Arbeid mot desinformasjon

Regjeringen har satt i gang såkalt arbeid mot desinformasjon, hvor de blant annet beskriver det som “… et arbeide med en strategi for å styrke befolkningens motstandskraft mot desinformasjon”.

Hvis man skal forstå enkelthendelser må man alltid se disse i lys av det større bildet. Dette er faktisk den eneste måte å forstå verden skikkelig på. Og det større bildet er at myndighetene i mer eller mindre alle land i hele vesten, inkludert Norge, nå jobber systematisk og frenetisk for å formelt innføre sensur (mer enn det som ble innført i den erklærte pandemien fra 2020 av) og avvikle ytringsfrihet. Strengt talt er det faktisk selve demokratiet som avvikles i denne prosessen vi nå er inne i.

Det er skrikende tydelig at de politiske (og private) eliter nå er desperate etter å få den totale “…kontroll på hva folk blir fortalt”, en målsetning som det aldri har vært noen som helst reell tvil om, men som ikke før nå nylig har blitt uttalt helt tydelig. Gro H. Brundtland kan ansees som en pionér innen feltet allerede for 5 år siden.

Vi skrev blant annet om det i artikkelen Demokratiet under angrep i hele Vesten. Men det kan være nyttig å lese også den skandaløse sensursaken med USAID (U.S. Agency for International Development), hvor sistnevnte er et byrå som kan kalles en hybrid mellom bistands- og utenriksavdeling i USA, i tillegg til at det naturligvis er en form for CIA-front. Denne skandalen er naturligvis ikke omtalt med et ord i den “vanlige” pressen i Norge, selv om saken egentlig er svært sensasjonell. Eneste sted jeg har sett det omtalt i Norge er på nettavisen Steigan.no. Disse operasjonene som er avslørt at USAID har utført er nærmest som å regne for psykologisk krigføring mot egen befolkning, også det et tema vi har omtalt litt i artikkelen Har den norske stat lov å drive propaganda og psykologisk krigføring mot egen befolkning?

Det er altså i lys av dette ovennevnte bildet vi må se det aktuelle initiativet til Kultur- likestillingsdepartementet. Jeg vil også tillegge at jeg finner det litt spesielt at dette kommer fra kultur- og likestillingsdepartementet og dets minister Lubna Jaffery. Kultursegmentet skal jo være fullstendig fritt for, og ikke være belemret med sensur eller informasjonskontroll. Det er jo bare i totalitære og/eller autoritære stater at staten kontrollerer kulturfeltet og ikke minst informasjon i sin alminnelighet.

Og Norge er vel ikke en totalitær og autoritær stat? Eller?

Hvis Lov og Helse fikk lov å lage handlingsplan

Hvis vi i Lov og Helse satt i regjeringen og skulle sette inn tiltak for å styrke befolkningens motstandskraft mot desinformasjon ville vi laget følgende handlingsplan, hvor vi ville jobbet for å øke folks bevissthet blant annet:

