Narrativene: ekspertene og msm kan si hva som helst

Før pandemien hadde det etter min mening i mange år vært en utvikling i Norge der informasjonen ute i det offentlige rom ble dårligere og dårligere, og der de såkalte “eksperter” som pressen valgte ut til narrativene sine, ble tåpeligere og tåpeligere. Dette har nådd nye høyder under og etter pandemien hvor vi har erfart til gangs at begrepet “ekspert” har mistet sin mening nærmest 100 %. Det vi også konkret har erfart er at “ekspertene” kan si, og faktisk sier, hva som helst til den norske offentlighet. Dette gjøres uten at media har noe ønske eller evne til å arrestere dem på dette eller stille kritiske spørsmål. Media (msm) i sin tur kan også si, og sier, hva som helst, uten at folk av den grunn slutter å tro på dem.

Det er det til enhver tid gjeldende narrativ som utelukkende dikterer hva som sies. Det vil blant annet si at man kan si èn ting en måned, og det stikk motsatte den neste. Og det har ingen konsekvenser. I en av våre tidligere artikler, som tok for seg en del av galskapen som red landet som en mare i pandemien, ble det hypotetiske riket Absurdia lansert. Spørsmålene er om Absurdia er kommet for å bli. Selv om disse tingene på mange måter er veldig tragisk og skadelig, er det også ganske komisk, og bør naturligvis harseleres med jevnlig. Og det skal vi gjøre igjen nå, og den utløsende faktor til det var et oppslag om påskeferien 2023, som vi kommer til lenger ned.

Spørsmålet er: hvor farlig er ferie?

Helgeland Blad – 02.01.21:

Vi starter med Helgeland Blad som i starten av januar 2021 kunne meddele at:

Budskapet: juleferien har skyld i smitteøkning.

ABC-nyheter – 18.02.21:

En som hadde et horn i siden til ferier i pandemien er Raymond Johansen, her er temaet omtalt i ABC-nyheter, 18. feb. 2021:

Budskapet: selv om det hele tiden snakkes om smittehopp som inntrer etter ferien, formoder vi at det Raymond sikter til når han sier at smittetallene øker etter ferien innebærer at selve smitteoverføringen skjer i ferien. Man smittes altså i ferien, er lykkelig uvitende i selve ferien, men blir syk når man er tilbake i hverdagen igjen. Eller en sekundær fortolkning – man er lykkelig uvitende i ferien om at man er smittet, og man tester seg ikke før man er tilbake fra ferie og finner ut med ved PCR-test at man er syk (selv om man kanskje ikke merker noe til det sånn egentlig).

NRK – 21.02.21:

Vi kunne 21. februar 2021 på Nrk.no lese mer om disse feriene, og her er det mange godbiter hvor ekspertene boltrer seg. Det hele starter med at NRK er bekymret for at folk rett og slett har fått for stor anledning til å ha ferie, iom. at vinterferien kommer (som vinterferien på kjærringa) så kort tid etter at folk har fått anledning til å ha juleferie:

Budskapet: Nakstad frikjenner juleferien til dels her, selv om det faktisk var økt smitte etter juleferien. Men vi må jo starte med å anerkjenne den konsise utledningen her når det sies at “…smittetallene skyldes i veldig liten grad juleferien, men at årsaken var at mange hadde feiret jul i hjemlandet…”. Deretter må vi virkelig også anerkjenne Nakstads detalj- og dybdekunnskap, for han satt tydeligvis på informasjon og nærmest militær etterretning om at den økte smitten etter juleferien i liten grad skyldes familieselskaper her innenlands. Dette er jo virusovervåkning av absolutt øverste klasse. Det sosiale aspektet i juleferien er jo velkjent, men så lenge det foregår i juleselskaper innlands er det temmelig ufarlig, mens foregår det sosiale aspektet utenlands er det helt klart et problem.

Når det gjelder vinterferien sa Nakstad videre:

Budskap: i motsetning til Raymond Johansen som ikke har sans for vinterferie i et smitteperspektiv, blir vinterferien her frikjent som en fare av Nakstad, og med konkret begrunnelse. Det sosiale i vinterferien er altså tonet ned, i motsetning til juleferien som har et sosialt aspekt; et trygt sosialt aspekt innenlands og et utrygt sosialt aspekt utenlands.

