Når det offentlige og forvaltningen blir “menings- og tankepoliti” – Del 1

Foreningen Lov og Helse har som det primære nedslagsfelt hatt Norges håndtering av pandemien, både praktisk, faglig/vitenskapelig og juridisk. Vi har ila. pandemien blitt kjent med et høyt antall hendelser hvor personer har fått store og forskjellig type problemer for det vi gjerne kan kalle motstand mot pandemi-håndteringen. Disse hendelsene kan grovt deles inn i tre kategorier:

  • Der hvor folk får problemer på jobb eller får sparken (av en rekke forskjellige men alle pandemi-relaterte årsaker), og hvor arbeidsgiver ikke følger loven i sin håndtering av saken.
  • Der hvor folk får problemer ute i samfunnet fordi de har gjort et informert valg om å avstå fra vaksinering.
  • Den tredje gruppens saker er folk som rett og slett blir «tatt av systemet» pga. sine meninger, eller blir erklært psykisk syke fordi de har «avvikende» meninger om for eks. samfunn generelt eller pandemi spesielt.

Saken vi skal gå gjennom her handler hovedsakelig om det siste typen. Saken omhandler Sigmund Myklebust og primært det stedlige politiet der han bor på Vestlandet samt i noe grad det stedlige barnevernet. Det er en svært kompleks og komplisert sak og berører svært mange forskjellige temaer av prinsipiell og juridisk art, og vi kan ikke gå grundig inn på alle disse. Vi kommer til å reise en del problemstillinger tilknyttet de forskjellige del-temaene, uten å alltid selv konkludere med noe svar på problemstillingen.

Historien kort fortalt

Sigmund sendte våren 2021 ut en såkalt ansvarserklæring til en rekke myndighetspersoner i Norge, hvor det blant annet ble erklært at de stod ansvarlig for sine beslutninger og sin håndtering av pandemien. Politiet kom deretter hjem til ham og beslagla/inndro alle hans lovlige jaktvåpen, uten noen form for videre seremoni. Bakgrunnen var at de mente han ikke var mentalt frisk, blant annet pga. hans uttrykte meninger om pandemien (den utsendte ansvarserklæringen). Deretter ble også barnevernet koblet inn. Han kjempet deretter lenge for å få innsyn i saken politiet hadde anlagt mot ham, og ikke minst få en begrunnelse. Han brukte blant annet såkalt Common Law for å ivareta sine rettigheter, ytringsfrihet og tilsvarsrett som individ i «kampen» mot politiet, noe vi må si var med vekslende hell.

Notice of Liablity (NOL) sendt ut av Sigmund

17. mai 2021 sendte Sigmund (sammen med flere andre personer) ut en såkalt Notice of Liability (NOL), eller ansvarserklæring, til 407 nøkkelpersoner i Norge, innbefattet ordførere i alle norske kommuner samt sentrale politikere for pandemi-håndteringen. Dette skrivet var på 107 sider og hele innholdet kan ikke redegjøres for her, men jeg skal gi et sammendrag av hva det innehold tematisk sett:

For det første er det ramset opp en del prosjekter/agendaer/fenomener som Sigmund (og de andre) mener er problematiske for samfunnet og menneskene/menneskeheten, bla. annet Internet of Things, AI, stråling, overvåking og kontroll, PCR-testing, munnbind-innføring, eksperimentell mRNA-vaksine, genmodifisering, RFID-chip, nano-teknologi, ID-teknologi, Internet of Bodies, koronapass, Agenda 21, Agenda 2030, Fourth Industrial Revolution, ID2020, 5G, Blockchain City, Smart City, Smart Grid, transhumanisme, teknokrati og The Green New Deal.

I tillegg ramses det opp en del organisasjoner som de mener jobber med å innføre disse tingene, som blant annet nasjonale myndigheter, FN og tilhørende underavdelinger, International Telecommunications Union, UNESCO, WHO, WEF (World Economic Forum) og EU.

Videre er det en lang redegjørelse for de juridiske betraktningene i Common Law. Det var også en erklæring som sier at man som levende menneske (som her menes som motsats til en juridisk person) ikke ønsker å gi fra seg kontroll, suverenitet og autonomi for egen kropp.

Det kreves også dokumentasjon på blant annet følgende:

  • SARS-CoV-2 inoculations/”vaccines” has been thoroughly tested, to ensure safety to all recipients.
  • SARS-CoV-2 inoculations/”vaccines” protect from SARS-CoV2 infection. SARS-CoV-2 inoculations/”vaccination” are not causing more harm than good, and are not causing significant adverse events, are not causing severe adverse events and are not causing death to recipients of the inoculations/”vaccines”.
  • SARS-CoV-2 inoculations/”vaccinations” has not caused or led to thousands of deaths of recipients of the inoculation ”vaccine” serum product .

