Frihet

Er du villig til å gi fra deg muligheten til å velge fritt når det gjelder din helse?

Hvis du er blant dem som ikke har forstått at innføring av korona-passet medfører bortfall av fritt helse-valg, bør du lese videre. For en sak er hva DU forventer, noe helt annet er hva som blir realiteten – fordi myndighetene planlegger noe helt annet. Du har kanskje også familie og venner som bevisst eller ubevisst har gitt fra seg muligheten til å velge fritt fordi de frykter for sin helse og sine liv. Så da har vi jo i realiteten to hovedgrupper i Norge: Den ene (gruppe 1) ønsker ikke at myndighetene skal bestemme over deres helse, de vil ta ansvar selv. Den andre (gruppe 2) er villig til å gi fra seg muligheten til å velge. At gruppe 2 også tar fra alle i gruppe 1 deres valgfrihet, er en problemstilling som jeg ønsker å løfte frem i lyset.

Frihet under ansvar
Jeg har kommet frem til at frihet er uløselig knyttet sammen med ordet ansvar. Du har sikkert hørt det før: Frihet under ansvar. Jeg tenker altså at det ikke finnes ekte frihet med mindre vi også kan ta ansvar for vår egen suksess og feil. Dessverre er det mange som ikke ønsker å bære det ansvaret. Mange synes det er mer komfortabelt å gi ansvaret over til staten og stoler blindt på at staten vil støtte dem i oppgang- og nedgangstider. Dette vil føre til at staten bestemmer over alle, og man blir pent nødt til å adlyde ordre.

Hva skjer i et land der staten tar over ansvaret for din helse?

Kort tid før Norge måtte stenges ned nettopp på grunn av pandemien ble det innført en ny pandemi-lov, men det er det nok mange som ikke fikk med seg. Myndighetene valgte å isolere de friske i motsetning til tidligere praksis der det er de syke som har blitt isolert.

I starten fortalte nyhetssendingene om antallet syke og døde, men på et tidspunkt ble dette endret slik at fokuset bare ble på antall smittede, basert på det som blir omtalt som en PCR test. Den korrekte benevnelsen er en PCR metode. Det er en metode for gentesting som ble funnet opp allerede på 1990-tallet. I videoen under kan du høre hvordan Kary Mullis, nobel-pris vinner for oppfinnelsen av PCR-metoden, (død august 2019) forklarer hvordan PCR-metoden blir feiltolket;

https://www.youtube.com/watch?v=ZmZft4fXhQQ

Denne metoden har noen svakheter som ikke har kommet så tydelig frem, blant annet det at den kan slå positivt ut hos en person som ble smittet tre måneder tidligere, men som aldri ble syk. 

Charter-Svein diskuterer CT-verdier med Espen Rostrup Nakstad som sier at verdi på 45 ikke brukes. Påstanden fra Svein blir imidlertid bekreftet av Elisabeth Toverud Landaas, overlege ved mikrobiologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus.

fhi.no

Covid-19-relaterte prøvesvar på helsenorge.no og i kjernejournal

Ved kjent gjennomgått infeksjon de siste månedene må et positivt PCR-prøvesvar tolkes med forsiktighet. Dette er fordi det ved PCR kan påvises ikke-infeksiøse virusrester (ikke-replikerbart virusarvestoff) i lang tid (opptil to-tre måneder) etter at personen ikke lenger er smittsom. Dette bør også vurderes ved svakt positivt resultat hos asymptomatisk person uten økt smitterisiko, da flesteparten av de med svakt positiv PCR (ct-verdi over 33) vil være over den smittsomme perioden.

Det har lenge vært vanskelig å finne ut av hvem som smitter hvem. Er det de:

 • Asymptomatiske uvaksinerte
 • Uvaksinerte, uten symptomer
 • Asymptomatiske vaksinerte
 • Vaksinerte, med symptomer / sykdom

Smittemåte og smitteførende periode

Personer med covid-19 er mest smittsomme i 1-2 dager før symptomstart (presymptomatisk periode) og i de første dagene etter symptomstart. Man kan være smittet med SARS-CoV-2 uten å utvikle sykdom (asymptomatisk), og likevel smitte videre. Personer som ikke utvikler symptomer, smitter trolig i mindre grad andre enn de som får symptomer.

