Når elitene sier det rett ut: digital biometrisk ID

I serien “Når eliten sier det rett ut” får man gjerne godt med påfyll av nytt materiale når World Economic Forum (WEF) holder sine samlinger i Davos. Disse samlingene blir jo mer og mer parodiske, men de er også for en åpen buffé å regne når det gjelder eksponering av elitenes tankesett, idéer og planer.

Når det gjelder planer ble det for eks. denne gang røpet at de planlegger å blant annet øke skatter, innføre en karbonskatt og åpne et internasjonalt globalt karbonmarked, se fra omtrent 36 minutter ut i klippet hvor representanten for Saudi-Arabia røper det i litt for stor grad, og representanten for Tyskland får lettere panikk over det:

Men en annen litt morsom ting var da det ble snakket om digital ID – se det korte klippet her. Det var for øvrig flere som har kommentert dette:

(Faksimile fra X-profilen til PeterSweden)

Det er ingen ringere enn Dronning Máxima av Orange-Nassau av Nederland (née Zorriguieta) som uttaler seg. Hun snakker her med en litt betenkt mine om hennes erfaring fra sitt virke og arbeid (hun sikter trolig til sin omfattende aktivitet og rolle i FN her) med at veldig få i Afrika og Latin-Amerika har digital ID, og langt mindre biometrisk ID. Hun nevner at hun naturligvis jobber med alle sine partnere med å få endret på det. Så kommer hun til det hun, som hun selv sier, finner veldig interessant med det hele, nemlig at:

Digital (biometrisk) ID ikke bare er nødvendig for å få tilgang til finansielle tjenester, det er er også bra for helse – hvem som har fått vaksine og hvem har ikke”.

Det er to ting som er vittig her. For det første – det har allerede en stund pågått en intens kampanje fra slike som EU, WHO med sitt falske begrep “digital helse og World Economic Forum m. fl. om å få oss til å tro at løsningen på alt er digital og helst fullstendig biometrisk ID. Eller hva med Bill Gates som skal ha oss til å tro at digital ID er veldig viktig for å bekjempe fattigdom? Enhver med i hvert fall et snev av resterende kritisk og skeptisk sans forstår vel at disse kampanjene ikke bare (eller overhodet?) handler om det som fortelles utad. De “gærne konspirasjonsteoretikerne” har lenge hevdet at digital ID skal kobles sammen med helt andre felt enn bare bank og finans, og at dette gjelder helseopplysninger og ikke minst vaksineopplysninger, til en kontroll-matriks vi kommer til å være helt eller til dels fanget i. Vi kan jo diskutere til vi blir grønne om det faktisk er slik at det er en plan om noe slikt, men det som er sikkert er at dette systemet i hvert fall er perfekt egnet til noe slikt. Så når Dronning Máxima sier at digital biometrisk ID er veldig bra for å sjekke hvem som er vaksinert og ikke, er det jo ikke i et helseperspektiv, men i et kontrollperspektiv.

Årsaken til det er nemlig dette:

Det finnes knapt en akutt situasjon hvor det er helsemessig viktig for en person å kunne få sjekket vaksinestatusen sin, vaksiner er sjelden eller aldri et akutt anliggende for det enkelte individ!

For å forklare litt mer. Både når det gjelder oss borgere i Norge eller innbyggerne et afrikansk land kan vi sjekke vaksinestatusen i registrene som allerede finnes, eller som kan skapes hvis de skulle mangle. Og er det feil og mangler med slike registre, og det kan det jo hende det er i en del afrikanske land, kan jo disse systemene utbedres. Når det gjelder for eks. personer i et stammesamfunn (som slike som Gates og Máxima tydeligvis har veldig omsorg for) er det en annen diskusjon, men heller ikke her er det mangelen på digital biometrisk ID som er selve det altoverskyggende problem. Og hvis det på en annen side er en akutt situasjon hvor jeg eller en innbygger fra et afrikansk land ligger hardt skadet på bakken er det av null interesse og kjapt finne ut vaksinestatusen på meg/personen. Da er det andre ting som gjelder.

