Utmattelsessyndrom og mer religion og elefanter

For en drøy måned siden kunne vi lese flere steder at antallet personer med utmattelse har økt dramatisk i Norge og at “long covid” har skylden, her publiserte Nettavisen en artikkel om det:

(faksimile fra Nettavisen.no)

Man kunne ila det første døgnet lese om saken også mange andre steder, blant annet hos NRK og MSN.com, men også lokalaviser som Glåmdalen, Akershus Amtstidende og Gudbrandsdølen Dagningen, samt nettsteder som Reddit.com og KvinneGuiden.

Denne saken er faktisk ganske fascinerende lesning, og det var flere enn meg som reagerte. Dr. Scient. Kjetil Elvevold var én av dem, og i dette innlegget går han gjennom hvorfor – årsaken er naturligvis at ikke ett sted i saken hos Nettavisen/NRK m.fl. står ordet vaksine nevnt. Vi står altså igjen plassert med begge ben midt ute i det fenomenet jeg tidligere har kalt “religion og elefanter”. Fra Nettavisen kan vi litt ned i artikkelen lese:

Økningen kan settes i direkte sammenheng med smittetoppene for covid-19. White forklarer at økningen kom på samme tid som omikronvarianten gjorde sitt inntog, og at de etter hver nye smittebølge ser en økning.

Det er her forsker Richard Aubrey White hos FHI (så vidt jeg kan se er han statistiker) som blir sitert.

I serien om narrativene, som de presumtive fagmiljøene og pressen sammen har skapt i et rasende tempo gjennom og etter pandemien, skrev vi om Nettavisen og Aavitsland som tryllet frem et narrativ om at pandemien eksploderte da tiltakene ble avsluttet vinteren 2022. Nettavisen og Aavitsland formulerte seg der som om tallene støttet at det var fjerningen av tiltakene som hadde skylden i eksplosjonen, mens tallene i virkeligheten heller indikerte det motsatte. Jeg tar med grafene for 3. vaksinedose fra den gjennomgangen vår; her er tredjedose-vaksineringen på slutten av 2021:

Ca 500 000 personer fikk altså dose 3 i november 2021, og ca 950 000 personer fikk dose 3 i desember 2021. Videre har vi graf for dose 3 i begynnelsen av 2022:

Her er det altså ca 1 100 000 som fikk dose 3 i januar. Oppsummert er det i månedene november, desember og januar ca 2 500 000 personer som fikk dose 3, det er omtrent halve den norske befolkningen. Og i disse tider eksploderte altså omfanget av utmattelse i den norske befolkning (og også Covid19-dødeligheten, som var temaet i artikkelen om Nettavisen og Aavitsland).

Hvordan ser så grafen for legebesøk for utmattelse ut:

(Faksimile fra innlegget til Kjetil Elvevold hos Steigan.no)

NB jeg er klar over at tall fra året 2020 bør brukes med varsomhet som sammenligningsgrunnlag med andre år, da dette året i nesten alle sammenhenger var et unntaksår.

Så narrativet avisene og de såkalte ekspertene vil vi skal tro på er omtrent slik:

Det “vaksinefrie” året 2020, med virusvariantene som etter sigende var de farligste og hardeste, hadde altså tilsynelatende uforandret rate av legebesøk for utmattelse. Omikron kom i slutten av november/begynnelsen av desember 2021. Det er for lengst etablert en forståelse om at omikron-varianten er mildere enn de forutgående variantene, for eks sier FHI dette:

Det er kjent at omikron-varianten har gitt mindre alvorlige akutte symptomer enn tidligere covid-19-varianter.

Fra og med sensommer og høst 2021 får omtrent hele den norske befolkningen to doser av den nå beviselig meget problematiske vaksinen mot Covid19. To-tre måneder etterpå eksploderer altså omfanget av utmattelse i befolkningen. I tillegg – helt synkront med at omikron oppstår, og utmattelsesfenomenet tar av, har også store deler av den norske befolkning (2,5 millioner) fått 3. vaksinedose. Det er altså to omfattende fenomener som korrelerer tidsmessig med eksplosjonen av utmattelse: den mildere omikronvarianten og den meget problematiske vaksineringen av hele den norske befolkning.

Men ikke ett ord i noen aviser eller fra ekspertene om vaksinen, ikke ett eneste ord (Og kanskje ikke en tanke heller?). Det hele bare naturligvis skyldes den mildere omikron-varianten. Dette kalles altså for medisinsk fag og journalistikk i Norge i dag.