Fra side 29 i skrivet er det vedlagt nesten 30 sider dokumentasjon på advarsler fra medisinske fagpersoner verden over som advarer mot hva som er i ferd med eller kan skje ifm. pandemien. Navnene på disse fagpersonene og organisasjonene er også vedlagt i skrivet.

Fra side 57 i skrivet er det en liste over medlemmene i Europaparlamentet som også har fått en slik NOL.

Til slutt i skriver er det en oppramsing av hva slags lovbrudd man mener er gjeldende ifm. håndteringen av pandemien.

Hva skal man så mene om informasjonen i NOL?

La oss nøye, prinsipielt og logisk prøve å si noe om innholdet i skrivet. For det første kan vi alle være enige om at innholdet i dette skrivet er en munnfull å svelge for enhver. Til tross for dette er det likevel viktige å forstå at den utsendte NOL ikke var 107 sider med «crazy teorier». Som man ser lenger ned av politiets begrunnelse, sier Sigmund selv i mailen hvor den omtalte NOL var vedlagt at den inneholder spørsmål, faktaopplysninger og teorier. Som vist lenger opp var en stor del av innholdet blant annet informasjon om og advarsler mot pandemihåndteringen som kom fra medisinske fagpersoner rundt om i verden, samt navn på disse fagpersonene. En stor del av innholdet var i tillegg juridisk stoff relatert til Common Law, som vi kommer mer tilbake til i del 2. Deretter var det noen sentrale spørsmål til dem som er ansvarlig for pandemi-håndteringen i Norge. Det inneholdt også en oppramsing av en del fenomener eller prosjekter som er 100 % reelle og som det strengt talt ikke kan være noen disputt om foregår eller ikke. I tillegg til alt dette inneholdt også skrivet noen teorier – teorier som kort beskrevet gikk ut på at det var noen (spesifikke personer/organisasjoner) bak det som hender ifm. pandemien samt bak de andre agendaene/prosjektene.

Her er vi nok inne på kjernen i saken. Har du teorier om at noen står bak noe, er du «konspirasjonsteoretiker». I Norge er det psykologisk, sosialt og intellektuelt sett ikke lenger lov å ha teorier om at noen står bak noe (å være konspirasjonsteoretiker). Det er riktignok enda ikke formelt sett og juridisk ulovlig og straffbart å mene slikt, noe som muligens det er fare for at vil endre seg ila. få år.

Som en digresjon: før i tiden ble for øvrig det å tenke at flere personer eller organisasjoner stod bak noe, og deretter undersøke om det var slik, kalt gravejournalistikk.

Det andre elementet i skrivet som man kan definere som en «teori» og ikke et faktum er jo at det som skjer er skadelig for menneskeheten, altså at dette som noen står bak og samarbeider om til alt overmål også er negative/skadelige ting.  

Disse prosjektene er som sagt helt reelle, og de kan lett søkes opp sågar på wikipedia eller på de respektive offentlige organisasjonenes egne nettsider. Se eksempelvis wikipedia om ID202 her , EU om FNs sitt prosjekt Agenda 2030 her, her hvor WEF (World Economic Forum) drømmer om at om 50 år eier du ingenting og leier alt, eller FN om det som dreier seg om Agenda 2030 her. Man kan videre høre og se WEFs egen reklamefilm for sitt Fourth Industrial Revolution her, eller her relatert til det samme om fremtiden når det gjelder arbeid (The Futures of Jobs), eller her om relaterte temaer.

Her kan du lese om et av WEFs egne prosjekter, The Great Reset, på deres egne nettsider, eller du kan gå grundigere til verks ved å lese hele boken om samme tema fra Klaus Schwab, selve grunnleggeren og overhodet av WEF. Eventuelt se denne korte «reklamefilmen» fra WEF om samme tema her eller her.

Eller her hvor samme Schwab snakker kort om flere av de ovennevnte temaer i et klipp på ca. 1 minutt – både The Fourth Industrial Revolution, Reset m.m.

Hva er WEFs «spådommer” for fremtiden (fremtiden vil si år 2030, som er relatert til Agenda2030), eller mer korrekt sagt hva de selv jobber for å få til? I dette korte klippet sier de det selv, hvor de slår sammen The Great Reset, Fourth Industrial Revolution og Agenda 2030 til «you’ll own nothing and be happy»:

“You’ll own nothing, and be happy” – fra World Economic Forum.