 • Om at pressen og norske myndigheter sammen stod for en enorm mengde desinformasjon gjennom hele pandemien, og fortsatt gjør det den dag i dag vedrørende relaterte temaer.
 • Om at pressen og norske myndigheter per i dag veldig koordinert dekker over for ovennevnte desinformasjon (og den medisinske og skandalen av historiske proporsjoner vi har vært gjennom i årene fra 2020 og frem til nå).
 • Om at det ser ut som det gjennom historien aldri har vært mer propaganda i Vesten enn i dag: en propaganda som kommer fra vestens egne elite-strukturer, vår egen presse og våre egne myndigheter og som er rettet mot egen befolkning.
 • Om at sensur har vært innført formelt fra 2020, men at myndighetene i Norge og andre vestlige land jobber hardt for å innføre enda mer sensur.
 • Om at EU, som norske myndigheter lar bestemme nesten alt som skjer i Norge (kanskje bortsett fra det NATO og USA bestemmer for Norge) jobber svært målrettet med å innføre sensur.
 • Øke befolkningens bevissthet om at sensur er den absolutte drepen på et demokrati.
 • Om at hvis meninger, oppfatninger og uttalelser må ha sensur for å overleve, og ikke tåler motstemmer, er det stor sannsynlighet for at disse meningene, oppfatningene og uttalelsene ikke har sannhetens skjær over seg, og derfor bør revurderes.
 • Om at et robust og/eller ekte demokrati faktisk tåler motstemmer, feilaktige meninger, ekstreme meninger, idiotiske meninger, og følelser som sinne, hat, sorg og lignende, og ikke minst en total ytringsfrihet. Faktisk et demokrati ha total ytringsfrihet. Derimot er det fascistiske, nazistiske, totalitære og autoritære regimer som må ha sensur, tankepoliti, og forbud mot følelser (hatprat) m.m.
 • Om at man øyeblikkelig bør slutte å ha tillitt til de såkalte “ekspertene” vi blir servert ute i det offentlige rom.
 • Om at konsensusmeninger og “konsensursforskning” ikke har noe med ekte vitenskap å gjøre.
 • Om at såkalte konsensusmeninger blir etablert ved at presse, de såkalte “ekspertene” og norske myndigheter nesten aldri slipper til fagstemmene som har et annet syn. Kort sagt en form for sensur.
 • Om at når de hører formuleringer omtrent som “…ekspertene er enige om at…” er det nesten alltid en agenda eller propagandaoperasjon på gang. I virkeligheten er det nemlig nesten alltid stor uenighet innen fagmiljøene, og ekspertbetegnelsen er ofte misvisende fordi andre fagpersoner ofte kan ha mer kompetanse.
 • Om at når de såkalte “ekspertene” uttaler seg bør man alltid være bevisst på mulige pengeoverføringer eller godtgjørelser fra industri eller myndigheter.
 • Om at tunge fagpersoner innen vitenskap i dag sier at mer enn 50-70 % av dagnes “forskning” enten er feilaktig eller sågar kjøpt og betalt.
 • Om at konsensusmeningene samt konsesusforskningenen som har rådet i samfunnet og hos staten på et hvert gitt tidspunkt tilbake i tid, i ettertid har vist seg å være feil. Dette innebærer at det er stor sannsynlighet for at nesten alt norske myndigheter og det offentlige hevder per i dag i fremtiden vil vise seg å være galt.
 • Om at de sosiale plattformene eller informasjonsplattformene som Facebook og Twitter/X bruker sensur i økende grad, og at myndighetene (og EU) presser på for at denne sensuren skal bli sterkere.
 • Om at skole og utdanning er den første og mest grunnleggende formen for indoktrinering og propaganda.
 • Om at det å la felleskapet definere hva som er såkalt “anerkjente kilder”, er det motsatte av kildekritikk.
 • Om at det er nettopp det sistnevnte barn og unge lærer på skolen i dag i faget “kildekritikk”, og at dette over tid blir mer å regne som hjernevasking og ødeleggende for et sunt kritisk blikk mot “det etablerte”.
 • Om at pressen og norske myndigheter hver gang det brygger opp til storkrig ute i verden serverer ubalansert informasjon og ren propaganda, som aldri demper sjansene for krig, menn alltid det motsatte.

Vi sendte inn disse punktene for en kommentar fra Kultur- og likestillingsdepartementet og fikk dette til svar:

Vi viser til innspill til strategi for å styrke motstandskraften mot desinformasjon av 11. april
2024. Departementet tar innspillene til orientering, men har dessverre ikke anledning til å
kommentere disse enkeltvis. Kultur- og likestillingsdepartementet er sektormyndighet for spørsmål knyttet til medier og ytringsfrihet. Dette er bakgrunnen for at departementet vil utarbeide en slik strategi.

Kommentar: mye kunne vært sagt her, men vi takker for at vi fikk svar, og vi har en viss forståelse for at de ikke kunne kommentere hvert punkt, da det er ganske mange punkter. Det vi derimot håper er at norske politikere, inkludert de i Kultur- og likestillingsdepartementet så smått begynner å reflektere over er hva slags rolle de har i det større bildet i det som nå pågår koordinert i hele Vesten.

Forfatter

5 kommentarer om “Arbeid mot desinformasjon”

 1. Takker for flotte innspill til den pakistanske kulturministeren! Men vi kommer aldri fra at nordmenn gladelig følger saueflokken. Vi stemmer på politikere og under c19 plandemien satt nordmenn som klistret til Dagsrevyen og ventet på nye påbud. Min lokalavis kunne på slutten informere om at 80% til dags dato hadde akseptert 3 doser. Beklager men det er snakk om å tale for døve ører. Min forakt for mine landsmenn er blitt bare større og større. Og vi får politikere vi selv velger. De sitter trygt. Ja, Erna Solberg er trygg hun er fremdeles “i vinden”. Det er ikke lenger et valg mellom pest og kolera. Ferdig snakka!

  Svar
 2. Menneskets evne til selvstendig og intelligent tankevirksomhet er muligens noe oppskrytt.
  Dr. Ulric Williams sa i sin tid litt om saken:

  “Forklaringen er at mennesket, i dets livslange klatring fra en dyrelignende bevissthet mot det åndelige, ikke er kontrollert av intelligens, selv om det tror det selv, men av dets primære drifter, og av inntrykk eller innfall som det selv får eller som blir innprentet i dets ubevisste sinn i løpet av dets levetid. Det naturlige mennesket tenker ikke, det handler og reagerer automatisk og instinktivt slik det er kondisjonert, etter impulser som oppstår i dets eget sinn eller i dets miljø. Det er ugjennomtrengelig for fornuft og utilgjengelig for intelligens.

