Motstand mot angrep på menneskerettighetene og grunnloven i politikorps verden over.

En kan i mediene få inntrykk av at verdens politikorps lojalt har stilt seg bak myndighetenes drakoniske inngrep i menneskerettighetene og tilsidesettelsen av grunnloven i de fleste vestlige land.

Selv om politikorps i mange land på daglig basis begår ulovlige overgrep mot befolkningen under dekke av «smittevern» er det viktig å huske på at det fortsatt finnes tenkende mennesker i politiets egne rekker. 

Flere av disse organiserer seg og protesterer mot det ulovlige lovverket de er satt til å håndheve ovenfor menneskene de er satt til å tjene og beskytte.

POLICE FOR FREEDOM    https://policeforfreedom.org/

Police For Freedom er en organisasjon for politi som krever at alt lovverk (herunder Covid-19 regelverk) må være i henhold til UNESCOS erklæring om menneskerettigheter. 

Organisasjonen skriver dette om sitt mandat:

The Police for Freedom international movement was launched in February 2021. It was inspired by the Spanish association “Policías Por La Libertad”, which was formed in 2020 to improve overall societal wellbeing in these difficult times – both for citizens, as well as members of the police, firefighters, security personnel and the military.

The mission of this movement is to re-humanise our societies, bringing back trust and unity between the security forces and the people. The peaceful marches, events, campaigns and content created by Police For Freedom aim to educate people about their human rights, civil liberties, constitutional rights as well as the ethical code of conduct for the police and security forces.

Organisasjonen  har underavdelinger i blant annet USA, Canada, Israel, Spania, Belgia, Australia, Sverige, Danmark, Hellas m.fler.

Foreningen Lov og Helse er venneforening med PoliceForFreedom, da organisasjonen ikke har noe eget kontaktpunkt for Norge.

https://policeforfreedom.org/friends.html

WIRfurEUCH 

Dette er en Sveitsisk politiforening som skriver følgende om sin organisasjon:

We are an association of police officers from all cantons of Switzerland. Furthermore, we have committed ourselves to the democratic constitutional state to protect and preserve the fundamental rights of all to the best of our knowledge and belief. However, we are increasingly observing negative developments within society, especially in direct contact with the population. We are also affected as private individuals, as fathers and mothers, brothers and sisters, sons and daughters. We see the restrictions on fundamental rights to this extent and over the period to date as contradictory to proportionality and the highest good of a democracy: freedom

Sveitsiske politibetjenter har tidligere kommet med en uttalelse om at de ikke vil håndheve regelverk som bryter med grunnleggende rettigheter.

https://www.20min.ch/fr/story/des-policiers-sopposent-a-certaines-mesures-de-prevention-anti-covid-896184805156?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1628254975

https://www.breitbart.com/europe/2021/08/10/swiss-cops-threaten-to-stop-enforcing-coronavirus-measures/

USA 

I USA skaper håndheving av Covidregelverket og pålagt vaksinering splittelse og store problemer i de ulike politi korpsene. 

Politifolk er en av de yrkesgruppene med lavest vaksinasjonsgrad i landet.

https://www.axios.com/scores-of-police-officers-are-refusing-the-covid-vaccine-84acf99d-4602-40c9-bf94-4e10058df4dd.html

Dette selv om president Joe Biden ønsker å si opp politiansatte som ikke er villige til å la seg vaksinere mot Covid.

https://www.theepochtimes.com/biden-says-police-officers-who-refuse-the-covid-vaccine-should-be-fired_4062683.html

I Chicago har politiets fagforening gått hardt ut imot byens ordfører som har pålagt etatens ansatte å vaksinere seg mot Covid,

John Catanzara, president of the Chicago Fraternal Order of Police, said his group is “100% against mandated vaccines for our members,” according to a statement given to Fox 32.

“This vaccine has no studies for long-term side effects or consequences. None,” Catanzara told the Chicago Sun-Times. “To mandate anybody to get that vaccine, without that data as a baseline, amongst other issues, is a ‘Hell, no’ for us.»

https://news.yahoo.com/chicago-police-union-says-hell-222800146.html

Byen som har den høyeste drapsraten i hele USA har altså et politikorps hvor halvparten av de ansatte heller velger å miste jobben enn å måtte oppgi vaksinestatus til arbeidsgiver. 

Hvordan ordføreren har tenkt å løse dette gjenstår det å se. Men hvordan disse mandatene tjener byen som allerede har et utfordrende kriminalitesbildet er vanskelig å se.

https://www.wsws.org/en/articles/2021/10/23/poli-o23.html

I Los Angeles politet har 2600 av de 18 000 ansatte søkt om unntak fra å la seg vaksinere og politiets ledelse frykter at de vil miste rundt 5-10 % av de ansatte dersom vaksineringen blir satt som et krav for ansettelsesforhold.

“I don’t want to be in a position to lose 5, 10 percent of my workforce overnight on a vaccine mandate,” the sheriff said.

I New York har politiets fagforening erklært at de vil gå til søksmål mot byens borgermester for å stanse vaksinemandatene. Flere uvaksinerte ansatte har allerede blitt satt på ulønnet permisjon, mens flere tusen står i fare for det samme dersom deres anmodninger om unntak fra vaksinering ikke blir tatt til følge.

New York har hatt en kraftig økning i sin kriminalitet siden pandemien brøt ut og i denne situasjonen ønsker altså borgermesteren å si opp store deler av politikorpset.

I Florida har 45% av av de politiansatte som har oppgitt vaksinestatus, bekreftet at de er uvaksinerte og Sheriffen i Orange County har gått ut offentlig imot vaksinekrav til sine ansatte:

The sheriff said he opposed mandates and said that his officers deal with “violent criminals all the time carrying guns, and I think they think that may be more of a threat.”

https://www.wsws.org/en/articles/2021/10/23/poli-o23.html

https://nypost.com/2021/11/01/heres-how-many-nypd-cops-are-on-unpaid-leave-over-vaccine-mandate/

https://nypost.com/2021/11/01/heres-how-many-nypd-cops-are-on-unpaid-leave-over-vaccine-mandate/

https://www.newsweek.com/new-york-crime-rise-shootings-1524917

Canada

I Canada nektet politiet å etterkomme grunnlovsstridige ordre om å vilkårlig kontrollere innbyggerne i tilfeldige kontroller for å undersøke om de overholdt covid-reglene:

Canadiske politiansatte har også organisert seg i to organsisasjoner; Police On Guard og Mounties 4 Freedom som arbeider for at smittevernslovverket skal være i henhold til landets grunnlov og menneskerettighetene.

https://policeonguard.ca/

https://mounties4freedom.ca/

Australia

Også i Australia sliter myndighetene med vaksinemandater som fører til at ansatte må slutte i jobben. Så mye som 1 av 10 politiansatte står i fare for å bli sagt opp på grunn av manglende vaksinering mot Covid-19.

Forfatter

En kommentar om “Motstand mot angrep på menneskerettighetene og grunnloven i politikorps verden over.”

Legg igjen en kommentar