Narrativer – NRK, FHI og Anders Magnus

Jeg har ikke før gjort ferdig en lengre gjennomgang om pressens reelle rolle før bevisene på nettopp det jeg der beskrev hagler rundt meg. I ovennevnte gjennomgang pekte jeg blant annet på pressens helt avgjørende rolle for å få til de store krigene. Dette holder nå pressen i Norge på med på full maskin, og det er jo i den konteksten at Anders Magnus raste over at noen motstemmer slapp til i Debatten på NRK med noen doser virkelighet angående krigen i Ukraina. Virkelighet er jo ofte svært farlig for narrativene Anders Magnus og hans like spinner, eller blir spunnet inn i, slik at det i så måte ikke er noe merkelig i at han raste litt. Jeg skal nøye meg med å kommentere et enkelt men vittig avsnitt jeg må trekke frem, hvor han skrev om den forferdelig dumme og naive Halvor Fjermeros:

Og lirte av seg konspirasjonsteorien om at Natos erklærte mål er at krigen må fortsette, slik at Russlands økonomi svekkes. Tvert imot er det de vestlige demokratienes mål å forsøke å svekke Russlands økonomi for dermed å tvinge Putin til å slutte krigføringen.

Dette er stor idrett på flere måter. For det første er det jo litt vittig at han presterer å kalle den helt åpne erkjente og uttalte strategien om å svekke Russlands økonomi for en konspirasjonsteori. Som de med noe tenkeevne igjen forstår så er det å i det hele tatt si ordet “konspirasjonsteori” en tilnærmet helt tanke- og logikkfri handling i en diskusjon, men når man i tillegg bruker det meningsløse ordet om noe som er en åpen realitet blir det ekstra vittig. Og ekstra fritt for tenkning. Men det vittigste er egentlig hele avsnittet i sin helhet. Jeg har lest det flere ganger, og det er fortsatt umulig å gripe budskapet her, og snakk om å motsi seg selv fra den ene setningen til den andre. Avsnittet minner meg veldig om min store favoritt fra VG som jeg har trukket frem tidligere:

(Faksimile fra vg.no)

Så, hvordan har vi havnet her? Svaret er nok flerfoldig, men en generell forklaring er at når man over tid driver med propaganda og narrativer som i stor grad er frakoblet virkeligheten, svekkes etter hvert faktisk selve evnen til å uttrykke noe meningsfylt eller sannferdig, selv når man prøver. Propaganda, løgn og ensidige narrativer resulterer over tid altså i en svekkelse av sinnet og tenkeevnen, ikke bare for dem som mottar det skadelige produktet, men også for dem som leverer det. Det er derfor dette fint kan kalles psykologisk krigføring, eller en krig mot sinnet om du vil.

Nettavisen Steigan.no omtaler også denne saken med tittelen “Den farlige og uvitende Anders Magnus”, og det er dessverre en veldig treffende beskrivelse. Så lenge såpass mange i Norge fortsatt lever i illusjonen om at pressens rolle er å gi folk sann og ekte informasjon, som jeg omtalte i min lengre gjennomgang, blir virksomheten til Anders Magnus og hans like umåtelig farlig.

NB Noen vil nok nå si at jeg motsier meg selv, siden NRK faktisk slapp til motstemmer i programmet Debatten. Det er bra av NRK å i dette tilfellet slippe til noen motstemmer, men poenget mitt står ved lag – for dette er de små hederlige unntakene, og utgjør dessverre lite i det store bildet. Unntakene er så sjeldne at de bare egner seg til å bli et alibi slik at ingen kan si at “pressen aldri slipper til motstemmer”. Og disse små hederlige unntakene møter da også alltid ramaskrik fra slike som Anders Magnus som mener det aldri bør finne sted noen unntak fra ensidighet og propaganda.

