WHO gir seg ikke – Sier at Covid-19 fortsatt er en global helsekrise

Verdens helseorganisasjon sa forleden at COVID-19 fortsatt er en global nødsituasjon, nesten tre år etter at den først ble erklært som sådan. – se bl.a. https://www.who.int/publications/m/item/who-press-conference-on-global-health-issues—19-october-2022

WHOs beredskapskomité kom første gang med erklæringen om covid-19 den 30. januar 2020. En slik bestemmelse er som manna fra himmelen for mange, og den bidrar, og har til gangs bidratt, til å sette opp farten på forskning, finansiering og internasjonale folkehelsetiltak for å begrense en sykdom og derigjennom øke de allerede astronomiske inntektene til Big Pharma, Big Tech og Big+++++++++++++ og sist, men ikke minst til oligarkiet bak disse.

Komiteen har de siste månedene sagt at mens registrerte covid-19-tilfeller reduseres i deler av verden, må land fortsatt opprettholde sin årvåkenhet og presse på for å få sine mest sårbare befolkninger vaksinert.

«Selv om den offentlige oppfatningen er at pandemien er over i noen deler av verden, er det blitt ved å være en folkehelsehendelse som fortsetter å påvirke helsen til verdens befolkning negativt og sterkt,» sa WHOs komité.

Den bemerket at selv om antallet ukentlige dødsfall er det laveste siden pandemien begynte, ligger de fortsatt høyt sammenlignet med andre virus.

«Denne pandemien har overrasket oss før, og kan godt igjen», uttalte WHOs generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Forfatter

Legg igjen en kommentar