Hva med Smart-teknologi, Smart-hus, Smart Cities eller Internet of Things – er det bare “galninger” som Sigmund og Schwab som snakker om dette uten at det har rot i virkeligheten? Ta deg virkelig tid til å se denne 5 minutters videoen fra den britiske nasjonale avisen The Telegraph om hvordan vi vil leve i år 2030, (dette årstallet igjen – knyttet til blant annet Agenda 2030), hvor de blant annet lanserer ideen om at vi ikke trenger å forlate husene våre:

Hva med transhumanismen? Transhumanisme handler blant annet om å skape «det nye og forbedrede mennesket», at man “tukler” med og redigerer DNA/genene våre, og ikke minst at man kobler maskin/teknologi og mennesket sammen til èn «organisme». Her har BBC en kort gjennomgang av transhumanisme og fremtiden:

Sannelig er det ikke bare WEF og dets like som sysler med slikt, det gjør også militæret. De militære ligger langt framme når det gjelder tanker om å kople sammen menneske og maskin og” redigering av mennesket”. Dette får man demonstrert i klartekst gjennom utredninga «Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm.», som er en rapport signert av generalmajor Wolfgang Gaebelein fra Bundeswehr og generalmajor Darrell Amison fra UK Ministry of Defence.

Forsiden til rapporten fra de to generalmajorene tilknyttet det tyske og britiske forsvaret.

Kanskje kunne vi harselere litt med tanken om at Vest politidistrikt (det stedlige politiet for Sigmund) burde dra ned på kontinentet og inndra våpnene både til generalmajor Wolfgang Gaebelein fra den tyske hæren, og generalmajor Darrell Amison fra det britiske forsvarsdepartementet, iom. at disse sikkert også besitter våpen, og i tillegg “sysler” med ting som «fremstår som konspirasjonsteorier», nemlig transhumanisme og redigering av mennesket m.m.

Det er ikke slik at jeg desperat har trålet internett i ukevis for å klare å finne noe som helst om transhumanismen, og at det jeg har vist til nå er det jeg klarte å oppdrive. Det kunne vært fylt lange egne artikler om alt som foregår i dette øyeblikk relatert til transhumanisme og koblingen mellom maskin og mennesket o.l.

Fra en artikkel i Siliconrepublic.com

Og det er ikke rare “konspi-sider” på det mørke internett som sier dette, men etablerte medier og forskere osv. Her ABC-tilknyttede ABC12 i USA:

Daily Mail i Storbritannia har også omtalt disse prosjektene/agendaene:

Elon Musk er en av forkjemperne for slike agendaer, og står bak en del forskning og testing av slik teknologi:

Vi trenger ikke gå lenger enn over grensen til Sverige før vi oppdager det “eksotiske” temaet om microchip i hånda som en realitet, og det har blitt omtalt mange ganger, blant annet her og her. I Sverige ble micro chip-teknologien i pandemien sannelig slått sammen med COVID-pass også, her omtalt av France 24:

Hovedstrømsavisen The Guardian har også problematisert og omtalt temaet i 2019.

Hvis du gjør enkle søk på Wikipedia og andre «anerkjente» kilder finnes man ut at det i stor grad er de samme personene eller organisasjonene bak de meste av dette. For å ta et eksempel – Bill Gates er for eksempel de facto en av dem som fronter eller står bak ID2020, mye av pandemi-håndteringen, en av de største bidragsyteren økonomisk til WHO, vaksinene mot Covid og Agenda 2030/Agenda 21. Den mektige aktøren WEF er likeså nesten uten unntak involvert i de samme tingene.

Det er skrivet (NOL) som er årsaken til politiets reaksjon, det sier politiet rett ut i sin skriftlige begrunnelse, men nøyaktig hva av innholdet er årsaken? I og med at disse agendaene og prosjektene som vist er 100 % reelle, og aktørene bak er 100 % dokumentert, må det vel være det at Sigmund hevder at det som foregår er skadelig og negativ for menneskeheten som er årsaken til at politiet mener at han ikke er “mentalt skikket”. Dette selv om politiet vingler litt her, for i sitt skriv til barnevernet som kom litt senere i saken innledes beskrivelsen av grunnlaget for bekymringen mot Sigmund at han har kommet med “noe som fremstår som konspirasjonsteorier” (litt forenklet sagt det at noen/flere står bak og samarbeider om det som skjer, og som Sigmund m. fl. mener er skadelig/uønsket) som blir brukt som argument:

Lenger ned i samme brev begrunnes bekymringen politiet har for Sigmunds mentale helse ytterligere med at han i sine skriv til diverse politiansatte hevder at de står ansvarlig for sine beslutninger. Til sist i brevet redegjøre politiet kort for siste del av grunnlaget for bekymringen – nemlig det som omhandler Common Law o.l. og som handler om forskjellen på Sigmund som juridisk person og han som levende menneske m.m. Dette “noe eksotiske” temaet kommer vi som sagt tilbake til i del 2.

