Politiet og pandemien

Vi er nå inne i 20. måneden av en særdeles krevende krise på verdensbasis. Det er jo ikke et virus som har skapt denne krisen, men de politiske beslutningene og tiltakene som i stor grad har vært svært problematiske, men akkurat dette skal jeg la ligge for nå. Det som er sikkert er at pandemien er krevende også for politiet, på flere måter. Den enkelte politibetjent har alltid vært nødt til å tidvis utføre oppgaver man ikke liker, og slik må det naturligvis være. Men i pandemien har politiet i dramatisk større grad agert som myndighetenes maktapparat rettet inn mot den ordinære innbygger, altså Ola og Kari Nordmann. Og jeg registrerer at dette er noe polititjenestefolkene reflekterer svært lite over; det diskuteres faktisk så og si overhodet ikke. Man utfører ordre, punktum. Det er flere grunnen til det og jeg kan på stående fot komme på flere. Men av grunnene til dette er såre enkel – stiller du slike spørsmål høyt i politiet, også i Norge, får du store problemer på din arbeidsplass. Det vil si at de få som faktisk vil ta opp slike diskusjoner må være ytterst forsiktig, og resten er nok stort sett likegyldige. 

Men det har vært eksempler enkelte steder i verden hvor politifolk har tatt til orde mot en del av det som foregår og jeg skal nevne noen tilfeller. Siste eksempel er i Sveits nå nylig i https://steigan.no/2021/08/sveitsiske-politifolk-vi-vil-ikke-handheve-koronareglene-hvis-de-bryter-med-folks-rettigheter/

I Spania er det organisasjonen Policias por la Libertad, eller Police for Freedom – en organisasjon med spanske politifolk som ble opprettet i 2020. Fra februar 2021 fikk den søsterorganisasjoner i andre land som Canada, Australia, Danmark og Nederland. Her er en introvideo på Youtube https://www.youtube.com/watch?v=85RQ1jw3io0&t=41s, og her er nettsiden for det internasjonale samarbeidet https://www.policeforfreedom.org/who-are-we.html

I Canada i provinsen Ontario nektet politiet og utføre tilfeldig stopp av biler i et ledd i å sanksjonere «stay at home order» utstedt av myndighetene https://www.reuters.com/world/americas/canadian-police-refuse-provincial-order-make-random-stops-amid-covid-19-surge-2021-04-17/

I Frankrike skal det i juli ha vært et eksempel hvor politiet i stedet for å stoppe demonstrasjoner ble med i marsjen. https://www.activistpost.com/2021/07/french-police-lay-down-shields-join-100000-protesters-marching-against-vaccine-passport.html. (NB jeg har tidligere sett videoen som er linket i artikkelen, men nå har Twitter dessverre sensurert dette slik at viedoklippet ikke kan sees). Det har også vært eksempler på anti-lockdown-demonstrasjoner hvor politiet har applaudert budskapet til demonstrantene, noe denne videoen angivelig skal vise https://www.youtube.com/watch?v=ZVz3gwFwD68.

https://www.youtube.com/watch?v=ZVz3gwFwD68

I USA har det hele veien vært både groteske eksempler på vanvittig politiopptredener ved håndhevelse av koronalovgivningen, men også mange eksempler hvor blant annet sheriffer har motsatt seg sanksjonering av koronatiltak. Her for eksempel sheriff Richard C. Giardino i New York som nektet å håndheve restriksjonene pålagt til Thanksgiving-feiringen med begrunnelse i at de bryter med Konstitusjonen/Grunnloven https://www.bitchute.com/video/Os2a1tLIgrT5/. Eller her i California https://www.bitchute.com/video/oA9X9DfT326X/, eller her i Los Angelos https://www.bitchute.com/video/N2SdPt9qh2wP/, eller her i Alabama https://www.bitchute.com/video/ADNJCbSpPHHs/, eller her https://www.bitchute.com/video/PJEXz3R1cYtv/ og her https://www.bitchute.com/video/5iexEC7NA1nF/ og her https://www.bitchute.com/video/91gaOljGiGji/ i California. 

I Australia snakket en tidligere politisjef ut om restriksjonene innført der https://www.bitchute.com/video/Dd2aKrz5eOxb/

I Italia skal lignende ting som det i Frankrike ha skjedd – i Torino https://www.bitchute.com/video/3crMnrul9U51/ og i Napoli https://steigan.no/2020/10/napoli-reiser-seg-mot-covidfascismen-politiet-slutter-seg-til-demonstrantene/, uten at jeg har klart å få det endelig bekreftet. 

Når politiet eventuelt skal nekte å utføre en ordre er en omfattende og kompleks diskusjon som jeg ikke skal prøve meg på her og nå. Men jeg mener det bør være en selvfølge at maktapparatet til staten er nødt til å i det minste ha diskusjoner og bevissthet rundt hva som foregår ute i samfunnet samt overnevnte problemstilling. 

Men det skremmende med Norge er at bevisstheten om slike problemstillinger virker å være ekstrem lav, også i politiet. I tillegg er behovet for frihet og grunnleggende rettigheter en ting både politiorganisasjonen og borgerne for øvrig ser ut til å være svært lite opptatt av. 

H.H. 

Forfatter

Legg igjen en kommentar