Hvis en velvillig person/pasient, med hjelp av en velvillig aktør fra helse eller stat (for eks en lege eller helsearbeider) sammen vil finne ut hva som er vaksinestatusen til personen så lar det seg rett og slett gjøre å finne det ut med felles bestrebelser og de registrene som finnes. Og er ikke systemet helt optimalt, så kan det jo utbedres. Og er det ineffektivt, at det for eks. tar tid å sjekke, så er det heller ikke veldig kritisk for verden; vaksinestatus er jo ikke akutt for det enkelte individ. Digital og biometrisk ID er uansett hvordan man vrir og vender på det ikke det fenomenologiske problemet her!

For det enkelte individ er det altså aldri av helsemessige årsaker behov eller viktig å akutt og raskt få vite dets vaksinestatus, men kan det være behov for andre personer enn individet selv å få raskt kontroll over vaksinestatusen til folk? La meg gi to eksempler:

  1. Et meget aktuelt eksempel er for eks. på flyplassen når jeg skal ut på reise, hvor bare de som har tatt den 6. og siste dose med Covid19-vaksinen har lov å reise. I et slikt scenario er det perfekt hvis jeg via iris-skanning eller fingeravtrykk lynraskt kan vise flyplasskontrollørene min vaksinsestatus som ligger inne på min digitale ID. Enda bedre er det jo hvis bankkonto er knyttet til den samme digitale ID, slik at jeg må ha oppdatert vaksinestatus (og betalt karbonskatten) for å i det hele tatt få kjøpt flybilletten i utgangspunktet. Det er jo faktisk til min fordel, da slipper jeg å jo all umaken med å kjøpe billett, reise til flyplassen for å så bli avvist der.
  2. Et annet eksempel kan være at du bare kan få tilgang til bankkontoen din (for eks. de digitale sentralbankpengene) hvis du har en gitt medisinsk- eller vaksinemessig status. Igjen fordel for meg, da “systemet” tvinger meg til å holde tritt med injeksjoner eller kjemiske produkter (medisin) slik at jeg formelig oser av helse.

Man kan se for seg uendelig med lignende eksempler.

Det er altså kontrollaspektet og kontrollbehovet til andre personer Dronning Máxima garantert tenker på, selv om det selges ut til oss som “helse” for den enkelte.

Det andre vittige er når hun skal snakke om helse, og hvis vi for et øyeblikk later som om hun faktisk sikter til ekte helse, så var det bare én ting hun klarte å komme på i farten som eksempel på helse – nemlig vaksine. Definisjonen av helsebegrepet er i dag, og spesielt etter Covid19-pandemien blitt så pervertert og ødelagt at det nå bare er snakk om vaksiner. Helse=vaksine, intet mindre.

Generelt er det også fascinerende å observere uttalelsene og diskusjonene hos som foregår i dag, blant annet i Davos, hvor narrativene skapes og forsterkes av nærmest helt falske begreper og et falsk (eller nominalistisk) språk, som for eks. det allerede nevnte “digital helse” (en variant av nytale). Og World Economic Forums samlinger i Davos er en ren godtebutikk av alt dette.

NB det er ikke sånn at alt med digital ID per definisjon er negativt. Det er bare det at jeg og du og verden trenger det egentlig ikke. Ingen sitter i sofaen sin og tenker “hadde verden bare hatt digital biometrisk ID så hadde vi endelig løst disse problemene med krig, fattigdom, sviktende helse m.m”.

Så når typene i WEF og andre steder sier nettopp dette er det vår oppgave å straks gjennomskue dem.

Tidligere artikler i denne serien:

Når eliten sier det rett ut: informasjonskontroll – Foreningen lov og helse

Når eliten sier det rett ut: Militær-religiøse vaksinekampanjer – Foreningen lov og helse

Når eliten sier det rett ut: Maurice Strong – Foreningen lov og helse

Forfatter

Legg igjen en kommentar