NOEN TANKER OM USAs EVENTUELLE HEVNING AV DET SÅKALTE «GJELDSTAKET»

[I det store og hele skrevet av meg, men med fine innspill fra den Kunstige Intelligens-appen «Chat GPT»]

+++000+++

I USA pågår en temmelig intens debatt om hvorvidt myndighetene skal tillate en såkalt heving av gjeldstaket i landet. I realiteten innebærer det etter min mening ikke noe annet enn at seddelpressen spyr ut flere i seg selv verdiløse dollarsedler – noe de i virkeligheten faktisk IKKE gjør, det bare trykkes på datamaskintastaturknapper og andre innretninger, og vips så er det skapt nye såkalte «fiatpenger».

Det er det flere fordeler og ulemper som kan diskuteres. Her er noen av dem:

1. Fordeler ved å heve gjeldstaket:

1.1. Unngå mislighold av gjeld: Gjeldstaket begrenser den totale mengden gjeld som den føderale regjeringen kan pådra seg. Ved å heve taket unngår man risikoen for mislighold på eksisterende gjeld, som kan ha alvorlige konsekvenser for økonomien både i USA og globalt.

1.2. Opprettholde kredittverdighet: En heving av gjeldstaket bidrar til å opprettholde USA sin kredittverdighet i internasjonale finansmarkeder. Hvis gjeldstaket ikke blir hevet, og USA misligholder sin gjeld, kan det føre til en nedgradering av landets kredittvurdering, noe som kan øke kostnadene ved å låne penger og skape økonomisk usikkerhet.

1.3. Sikre kontinuitet i offentlige tjenester: Gjeldstaket kan påvirke regjeringens evne til å betale for offentlige tjenester, inkludert trygder, lønninger til ansatte og kontraktsforpliktelser. Ved å heve gjeldstaket sikrer man kontinuiteten i disse tjenestene og unngår potensielle forstyrrelser.

2. Ulemper ved å heve gjeldstaket:

2.1. Økt gjeldsnivå og langsiktige økonomiske konsekvenser: Hevingen av gjeldstaket tillater regjeringen å pådra seg mer gjeld, noe som kan føre til en økning i den totale nasjonalgjelden. Dette kan ha langsiktige økonomiske konsekvenser, inkludert høyere renter, redusert økonomisk vekst og begrensninger i offentlige budsjetter.

2.2. Risiko for økonomisk misbruk: En heving av gjeldstaket uten tilstrekkelige budsjettdisiplinære tiltak kan føre til økt risiko for økonomisk misbruk og overforbruk. Uten kontrollerte utgifter kan en høyere gjeldsgrense føre til økende budsjettunderskudd og langsiktig finansiell ustabilitet.

2.3. Politisk og partisjonert strid: Hevingen av gjeldstaket er ofte gjenstand for politisk strid og partisjonskamp i USA. Denne striden kan føre til usikkerhet og forstyrrelser i markedene, samt redusert tillit til regjeringens evne til å håndtere økonomien på en ansvarlig måte.

Så tilføyer «Chat GPT» klokt:

Det er viktig å merke seg at vurderingen av fordeler og ulemper ved en heving av gjeldstaket kan variere avhengig av ulike politiske, økonomiske og sosiale faktorer. Diskusjonen rundt dette temaet er ofte kompleks og kontroversiell.

+++000+++

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

Forfatter

Legg igjen en kommentar