NRK OG FHI

Så over til neste eksempel, og denne gang er det NRK i pardans med FHI. Det er altså nå plutselig blitt bekymring for overdødeligheten, som NRK omtalte:

(Faksimile fra nrk.no)

Fra aller først stund blir dette ganske vittig, fordi dette jo er en overdødelighet som mange av oss har ropt varsku om, men som har blitt avfeid som et helt naturlig fenomen av myndighetene. Begrunnelse med at dette er helt naturlig fant sted blant annet da Drammen sykehus slo alarm høsten 2022 om økende tilstrømning av pasienter med alle mulige “rare” lidelser som ikke var koronasmittet. Norske myndigheter ved Nakstad hadde den gang” forklaringen” klar:

Han frykter at influensa kombinert med en ny koronabølge i vinter, kan føre til økt press i helsetjenesten. – Derfor er det viktig at folk følger rådene om å ta en oppfriskningsdose av koronavaksinen, eller influensavaksine hvis de er i risikogruppene.

– Hva er forklaringen på at så mange plutselig blir syke nå?

Under pandemien hadde vi færre innlagte pasienter med andre sykdommer. Folk levde stort sett mer forsiktig. Nå er vi tilbake til normalen. Dessuten har vi en sakte aldrende befolkning. I tillegg kan det være tilfeldigheter som gjør at antall innleggelser har økt. (mine uthevinger)

For å sammenfatte – Nakstad forklarte altså den gangen tegnene på en syk befolkning slik:

  • influensa og korona, som vil komme i fremtiden, er altså forklaring på alle de “rare lidelsene” på Drammen sykehus. Og folk må da naturligvis ta flere doser av influensa- og koronavaksine. Selv om dét akuttavdelingen på Drammen sykehus varslet om riktignok verken var korona eller influensa.
  • Færre folk var innlagt under pandemien med andre sykdommer. Så når Drammen sykehus varslet om litt rare tilstander med alle mulige lidelser er dette naturlig. Altså som om “rare lidelser” eller “rare tilstander” er en fast årlig pott/årskvote, slik at hvis færre fikk utdelt fra denne potten/kvoten i 2020/2021 så er det naturlig at kvoten/potten med innleggelser for “rare lidelser” øker i 2022. Det er jo en rest igjen i potten som ikke er brukt opp, og som da overføres til neste år.
  • Vi har en aldrende befolkning.
  • Tilfeldigheter.

Sommeren 2021 ble “alle” vaksinert, og da begynte altså overdødeligheten, men da fordi akkurat den sommeren ble befolkningen brått eldre. Jeg er såpass sarkastisk her, fordi naturlige overdødelighetsbølger av luftveisvirus ikke slår til på sommeren, noe som er fullstendig kjent inne epidemiologi. Det må være noe annet; så hva kan det være mon tro?

Tilbake til den primære NRK-artikkel om overdødelighet blant de unge. Hele artikkelen er jo et massivt propaganda-verk fra NRK. Jeg skal heller ikke her ta for meg hele artikkelen, men noen få ting. Det første er dette:

Da koronatiltakene ble avsluttet for to år siden, skjedde det noe med dødeligheten i Norge. I 2022 ble det registrert en overdødelighet på hele 11,5 prosent, som tilsvarer 4 682 flere dødsfall enn forventet.

Som alle vet begynte overdødeligheten på slutten av sommeren 2021, som nevnt helt korrelert med da storparten av befolkningen ble vaksinert. Overdødeligheten begynte ikke etter at tiltakene ble avsluttet. Dette vet NRK, så dette er i kategorien ren løgn. For her er det viktig å være helt klar – noen ganger vet ikke journalistene bedre, men dette kan ikke være tilfellet her.

