Løgnen skader de som serverer den mest.


Er det noen i din nærhet som omskriver fakta slik at det passer inn i deres bilde og at du faktisk står litt tom tilbake og tenker: “Hva skjedde egentlig nå?

Det kan være en en veldig vond opplevelse, men i henhold til de artiklene jeg har funnet, viser det seg at det gjør noe med løgneren også: Det kan påvirke deres selvfølelse negativt. Det skjer nok ikke over natten, og kan være vanskelig å få klarhet i for den som lyver eller skriver virkeligheten om etter eget forgodtbefinnende. Kanskje noe av det samme skjer i personens følelsesliv som når man utvikler intoleranse for noe man spiser: En allergisk reaksjon er lett å finne, mens intoleranse inntreffer fra noen timer til lenge etter man har spist eller drukket noe som belaster kroppen.

At den løgnen et menneske serverer påvirker vedkommende følelser, tar det lang tid å finne ut av.
Det kan ta tid å finne ut av fysiske intoleranser. Går vi 20 til 30 år bakover i tiden, var det uvanlig å tenke i retning av intoleranser når man skulle finne ut av kroppslige plager som hodepine, diffuse smerter i kroppen og problemer med magen. I 2024 er det mye mer vanlig å ta matintoleranser i betraktning. Jeg tror til og med at dette er en kjent tanke for folk innenfor det vi kan kalle “syke-industrien”. Det samme tenker jeg gjelder de følelsesmessige påvirkningene på i kroppen til personer som har vent seg til å omskrive sannheten. Dette er ukjente tanker for veldig mange i dag, men kan bli helt vanlig og anerkjent om 30 år. Det er nødvendig med god selvinnsikt og vilje til å bruke tid på det.
Kanskje vil mennesker med en god nese for hva som er sant eller usant gå foran her, i og med at det er stor sannsynlighet for at deres selvfølelse kan påvirkes i positiv retning? En god trøst for dem som synes det er slitsomt med alle løgnene som florerer rundt oss?

En mulighet for at rettferdighet kan skje fyllest!
Venter du på at noen skal ta tak i ørene som dem som produserer løgnene som er med på å ødelegge landet vårt? Jeg tenker her på alle som promoterer at vaksiner redder liv, at det ikke finnes nok energi tilgjengelig og at det er viktig å produsere ny, såkalt “grønn” energi og at Russland er den store fienden som kan finne på å invadere oss?

Skader dem som serverer løgnene mest!
Etter min mening er det de som f. eks. trakasserer andre som på lang sikt blir mest skadelidende, og tilsvarende gjelder for dem som lyver.

Et paradoks!
Derfor er det viktig at du som har gjennomskuet løgnene, tenker “gode tanker” isteden for å ønske hevn. Ønske om hevn kan påvirke avsenderen også. Jeg tror derfor det vil være godt for alle om vi kan ta tak i våre egne reaksjoner og møte løgn med sannhet, hat med omtanke og gode følelser og ikke minst frykt med kjærlighet. Det krever noe av oss alle. Jeg tror at dette vil bidra til mer fred og harmoni!

The costs of lying: Consequences of telling lies on liar’s self-esteem and affect

The Psychology and Impact of Lying and Self-Deception

5 Ways Lying Can Destroy Self-Esteem

Forfatter

Legg igjen en kommentar