Åpent brev til FHI

Foreningen Lov og Helse har fått tilsendt et brev fra en gruppe personer som disse har sendt til FHI og Camilla Stoltenberg. Vi har også sendt dette brevet til FHI, da vi stiller oss fullstendig bak redegjørelsen samt spørsmålene i brevet. Hvis vi får noe svar fra FHI kommer vi til å legge også dette ut på nettsiden. Her er brevet:

Til Folkehelseinstituttet ved Camilla Stoltenberg


Spørsmål angående koronasertifikat – vi viser til din uttalelse i Aftenposten 5.januar 2023:


….Et eksempel er koronasertifikat. Der har Norge en forpliktelse overfor EU. Da må vi kutte
andre steder i FHI for å finansiere det i 2023. Det kan bli permanent, sier Stoltenberg.


Vi viser også til svar fra assisterende direktør i FHI Gun Peggy Knudsen til nettavisen Document
13.01.2023:


Koronasertifikat er en oppgave som følger av EUs regelverk, og er innlemmet i norsk lovverk i
en midlertidig bestemmelse i Smittevernloven. Det er dermed en lovpålagt oppgave som i stor
grad styres av EU og som vi ikke kan prioritere bort, svarer assisterende direktør Gun Peggy
Knudsen i FHI til nettavisen via e-post, på spørsmål om hvorfor koronasertifikater prioriteres.


Noe av det vi nå vet om koronavaksinene er at:

 • De vaksinerte kan spre koronasmitte og få korona flere ganger
 • Ungdom er særlig utsatt for vaksinebivirkningene myokarditt og perikarditt
 • Mange kvinner får menstruasjonsforstyrrelser som følge av vaksinen
 • Tre av fire koronavaksiner som FHI i utgangspunktet anbefalte er helt eller delvis trukket fra markedet på grunn av skader og dødsfall.


Vi har derfor følgende spørsmål:

 1. En av Pfizers toppledere, Janine Small, opplyste i oktober 2022 i en høring i
  Europaparlamentet at vaksinen ikke ble testet for smittespredning; tilsier ikke denne
  informasjonen at hele det medisinske grunnlaget for koronasertifikat faller bort?
  Og om FHI fastholder å ha et medisinsk belegg for å innføre koronasertifikat, også nå
  som det viser seg at vaksinene ikke er testet for smittespredning: Kan vi få be om at FHI
  framlegger de vitenskapelige vurderinger?
 2. FHIs egen smittevernekspert, Preben Aavitsland, uttalte etter svineinfluensavaksinen i
  2009, at Dette er den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid; hva sier FHI og
  Aavitsland om at Legemiddelverket mellom desember 2020 og november 2022 mottok
  60 924 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon, hvorav 7373 av
  disse er registrert som alvorlige, mot 549 alvorlige under svineinfluensaen,
  og, i lys av det høye antallet alvorlige bivirkninger, hvordan rettferdiggjør FHI å støtte
  EUs mål om koronasertifikat?

Med bakgrunn i de ovenforstående punkter samt Pfizers innrømmelse i Europaparlamentet, ønsker vi å vite hva FHI sitter igjen med av vitenskapelig belegg for å innføre et koronasertifikat som vil frata befolkningen frihet og grunnleggende rettigheter.

Ærbødig hilsen

Martin Tufteland, lege
Helge Morset, advokat
Tone R. Gjøvik Todalshaug, sosiolog
Birgit Lie Haugen, intensivsykepleier
Jarle Jacobsen, fylkesstyremedlem Vestland KrF
Ragnar Kristoffersen, forsker
Trygve Hannevold, psykologspesialist
Jørgen Hals Todalshaug, fysiker
Roy Grønmo, IT-systemutvikler
Kristin Fjeldstad, fysioterapeut
Thorleif Dønnestad, systemutvikler
Thomas Grønsberg Løken, sykepleier
Kjetil Tveit, skribent
Andreas Johannes Heck, spesialist i allmennmedisin
Arjan Nicolai Myhrvold Heck, lege
Migle Helmersen, PhD i arbeids- og samfunnsmedisin

Forfatter

Legg igjen en kommentar