutningstakere og den norske befolkningen i 2023».

En kommentar

Vi takker for det noe mer utfyllende og presiserende svaret fra Justisdepartementet. At det er noen stater som utpeker seg er selvfølgelig naturlig, sånn vil det alltid være. Det jeg riktignok mener mangler i Norge er en reell og omfattende debatt (basert på virkelighet og ikke fantasier og illusjoner) om det kanskje kan være såkalt allierte lands organisasjoner i Norge som er minst like farlig for Norges ve og vel og sikkerhet som de erklærte fiendene våre som for eks. Russland og Kina. Det er ikke sikkert dette bildet er like svart-hvitt som mange skal ha det til, og det er jo ikke sikkert at Norges interesserer egentlig sammenfaller med interessene og ønskene til disse såkalte allierte.

Det neste spørsmål som naturligvis også tvinger seg på, er om en lov mot såkalte påvirkningsoperasjoner strengt talt er noe vi har behov for, og om ikke dette i realiteten og i praksis kommer til å bli en veritabelt maktovergrep fra den mer og mer totalitære og autoritære norske stat.

Forfatter

En kommentar om “Lov om påvirkningsoperasjoner: svar fra Justisdepartementet”

 1. Takk Terje

  Og nå når Bill Mahre har hatt Kennedy på showet sitt, pratende om alle døde av vaksinen, blir det interessant å se hvordan alle ansvarlige vil vri seg unna eget ansvar.
  Den Globale TV-aksjonen, som samlet inn penger til de rikeste, BigPharma, er i mine øyne det største av illusjonistiske som har vært fremført. Mange smarte ble lurt, noe som gjør det vanskelig for de å ta ny(for noen) viten inn. Dette tror jeg gjelder spesielt innen offentlig administrasjon.
  Her tror jeg naiviteten om at de kan bli manipulert, er så å si fraværende, til tross for at vi har et ENORMT oljefond, som jeg tror er det eneste “mål” for slike som Kill Gates, Elon Musk og Lockheed Martin, når de har møte Erna, Søreide ol.
  Hvem sier at de samme ikke har en skjult agenda?
  Var det ikke $ 10mill til Clinton Foundation, fra alle oss, uten at vi ble spurt?
  “Follow the money” er et ordspråk.

  Splitt og hersk tror jeg kommer til å følge i tiden fremover. Ansvarlige vil vri seg unna i en ikke så elegant utførelse som vi var vitne til i de siste år, fra 2020. Det er viktig ikke å miste grepet på det moment som nå er i emning. Her i landet tar det etter det jeg kan se, litt mer tid før virkeligheten setter inn. Når skal alle brudd på Grunnloven, Menneskeretter og feil vitenskap/prosedyre fange interessen til rikskringkasteren? (Skjelden innom der, men sjekker om de får med seg helse- og viktige overnasjonale nyheter, noe jeg ikke ser)
  Kan noen lage en samling av nrks-kovid ekspert? Det tror jeg kan bli morsom underholdning, nå i ettertid.

  Igjen vil jeg referere til Darkhorse Podcast: https://youtu.be/BPPCjn0uybw?si=MRXmZ-154Q1XlSuV tydeligvis ikke så kontroverst tema ennå da de er på YT (enn så lenge), eller her på rumble: https://rumble.com/v4rnx5e-update-on-the-who-pandemic-treaty-with-dr.-kat-lindley.html ag WHO og deres vanvittige dokument der man gir fra seg styringrett. Igjen pakket inn i et språk som kan synes greit. Devil is in the details.

  Poenget må ikke være at vi hadde rett, men hvordan de i ledende posisjoner ble forført og manipulert, og hvordan unngå dette til en annen gang. Som tidligere sagt mener jeg dette var verdens fremste “tryllekunste”, der ledere ble groomet i forkant av en planlagt hendelse, av noen utrolig beregnende selvutnevnte elitister. Amerikanske super-kjendiser på reise rundt, i prat med star-struck topp-politikere. Naiviteten til disse og/eller deres forberedere er jo slående, da resultatet ofte var at nasjonen toppet listen over bidragsytere til en del NGOer med fine navn.

  Milde himmel

  Svar

Legg igjen en kommentar