WHO-prosjektet: åpent brev til norske myndigheter

Vi har i dag fredag 01.12.23 sendt et brev per epost til norske myndigheter ved helseminister Ingvild Kjerkol og helse- og omsorgskomiteen på Stortinget:

Hei. Dette brevet er rettet til helseminister Ingvild Kjerkhol, helse- og omsorgsdepartementet for øvrig, helse- og omsorgskomiteen samt relevante norske myndigheter for øvrig.

Det vedlagte brevet er vedrørende det pågående arbeidet med en WHO-traktat samt relaterte endringer i de internasjonale helsereguleringene. De kravene vi har lagt frem til slutt i brevet mener vi er legitime og også en nødvendighet hvis man skal ta på alvor de demokratiske aspektene som er overbygningen for norske myndigheters mandat som representanter for den norske befolkning.

Her er brevet i sin helhet:

Angående WHOs pandemitraktat og endringer i helsereguleringene

Det har de siste årene pågått en omfattende prosess i Verdens helseorganisasjon (WHO) som dreier seg om å få på plass en traktat og lovverk for pandemihåndtering (pandemitraktat) samt få på plass endringer i de allerede eksisterende internasjonale helsereguleringene hos WHO (IHR 2005). Det søkes hos WHO å få dette arbeidet ferdig våren 2024 hvor så prosessen med avstemming og eventuell implementering formelt skal starte.

I denne prosessen kan medlemslandene legge inn forslag til innhold og endringer i lovverket som skal utarbeides. I den forbindelse har det så langt kommet en rekke ganske sjokkerende forslag, som i praksis blant annet innebærer (hvis de hadde blitt vedtatt) at omfanget av sensur og informasjonskontroll vil øke og at mulighetene for WHO til å overstyre nasjonalstaten trolig vil øke. I tillegg er det foreslått at ord som “menneskerettigheter” og “ikke-bindende” skal ut av teksten. Dette var bare noen eksempler av mange flere.

Det er viktig å presisere at forslagene til traktat og endringer i IHR 2005 ikke er vedtatt eller implementert enda, og at det forhandles om hva som skal bli det konkrete innholdet i disse. Direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet samt statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ole Henrik Krat Bjørkholt forsøkte på Debatten på NRK oktober 2023 å berolige oss med at de verste forslagene aldri kommer til å bli vedtatt. Dette ble av Guldvog begrunnet med at Norge kan nedlegge veto. Dette er direkte feil, fordi det angående pandemitraktaten krever bare 2/3s flertall, mens det for endringer i IHR 2005 kreves bare simpelt flertall (over 50 % enighet). Det finnes altså ingen system med veto i disse forhandlingene.

I tillegg kan man nok si at Norges myndigheter og byråkrater heller ikke er kjent for en veldig sterk kultur for å motsette seg internasjonale organer, for å si det mildt, noe blant annet helseminister Kjerkhols tale i helseforsamlingen i WHO våren 2022 ga en pekepinn på. Det at norske myndigheter helt på eget initiativ skal stå imot WHO eller forslag fra større nasjoner er dermed ikke noe vi er veldig trygge på. Norge var sågar et av landene som allerede i mars 2021 gikk ut i en felles presseerklæring (ved Erna Solberg) vedrørende målet om å få på plass en pandemitraktat. Mange i Norge er nå bekymret for hva disse prosjektene hos WHO kan resultere i, og i tillegg har mange reagert på manglende åpenhet og at vi i veldig liten grad blir informert om hva som foregår i den prosessen WHO har lagt opp til, og som Norge til nå har godtatt. Det er mange i Norge nå som er kritisk til måten dette skjer på. Det er et stort antall som har signert opprop mot WHO, og det er en økende engasjement for øvrig angående de udemokratiske aspektene ved hele prosessen.  

I lys av sistnevnte krever vi dermed følgende av norske myndigheter:

 1. At Norges myndigheter skal kreve full åpenhet angående forhandlingene og prosessen fra WHO, og at Norge selv bidrar med å informere den norske befolkning fortløpende.
 2. At Norges befolkning hele tiden blir oppdatert på hva som er status quo i tekstene det forhandles om, også det som foreligger per i dag.
 3. At de endelige forslagene og utarbeidete tekstene som til slutt har blitt fremforhandlet skal legges ut på høring i god tid før våren 2024, helst allerede i januar 2024 slik at den norske befolkningen kan ta stilling til hva Norge som nasjon konkret underlegges av regelverk.

Mvh

Foreningen Lov og Helse

Forfatter

2 kommentarer om “WHO-prosjektet: åpent brev til norske myndigheter”

 1. Nå er det dessverre på tide å stramme til kravene mot regjeringen og deres hodeløse auksjon av norske helserettigheter. Vi i Fri Helse kan ikke akseptere dette med overnasjonal styring av helse og ekstern kontroll.
  Sammen med Lov og Helse ønsker vi å stå på barrikadene og skrike av full hals, for det er nå det gjelder!
  Nei til tvang, ja til selvbestemmelse over egen helse og frihet!
  Norge har blitt et land der folket er så detaljstyrt og overvåket at sunnhetsgrensen forlengst er passert.
  La oss jobbe konkret sammen for å endre dette vedtaket, før 2024 kommer og tar fra det norske all makt i sitt eget hus.

  Svar

Legg igjen en kommentar