Norsk hykleri og utenlandske påvirkningsoperasjoner i Norge

For en tid siden dukket det opp en interessant sak av prinsipiell art, som sterkt berører det jeg skrev om norske myndigheters forslag til å gjøre påvirkningsoperasjoner i Norge straffbart. Saken involverte Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) som stolt kunne proklamere at de trakk seg som arrangør av en debatt om Midt-Østen. Dette fordi det (kanskje) skulle være med en debatt-deltaker som har en annet syn på krigen i Ukraina enn narrativet det kraftige norske propagandaapparatet serverer oss. Sånn sett ikke noe nytt under solen, dette er den nye samfunnsformen som skal innføres i Norge, og som allerede er godt på vei inn.

Videre er det helt avgjørende for at man skal kunne få til en skikkelig storkrig (tredje verdenskrig) at pressens fremstillinger av konflikter i Norge (og Vesten) alltid forblir helt ensidig, at motstemmer ikke slipper til, og ikke minst at vi ikke et sekund hører på hva den andre parten (i dette tilfellet Russland) mener, ønsker eller sier. Dette er blant annet pressens (og akademias jobb) å gjennomføre, og gjennomføres da også til punkt og prikke i dag, noe jeg har omtalt her og her.

Saken med NFFO ble blant annet omtalt på Subjekt, Steigan.no og av NFFO selv. En av nøkkelpersonene i NFFO er Aage Borchgrevink fra Den Norske Helsingforskomité. Den Norske Helsingforskomité er i dag en nærmest ren propaganda-organisasjon for NATO/USA/UK, og finansieres blant annet av CIA-fronten NED (National Endowment for Democracy, eller som den burde hett: National Endowment for Hypocrisy). Det supervittige her er at norske myndigheters forslag om å gjøre det straffbart å drive med påvirkningsoperasjoner på vegne av fremmed stat i Norge dermed etter alle (objektive og saklige) solemerker vil treffe Helsingforskomitéen og Borchgrevink midt i fleisen. Det hadde i så måte vært fint å fått NFFO til å svare på et prinsipielt spørsmål angående denne problemstillingen, og vi sendte dem dette for en måned siden:

Vi i Foreningen Lov og Helse har ikke verken fokusert på eller skrevet om krigen i Ukraina som foregår der mellom Vesten og Russland. Det er litt utenfor vårt virkefelt. Det vi derimot er veldig opptatt av er en del prinsipielle spørsmål, for eks knyttet til ytringsfrihet, demokrati og et levende akademia. Som dere sikkert forstår og vet så gjelder jo ikke ytringsfriheten hvis den ikke også får lov å gjelde skadelige ting, feilaktige ting og ubehagelige ting. Det samme gjelder for øvrig akademia, kunst og kultur. Og av og til treffer slike prinsipielle spørsmål også temaet Ukraina-krigen.

Dere i NFFO sier jo selv at dere jobber for trygging av ytringsfriheten. I deres rekker har dere Aage Borchgrevink, som jobber for en organisasjon som fint kan kalles en CIA-front i Norge, nemlig Helsingforskomiteen. Den finansieres faktisk direkte av en CIA-front, nemlig NED (National Endowment for Democracy). Norske myndigheter prøver nå i disse dager å innføre en lov som gjør det straffbart å delta i påvirkningsoperasjoner i Norge etter avtale med eller på vegne av fremmed stat/etterretningstjenester. Dette er en lov som i så fall vil kunne sies å treffe nøyaktig inn i virket til Borchgrevink og Helsingforskomiteen.

Spørsmålet blir dermed:

Har dere i NFFO problematisert at dere trekker dere som arrangør for et arrangement om Midt-Østen fordi professor Glenn Diesen er deltaker, når dere i deres egen forening har en som fint kan kalles en påvirkningsoperatør fra fremmed stat (CIA/NED/NATO) i deres egne rekker?

(Denne henvendelsen hadde det vært fint om ikke Borchgrevink selv svarte på)

(Sitat slutt)

NFFO har ikke svart oss, selve etter purring. Det er for så vidt forståelig nok, for de står i en massiv hykler-spagat de nok håper forsvinner ved den kjente metoden “rungende taushet”.

Men for å presisere en ting til slutt – jeg tenker ikke at det er riktig at personer som Aage Borchegrevink skal fengsles i fremtiden, etter den trolig kommende norske loven mot påvirkningsoperasjoner. Men at han og Helsingforskomiteen rammes av den er det vel liten objektiv tvil om. Men denne loven kan fort bli en skandale, da de fleste skjønner at dette er statens forsøk på fullstendig informasjons- og narrativkontroll. Et spørsmål er også om denne loven overhodet trengs, selv med en moralsk, fornuftig og saklig tolkning og håndtering.

Men hva med å innføre i Norge noe alá FARA i USA (Foreign Agenst Registration Act). Dette ville betydd at de organisasjoner og personer i Norge som helt klart (og i en eller annen direkte og/eller formell form) representerer for eks. russiske, britiske, iranske, amerikanske eller andre lands interesser (direkte) selv måtte melde dette inn, og blir registrert som “utenlandsk agent”. Og for å presisere – at man i en eller annen form representerte noen andres interesser betyr naturligvis heller ikke at man nødvendigvis driver med undergraving, løgn, propaganda eller skadelig virksomhet, så det er sagt.

Dette ville betydd at Borchrevink og Helsingforskomiteen måtte registrere seg som agenter for US/UK/NATO, og i tillegg måtte kanskje en del norske toppolitikere også ha registrert seg som agenter for diverse utenlandske organisasjoner eller interesser.

Dette kunne kanskje vært en bra virkemiddel for at folk skulle fått øynene opp for at det er sjokkerende få offentlig personer og organisasjoner i Norge som i bunn grunn representerer norske interesser.

Forfatter

En kommentar om “Norsk hykleri og utenlandske påvirkningsoperasjoner i Norge”

  1. En særdeles klar fremstilling av en problematikk av stor viktighet Går det å få skrevet i aviser noen steder at de som mener seg å beskytte folket mot mot andres “skadelige” spørsmål ikke svarer på spørsmål i denne sammenhengen?
    .

    Svar

Legg igjen en kommentar