  Intelligens er en åndsevne som ikke eksisterer i det naturlige mennesket. Bare i den grad vi blir påvirket, opplyst og kontrollert av det åndelige er vi noe bedre enn dyr. Selv etter at det åndelige har blitt den dominerende faktoren i vår fremtoning, oppstår det under press ofte en overveldende tendens til å gå tilbake til det dyriske. Det naturlige mennesket er sammensatt av tiger, gris, sau, gorilla, muldyr, slange med en dæsj foxterrier kastet inn. Å gjøre folk religiøse gjør dem ikke nødvendigvis åndelige. Altfor ofte skjer det motsatte. Det sies at i middelalderen ble noe sånt som femti millioner mennesker brent eller torturert til døde i Jesu Kristi navn.”

  “Menneskets sinn, som manifesterer seg gjennom en materiell mekanisme, kan ikke resonnere på intelligent vis. Det menneskelige sinn registrerer, og kan reprodusere, vibrasjonsinntrykk. Disse, sammen med resultatet av deres assosiasjoner, kalles “tanker”. I de tidligste “tider” eller de evolusjonære stadier av den Adamiske mann, er sinnet bare i liten og varierende grad lydhør overfor høyere rytmer av intelligens. Etter hvert som mennesket utvikler seg, vil dets opprinnelige svakt flakkende glimt av lys, eller intelligens, gradvis vokse.

  Hvis ånden, Gud, kan sies å ha kvaliteter eller egenskaper, kan disse oppsummeres som intelligens. Guddommelig intelligens er det uendelige fakultet og omfatter all kunnskap, visdom og forståelse, som alene kan diskriminere mellom rett og galt, eller skille sant fra usant. Intellektet er materialistisk. Det er nesten utelukkende summen og produktet av feiltolkninger av forvrengte sanseinntrykk registrert i menneskers sinn.

  Kun i den grad det naturlige, humane mennesket lar sitt intellekt, sine instinkter og følelser underordnes kontroll og opplysning av guddommelig intelligens, kan mennesket – individuelt eller internasjonalt – bli noe annet enn en sykdom, eller dets atferd annet enn kaotisk. Ren idealisme er ikke tilstrekkelig. Idealisme, feiljustert med hensyn til vitenskap, er destruktivt i forhold til kreativ og motiverende energi.

  «Religion» er heller ikke nødvendigvis en rettesnor. Intellektuelle misforståelser av teologisk vitenskap er blant verdens verste forbannelser. Religion, slik den vanligvis praktiseres, er for det meste den ubevisste hyklerens unnskyldning for uintelligent oppførsel.”

  “Doktor betyr lærer. En leges viktigste oppgave er å lære folk hvordan de skal være friske.” Han (UW) brukte morgenpraten til dette.
  “De fleste sykdommer kommer av frykt. En leges første plikt er å dempe frykten.”
  En Nelson kiropraktor Earl Conroy sa: “50% av livet vårt er frykt. Dette er det som betaler for livsoppholdet til alle kiropraktorer, leger, psykologer og psykiatere i verden.”

  “Selv om han var lege, utdannet i diagnostisering, mente Dr. Williams at det ikke var nyttig å gi pasienten en diagnose. Han sa: “Når du forteller en pasient navnet på sykdommen hans, fikserer han tankene sine på det, og det er det verste som kan skje.”
  Han respekterte leger, hvorav mange er dedikerte mennesker. Men han respekterte ikke den medisinske opplæringen. Han sa: “Jeg ble aldri en ekte lege før jeg glemte 95% av det jeg lærte på Edinburgh.””

  Fra “New Zealand’s Greatest Doctor Ulric Williams of Wanganui: a Surgeon who became a
  Naturopath” – av Brenda Sampson

  Svar
 3. Her er et lite utdrag av hva Albert Einstein skrev i 1949. Hvis sensur og propaganda var ille i 1949 skulle Einstein sett hvordan det er i dag:
  «Private capital tends to become concentrated in few hands….Moreover, under existing conditions, private capitalists inevitably control, directly or indirectly, the main sources of information (press, radio, education). It is thus extremely difficult, and indeed in most cases quite impossible, for the individual citizen to come to objective conclusions and to make intelligent use of his political rights»

  Svar
 4. Dette er snudd heilt på hovudet. Myndighetene er engstelege fordi det, trass i einsrettinga i dei fleste media – ikkje minst i NRK, framleis finst motstemmer. Dei ønsker med mulig kontroll med media, og dermed med meiningsdanninga. Fb er forresten godt igang med det samme, ei mengd venstreorienterte folk blir stengd ute, får stadig advarslar, får innlegg sletta, osv……

  Svar

Legg igjen en kommentar