Så er det fagdirektør Hanne Gulseth fra FHI som leverer. Siden pressen har fått en del kritikk for å aldri nevne vaksine, så gjør NRK det i denne artikkelen – altså de kommer med et kort proforma spørsmål om vaksinen. Og Hanne Gulseth i FHI svarer også helt som hun skal i forhold til narrativet:

– Vi har ingen holdepunkter for at koronavaksinene gir økt generell dødelighet i befolkningen. Tvert imot viser forskningsstudier at vaksinene er effektive og beskytter mot alvorlig forløp og død av covid-19. (min utheving)

I virkeligheten vrimler det jo av holdepunkter som peker mot vaksinen. Dette er naturligvis ikke det samme som bevis, ei heller at vaksinen trenger å være skyld i all overdødelighet. Men at det ikke finnes holdepunkter er faktisk igjen å regne som blank løgn. Og sannelig klarer hun å fortsatt opprettholde at vaksinene er effektive (!) og beskytter mot alvorlig sykdom og død også. Disse siste påstandene er det nå i dag knapt noen holdepunkter for, nesten alle holdepunkter peker egentlig i stikk motsatt retning. Men igjen, i en verden hvor narrativer og virkelighet er helt frakoblet hverandre blir det jo slik som dette.

Videre, alle som har prøvd å skremme oss med at koronaviruset var veldig farlig, har til slutt måttet innrømme at det rammer knapt de unge og friske. Tallene viser også det. Det er slik de har klart å opprettholde et narrativ om at overdødeligheten er naturlig, fordi befolkningen har blitt eldre og korona rammer de eldre. Slik som her hvor Forskning.no og FHI beskriver det slik:

FHI kan også slå fast at det er blant dem over 60 år at vi finner en økning i dødeligheten i sammenheng med pandemien.

I den primære NRK-artikkelen er det forsker og statistiker Richard Audrey White som igjen slipper til. Vi omtalte ham for ikke så lenge siden i artikkelen “Utmattelsessyndrom og mer religion og elefanter”. Aubrey White som nå ser ut til å ha overtatt rollen til Nakstad i å spinne narrativer, forklarte dette til NRK:

Tallene sier ingenting om dødsårsakene. Forsker Richard Aubrey White mener likevel at covid-19 peker seg ut som en sannsynlig forklaring.

Covid-19 rammer nesten bare de eldre og svake, men når man “oppdager” at unge dør, så er det altså fortsatt Covid-19 som er sannsynlig årsak. Dét er det deilige med narrativer – du kan med et trylleslag endre dem akkurat slik du vil, helt uten kjedelige begrensninger som notoritet, logikk og virkelighet.

Myndighetenes politikk har de seneste år skapt ganske mye sorg og lidelse ved sine nedstengninger og generelle pandemi-politikk. Veldig mange har også permanente skader eller svekket helse etter det skandaløse vaksineringsprosjektet. Mange av disse skjønner at de har blitt lurt av myndighetene, og har i den forbindelser en del kvaler og anger angående dette. I dag jobbes det i tillegg iherdig av pressen og slike som Anders Magnus for å øke sjansen for storkrig mot Russland. Skremselspolitikk og frykt over hele linjen er altså den “nye normalen”. For ikke å snakke om at jorden koker, kuene fiser og mennesker puster for mye. Til slutt kan jeg nevne at myndighetenes katastrofale energipolitikk relatert til blant annet strømprisene skaper masse elendighet i Norge.

Det ville jo vært synd om de som er skyld i denne katastrofale politikken og de brutale skremselskampanjene faktisk skulle få stå til ansvar, slik sett er det bra at Audrey White har forklaringen klar:

– Studier viser at covid-19 gir høyere risiko for blant annet hjertesykdom, diabetes, nevrologiske sykdommer, depresjon, og til og med selvmordstanker. Jeg tror vi vil se en økning i dødsfall fra flere ulike sykdommer, sier White.

Så, når depresjoner, psykiske lidelser og selvmord i befolkningen kommer til å øke i fremtiden (hvis det ikke for lengst har begynt å øke), har vi årsaken klar allerede. Kornaviruset!

Forfatter

En kommentar om “Narrativer – NRK, FHI og Anders Magnus”

  1. Takk for glimrende artikkel! Nrk og hovedstrømmedia generelt i Norge, samt politikere og helsetoppene må lide av fortrengelse og fornektelse-syndrom under og etter den såkalte pandemien, og ser ikke eller vil ikke se “elefanten i rommet” i forhold til overdødelighet de siste årene og årene framover -> korona”vaksinen”.

    Svar

Legg igjen en kommentar