Preben Aavitsland, fagdirektør i FHI, skal også få boltre seg:

Budskapet: det er litt mer vagt fra Aavitsland. Han hinter til at smitten kan bli noe større i vinterferien, men ikke vesentlig større, med forbehold om at folk faktisk “tenker smittevern”. Samtidig vil han holde folk litt på alerten ved å nevne at hele pandemien jo kom i vinterferien året før. Alt i alt: vinterferien kan være noe farlig, men heller ikke veldig farlig.

Nettavisen – 16.08.21:

Vi kunne 16. august 2021 lese i Nettavisen følgende overskrift:

Budskapet: det hele er rett og slett litt usikkert. Det at smitten øker ved skolestart må egentlig bety at ferien er smittedempende, og at det er sammenkomsten som skolestart representerer som vil øke smitten igjen. Men samtidig vet vi at mange opererer med forståelsen av at ferie er smittefarlig, men at dette ikke gir utslag i smittetallene før ferien er over. Men dette kan jo ikke gjelde sommerferien (den er jo hele 2 måneder lang, og så lang smitteforsinkelse er det jo ikke), men en slik detalj er det faktisk ikke sikkert Nettavisen bryr seg om, eller faktisk aner noe om.

Lenger ned i samme artikkel kom dette fra Pål Surèn fra FHI:

Budskapet: det hele blir jo litt spennende i og med at overskriften i samme artikkel sier det stikk motsatte av det som her sies. I overskriften står det at smitten (etter sommerferien) kan øke ved skolestart. Dette impliserer at selve ferien er smitte-dempende, fordi sommerferien er 2 måneder lang. Det er annerledes med for eks. juleferien som bare er noen dager, da kan man kanskje se for seg at smitten skjer i selve julen, men at man ikke ser resultatet før på nyåret (det vil alltid være forsinkelse fra økt reell smitteoverføring til økte smittetall). Men Pål Surèn fra FHI sier lenger ned i i artikkelen direkte at smitte skjer mest når man har ferie og fri. Altså motsier artikkelen i Nettavisen seg selv, mellom overskriften og innholdet.

Isolør.no – 03.01.22:

I Isolør.no snakket man om at juleferien hadde økt smitten, noe som kommuneoverlegen også var innforstått med.

Her ser vi begrunnelsen:

Budskapet: juleferien resulterer i mer reising og kontakt mellom mennesker, ifølge kommuneoverlege Jorun Slettli. Dette førte til smitteøkning i julen 2022, men som vi ikke ville se resultatet av før ut på nyåret, med tanke på den nevnte forsinkelse mellom den fysiske smitten og smittetallene. Vi biter oss også merke i at Slettli håper folk er “ekstra på vakt”. Det ville jo vært en uting om folk ikke var helt på alerten og risikert at viruset angrep for eks. bakfra i et øyeblikk du ikke fulgte skikkelig med.

Dagsavisen – 03.08.22:

Den 03. august 2022 kunne vi i Dagsavisen lese om smitte og sommerferien. Dvs overskriften sier noe om dette, men selve artikkelen sier faktisk veldig lite om det overskriften hinter til:

Budskapet: det starter veldig fint med overskriften; situasjonen er uforutsigbar, men man venter smitteøkning etter ferien. Man forutsier altså en bestemt utvikling, men likevel er situasjonen uforutsigbar. Når det gjelder om ferien er farlig eller ei, ser vi at her anses ferien som smittedempende, til tross for at det var “smittebølge” gjennom sommeren. Vi hadde altså smittebølge på sommeren, men smitten vil øke etter ferien. Her må vi forstå det slik at smittebølgen er på vei ned før ferien er over, slik at den kan gå opp igjen når hverdagen begynner igjen, fordi sommerferie egentlig er smittedempende (til tross for smittebølgen). En smittebølge med et luftveisvirus på sommeren er for øvrig ganske sensasjonelt; kan disse helseproblemene gjennom sommeren kanskje egentlig skyldes noe annet?. Oppsummert – denne smittebølgen som var dempet av ferien, vil øke igjen når folk kommer tilbake til hverdagen, ifølge FHI.

VG – 30.03.23:

Så er vi kommet til det som trigget denne artikkelen. Nylig kunne vi lese i VG som rett før Påsken 2023 snakket om den spådde kommende koronabølgen. Der ble påskeferien omtalt:

Budskapet: nå heter det seg plutselig at påskeferien er smittedempende, da FHI ifølge VG nå hevder at påskeferien kan bremse smitteutviklingen.