Han kommer altså «med det som fremstår som konspirasjonsteorier». Det er som sagt i utgangspunktet juridisk lovlig å komme med konspirasjonsteorier (enn så lenge), mens det er sosialt, psykologisk og intellektuelt sett ikke lov lenger. Det kan kanskje også diskuteres om det fortsatt er lovlig rent juridisk, hvis man blir utsatt for tvangsvedtak i forvaltningen ved å uttrykke teorier om at noen står bak noe. Vi må også bite oss merke i at politiet i ovennevnte begrunnelse ikke sier noe om skrivets innhold er sant eller usant, men det er det at han kommer med konspirasjonsteorier som gjør at politiet ser det som problematisk.

Vi kan reise noen spørsmål her som vi foreløpig kan la stå åpent: når politiet får et slikt «varsel», hva bør de gjøre? Bør de først sjekke ut omstendighetene i større grad ved å forhøre seg med Sigmund direkte? Bør de undersøke nøyere hva Sigmund egentlig mener, og bør de vurdere om det finnes en begrunnelse for hvorfor Sigmund mener det han uttaler/mener? Hvor mye research bør politiet gjøre for å forstå grunnlaget/begrunnelsene til Sigmund før de gjør et inngripende tiltak?

Det som i hvert fall konkret skjedde var at mens Sigmund var bortreist gikk politiet inn på hans bopel og hentet hans jaktvåpen. De kom seg inn ved bruk av korrekt nøkkel ved hjelp av en ansatt i politiet som har en personlig tilknytning til Sigmund, og de la igjen et dokument om “forhåndsvarsel” i våpenskapet hans. Det var ingen tvil om at bakgrunnen var den ovennevnte NOL som Sigmund m. fl. hadde sendt ut:

Og innholdet i det utsendte NOL var ifølge politiets undersøkelser så “crazy” at det ble sådd tvil om hans mentale helse, og dermed hans skikkethet:

Hvem som har gjort undersøkelsene og hva slags undersøkelser politiet har gjort av innholdet i ansvarserklæringen utsendt av Sigmund ønsker Lov og Helse å få svar på. 11.07.2022 sendte vi flere av de involverte i saken, samt deres overordnede følgende spørsmål:

1) Hvem vurderte innholdet i ansvarserklæringen utsendt av Sigmund m.fl.?

2) Til den som vurderte innholdet – hvor grundig ble undersøkelsene av nevnte ansvarserklæring gjort?

3) Til den som vurderte innholdet – hva konkret (hvilket tema/punkt) i ansvarserklæringen var det som gav grunnlag for å tvile på Sigmunds mentale helse?

4) Til den som vurderte innholdet – hva var det med dette konkrete innholdet som resulterte i politiets konklusjon?

Det har vært vanskelig å få utfyllende og fornuftige svar, i det hele tatt svar overhodet, fra politiet i våre tidligere henvendelser, derfor sendes dette til flere som kan tenkes å sitte på svaret, med fare for at noen av dere som mottar denne mailen ikke er rette vedkommende.

Lov og Helse akter å publisere svaret fra rette vedkommende i politiet når vi mottar det. I del 2 skal vi se mer på dette, hva som skjedde videre i historien samt ifm. med de innledende henvendelsene fra oss i Lov og Helse.

Forfatter

En kommentar om “Når det offentlige og forvaltningen blir “menings- og tankepoliti” – Del 1”

  1. Dette virker på meg som en fantasi/eventyrfortelling, men er redd for at den kan være sann. Det er jo en nøktern fortelling om en helt ubegripelig hendelse, hvordan er vi kommet dit? Jeg begynner å lure, jeg er bl. a. såkalt “klima-fornekter”, har ingen tru på at menneskene kan styre klimaet, utstrålingen, regulert av T^4 fortsetter å gjøre jobben som den har gjort i millioner av år. Korona-“vaksinene” har jeg heller ingen tiltru til, å sprøyte genmodifisert stoff inn i våre kropper er tydeligvis greit, genmodifisert mais var skulle vi ikke ha noe av for noen år siden (på 60 – 70 tallet?). Men dette som beskrives her er noe så virkelighetsfjern at en føler seg som i en helt annen virkelighet, er vi kommet til dette “galehuset”?

    Svar

Legg igjen en kommentar