Er vi endelig på vei mot sanksjonering mot de “pandemi-ansvarlige”?

Helt siden jeg tidlig under «pandemihysteriebløffen» ble klar over at en rekke personer og etater begikk til dels eklatante brudd på strafferetts- og erstatningsrettslige regler, har jeg tatt til orde for at rettsregelovertrederne – herunder medhjelpere og sympatisører – må bringes til ansvar. Enkelte andre med samme interesse har støttet meg, og i fellesskap med … Les mer

Sveits’ president anmeldt for løgn om Covid-19

For ca. 2 måneder siden ble den nyinnsatte sveitsiske presidenten, og tidligere helseminister under pandemien, Alain Berset anmeldt for sin rolle i Covid-håndteringen i landet, omtalt blant annet i Daily News Egypt og The Swiss Times: Ifølge Daily News Egypt: According to the complaint, the Office of the Attorney General of Switzerland is to start … Les mer

Lov og Helse med henvendelse til Forsvaret

Lov og Helse har sendt en henvendelse til Forsvaret. Årsaken til dette er at vi etter hvert har fått ganske omfattende informasjon om Forsvarets vaksine-praksis, og også hørt mange historier både om og fra personell i Forsvaret som har vært fortvilet over den vaksine-tvangen Forsvaret har operert med (og opererer med enda). Selv om Forsvaret … Les mer

Si aldri at dere ikke visste!

Vi har sendt brev til ledelsen i flere norske partier som er representert på Stortinget. Snart har alle fått en hilsen fra oss der vi skriver at vi er kjent med flere forskjellige måter de har blitt gjort oppmerksom på blant annet brudd på menneskerettigheter og at Grunnloven har blitt satt til side i mange … Les mer

Susanne Heart brakte trollene frem i dagslyset – del 2

I del 1 viste vi blant annet hva Susanne Heart sa på talerstolen i Rogaland Fylkesting 14. desember 2022. Vi kommenterte også relativt kort deler av innholdet i hennes innlegg. Nå kommer vi til den delen av case-studien hvor absurditetene eskalerer, for nå skal vi se på hva representantene som hadde motsvar/tilsvar sa. Og for … Les mer

Susanne Heart brakte trollene frem i dagslyset – del 1

14. desember 2022 fremmet Susanne Heart en såkalt interpellasjon (oppfordring/forslag) i Rogaland Fylkesting som bør bli en «case studie» om norsk politikk. Som indikert i overskriften til denne artikkelen kan man også godt si at Hearts modige innspill på en utrolig måte brakte trollene frem i dagslyset! For ordens skyld skal jeg påpeke at «trollene» … Les mer

Hvor mange bivirkninger må til før covid-19 vaksinene stoppes?

Vi har jobbet med å finne god informasjon til våre lesere når det gjelder Legemiddelverkets håndtering av vaksinene som har vært fremmet i forbindelse med pandemien de siste årene. Vi har valgt å starte med å se på antall bivirkninger som har blitt rapportert inn i 2020-2021 og sammenligne tallene mot det som ble rapportert … Les mer

Det som har skjedd i pandemien er bare symptomer

Dette er en oppfølging til artikkelen som ga en liten presentasjon av Foreningen Lov og Helse og vårt første år i virksomhet, og her skal jeg snakke litt om hva vi tenker om pandemien i de store linjene. Det som går spesifikt på pandemien står godt oppsummert i våre 9 punkter på forsiden av vår … Les mer

Opprop – nei til WHO-traktat

Foreningen Lov og Helse har utformet et opprop mot WHO-trakten; en traktat som er under arbeid og som, hvis den implementeres, kan få store konsekvenser for landene som underkaster seg den. Vi i Foreningen Lov og Helse krever at norske myndigheter snarest kommer med en erklæring overfor WHO hvor vi erklærer at en internasjonal pandemiavtale … Les mer