Galehuset vi aldri skal glemme

Vi skal ta et lite sidespor. Som nevnt lenger opp har vi vist den rabiate galskapen som fant sted spesielt de to første årene av pandemien. Det er helt avgjørende at vi aldri glemmer dette, og gjør alt vi kan for å få å en forståelse av årsakene til at dette kunne utspille seg. Det er blant annet et oppgjør med og forståelse av denne galskapen de neste årene må dreie seg om, og det er faktisk avgjørende for vårt liv og helbred at dette blir tatt tak i. Hvis ikke vil nemlig disse tingene gjenta seg i det uendelige.

Her skal jeg vise et par eksempler til, og igjen er blandingen av tragedie og komedie slående. Aftenposten gjør sin samfunnsplikt (endelig) og utreder i detalj hvordan du skal te deg i juleselskapet ditt:

Og hvem ellers enn Nakstad er det som kan utlede regler for å gå rundt juletreet og mere til:

Her er Nakstad svært generøs, for han gir oss lov (under enkelte betingelser) til å både klemme, gå rundt juletreet, fråtse, og spise av samme skål som folk fra andre husholdninger. Og dette til tross så finnes det faktisk folk som hevder at vi ikke lever i et fritt demokratisk land!!

Aftenposten er bekymret for det å utsettes for isolerte personer:

Dette avsnittet har for øvrig overskriften “Isolerte bør holde avstand“, noe som er en tanke vittig i seg selv, da paradoksene står i kø. Det samme med spørsmålet til den bekymrede journalisten. Nakstad vil ikke direkte sende den isolerte personen inn på rommet sitt, men det bør holdes avstand, og egentlig bør vel personen (den isolerte) spise med munnbind.

Men det blir (om mulig) bedre:

For det første ble det betrygget allerede i overskiften om at juletregang var ok. Det er kanskje det viktigste budskapet her. Men journalisten lurer på hvordan det er med de aller dristigste som ønsker å holde hender mens det går rundt juletreet? Jepp, det kan man, hvis man vasker hendene før man spiser. Hvis man skal hilse på folk når man går rundt juletreet kan man gjøre det på vanlig måte, men hvis man skulle finne på å hilse på folk når man ikke går rundt juletreet må man gi folk en albue, eller hilse på annen måte. Således er det kanskje greit at det bare er jul en gang i året, for ellers hadde dette kanskje blitt vrient å følge opp. For ja, disse gode rådene er det vel ingen som en gang vurderer å ikke følge? Det ville i så fall å ikke ta ekspertene på alvor, noe som ikke er et demokrati verdig.

Ironi til side, hva er så sannheten om ferier? Det kunne vi sagt mye om, men vi skal avstå. Det eneste vi skal legge frem er at det er visse statistikk-messige fenomener når det gjelder smittetall man bør vite om før man i det hele tatt uttaler seg noe om spørsmålet. Vi har tatt for oss en del av dette blant annet i artiklene “Tilbakeblikk – en pandemi av pussigheter” samt i “Narrativene og smittebølgene – desember 2021”.

Siden den overordnede tematikken i denne artikkelen er at pressen og ikke minst “ekspertene” kan si hva som helst, skal vi avslutte med følgende godbit, denne gangen ikke om ferier, men om vaksinen og smitte. La oss begynne med notoriske Preben Aavitsland:

Budskap: Covid19-vaksinen virker meget bra mot smitten, den virker faktisk så bra at de vaksinerte ikke kan (!) bidra til “epidemiens spredning”.

Her skal du nå se et kort klipp av Geir Bukholm fra FHI

Budskap: vaksinen kan føre til økt smitte. Det kan tillegges at Bukholm begrunner det hele med at vaksinen virker mot sykdom og død (denne befestede myten som antakeligvis ikke har noe med virkeligheten å gjøre), noe som vil kunne føre til økt smitte. Altså, det at vaksinen virker på ett felt (alvorlig sykdom) gjør at den gjør gjør skade på et annet felt (smitte).

At det i det hele tatt finnes noen igjen i Norge som fortsatt tror på hva media og “ekspertene” sier og skriver blir stadig mer gåtefullt, og vi må nok inn i forklaringene til Mattias Desmet for å kunne begripe noe av dette.

Forfatter

Legg igjen en kommentar