Hentet fra Folkehelseinstituttets artikkel om Covid-19. Gjennomgått og faglig oppdatert 12.05.2022. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/covid-19-veileder-for-helsepersonell/

Når det også finnes dokumentasjon på at bivirkninger av vaksinen både eksisterer, men ikke kommer frem igjennom media, da har vi etter min mening et dårlig grunnlag å fatte en så omfattende beslutning på som innføringen av et koronapass som gjør det veldig vanskelig, for ikke å si umulig, for folk som kan og vil ta ansvar for egen helse.

Bivirkningsrapporter fra Legemiddelverket.no

Med innføringen av koronapass, vil staten velge hvordan du skal forebygge og eventuelt behandle et helseproblem. De som gjennom hele livet har valgt naturlig immunitet, vil bli presset til å velge det som de opplever som en kunstig måte: De blir presset til å ta imot sprøyter for å kunne bevege seg fritt, kanskje til og med bruke sine penger som de ønsker.

Jeg vil gjerne gjøre oppmerksom på at i USA har flere sykehus fått betalt for å skrive «C-19» på dødsattestene. Vi har ikke bevis for at tilsvarende har skjedd i Norge, men det ville være godt å få en klarhet i dette.

Nedenfor kan du se og høre hvordan de som ikke har tatt injeksjonene blir omtalt i diverse klipp fra NRK nyheter:

Her kan du høre hvordan pressen omtaler “uvaksinerte” fra starten av 2021 og frem til høsten.

Hva innebærer frihet for deg?
Nå har vi havnet i en situasjon der frihet bare skal kunne oppnås av en innsprøytning i kroppen for å få grønt lys i koronasertifiktatet. Faktisk handler det ikke bare om én, men om flere – vi har nettopp hørt at de over 65 år får tilbud om den fjerde dose etter sommeren. Dersom informasjonen som kommer ut i såkalte alternative medier, også hadde blitt sluppet igjennom i det som betegnes som main stream media, ville flere antakelig ha trodd på advarslene om bivirkninger av “vaksinen”.

Skal friheten oppnås gjennom et sprøytestikk for å få grønt merke i koronapasset?
På en måte skulle jeg faktisk ønske at det var sant. Tenk om det var så enkelt? Akkurat som å ta én pille for alt som er ille, men det er det mange som har erfart at ikke stemmer. De har spist medisiner, men likevel ikke blitt friske. Kanskje henger det sammen med at de har fortsatt med den livsstilen de hadde da de ble syke, eller forårsaket av misledende lovnader om god effekt fra medisinene? Det er lettere å bare ta imot farmasøytisk behandling enn å endre livsstil. Noen velger å leve på medisiner livet ut, kanskje får de bivirkninger av medisinen som fører til enda flere bivirkninger. Så hvordan kan man tro at det nå plutselig skulle være mulig å løse en «pandemi» med et par sprøytestikk i hver enkelt person. Hvorfor skal vi stole på at staten vil ordne opp denne gangen, når historien sier noe helt annet? Det kommer stadig flere og flere varianter som disse sprøytene visstnok skulle beskytte mot:

 • Delta
 • Omikron
 • Apekopper

Det finnes heldigvis mange som har begynt å stille det betimelige spørsmålet:
«Når sprøyte nr. 1 og 2 ikke virket som dokumentert, hvorfor skulle da nr. 3 og 4 gjøre det?

Datatilsynet: Samtykke

Frivillighet

Et samtykke er ikke gyldig dersom det foreligger press for å samtykke eller dersom det oppstår negative konsekvenser dersom man ikke samtykker. Den enkelte må være i stand til å foreta et fritt valg.

Datatilsynet.no

Forfatter

En kommentar om “Frihet”

 1. Denne artikkelen er skrevet 20 juli i år…2022…nå er vi kommet til 9 september…
  Høsten står for døren og med den influensasesongen…
  Blir det proklamert ny pandemi nå da?…og nytt press på oss uvaksinerte?
  Blir det enda færre av oss etter neste “omgang” mon tro?

  Svar

Legg igjen en kommentar