Bare for å presisere – det er heller ikke sånn at det 100 % sikkert være vaksinen som er årsaken til de fenomenene vi ser (eller hele årsaken). Men vurderer man dette rasjonelt, seriøst og faglig og ut fra hva som i dag er bevist utenom enhver rimelig tvil om vaksinen, så vil den peke seg ut som den mest sannsynlige enkeltårsaken, og i hvert fall som en faktor som må med i bildet. Vaksinen må rett og slett i det minste nevnes i denne sammenheng selv om den skulle gjøre vondt i den litt vaksinereligiøse hjerteroten! Det å ikke en gang nevne det med et ord er religion (og elefanter), og i denne saken her blir det nærmest litt parodisk.

Lenger ned i artiklene får forsker og infeksjonsmedisiner Arne Søraas boltre seg. Jeg lar hans kommentarer stå urørt her. Søraas fremstår for meg som en av de mest tydelige covid- og vaksineekstremistene vi har i landet per i dag. Han er også en voldsom proponent for long-covid-narrativet, hvor folks helseplager utelukkende skyldes Covid-19 og ikke kan ha noe med de problematiske og skadelige vaksinen å gjøre. Selv i dag hvor det er helt på det rene at vaksinen ikke virker og hvor alle tegn tyder på enormt omfang av vaksineskader kjører Søraas ufortrødent videre som proponent for å få vaksinesprøyta i flest mulig armer i høyt tempo; voksne, ungdommer, barn, gravide, absolutt alle og hele tiden, dose etter dose etter dose.

Henvendelse til White og Nettavisen

Til journalisten samt sjefsredaktør i Nettavisen Gunnar Stavrum sendte vi følgende epost 05.01.24:

I deres artikkel (https://www.nettavisen.no/nyheter/forsker-slar-alarm-denne-pasientgruppen-eksploderer/s/5-95-1557779) om senskader med utmattelse nevnes det ikke ett sted problemstillingen med vaksineskader. Ikke ett sted. Og de såkalte ekspertene får lov å utelate dette fra “narrativet” helt uten noen kritiske spørsmål vedrørende dette.

Til FHIs Richard Aubrey White sendte vi blant annet følgende spørsmål:

Vi kunne lese i flere medier nå nylig, blant annet i Nettavisen,(https://www.nettavisen.no/nyheter/forsker-slar-alarm-denne-pasientgruppen-eksploderer/s/5-95-1557779) at antallet personer med utmattelse øker dramatisk, og at du var en av dem som det ble referert til angående dette og årsaken som sies å være den såkalte “long covid”. Vi undrer oss litt over hvorfor du peker på “long covid” og ikke vaksiseskader som årsak til dette. Vi har tre spørsmål relatert til artikkelen i Nettavisen hvor du refereres.

Spørsmål 1:
Du blir sitert på følgende: “I år er det ventet 155.000 flere legebesøk enn det som var vanlig før viruset ble sluppet løs i befolkningen”. Hva betyr det at viruset ble sluppet løs og når skjedde i så fall dette?

Spørsmål 2:
Du blir sitert på følgende: “økningen kan settes i direkte sammenheng med smittetoppene for covid-19”. Hvilken smittetopper er det snakk om her?

Spørsmål 3:
Siden vaksinene mot Covid19 har vist seg å ha veldig stort omfang av bivirkninger, hva er årsaken til at vaksineskader ikke nevnes som årsak til den omtalte utmattelseseksplosjonen?

En liten kommentar til det White uttalte om ” at viruset ble sluppet løs” i befolkningen. Dette er da det samme narrativet som Aavitsland og Nettavisen ga oss i artikkelen nevnt lenger opp, men som overhodet ikke er underbygget av tall og de faktum vi vet.

Angående våre henvendelser til Nettavisen, Stavrum og White fikk vi ingen svar fra noen av dem, og vi purret 17.01, men også da uten hell. Nettavisen har som modus å ikke svare, men det hadde vært interessant om White hadde gitt en redegjørelse for hvordan man kan selge ut en slikt ensidig narrativ til det norske folk.

Forfatter

En kommentar om “Utmattelsessyndrom og mer religion og elefanter”

  1. Har problemer med ord nå. De siste dagene og igår en sak i tv2 om alle disse “usynlige” unge var de også som led av “long covid”. I TB.no som jeg stadig kritiserer for sin kjendis blekke kan vi i disse dager lese at FHI anbefaler også bl a gravide og ta ny dose. Ikke nødvendig å bestille time! Man sier på vaksine stasjoner “at de tror ikke folk har fått det med seg” Som sagt jeg finner ikke ord. Sier som Hegnar har kalt Martha Durek, “verre enn flatlusa” UFATTELIG. Hilsen Mia, utdannet journalist

    Svar

Legg igjen en kommentar