Jobbet du i helsesektoren under pandemien?

Sykepleier Ida Katrine Heinfelt står bak en kommende undersøkelse og bokprosjekt vedørende helsevesenet og pandemien. Hun trenger informasjon fra deg som jobbet i helsevesenet under pandemien. Her er beskrivelsen av prosjektet hun har sendt oss, og vi bistår herved med å spre budskapet:

Jobbet du i helsesektoren, var pasient eller pårørende under koronaårene? Da ønsker vi å komme i kontakt
med deg i forbindelse med et bokprosjekt vi nettopp har startet. Boken handler om hvordan personer i
helsesektoren opplevde at deres ytringsfrihet ble innskrenket i forbindelse med vaksineringen, samt
represaliene de ble møtt med. Vi ønsker å kartlegge hva som skjedde rundt de ulike institusjonene og er
interessert i alle de store og små hverdagsopplevelsene.

Sitter du igjen med en opplevelse som ikke føles helt riktig?

Hva opplevde du som gjorde at du ikke lenger følte at det var trygg å uttrykke meningene dine på
arbeidsplassen?

Har det skjedd noe utenom det normale på arbeidsplassen din, som at prosedyren ble endret? Ble eksterne konsulenter ansatt?

Ble tilgangen til internasjonal litteratur lukket?

Følte du at pasientene dine ikke fikk rettmessig omsorg eller ble utsatt for overformynderi?

Ble du møtt med trusler eller så du andre bli det?

Hvis du har noe å si, er vi veldig interessert i å snakke med deg, uansett hvor i helsevesenet du arbeider. De små hendelsene er ofte viktigere enn man tror og kan være en brikke i et større puslespill. Vi vil sørge for at du er anonymisert og beskytter identiteten din hvis du velger å dele historien din. Før en publisering vil vi konsultere deg, slik at du kan være sikker på at du kan stå innenfor det vi har skrevet, eller at noe du har sagt ikke blir tatt ut av kontekst. Vi er veldig bevisste på at det skal føles trygt for deg å være en del av dette prosjektet.

Om forfatterne:

Jeg er Ida Katrine Heinfelt. Dansk sykepleier med mastergrad i helsevitenskap, klinisk forskning og
fagutvikling. Jeg har erfaring med kvalitative forskningsintervjuer og vil være hovedansvarlig for intervjuene. Under korona jobbet jeg på en intensivavdeling i Oslo, og gjennom boken vil jeg dele mine personlige så vel som faglige erfaringer.

Min mann Christoffer Heinfelt har en mastergrad i sosiologi og er en flink skribent. Han har nettopp jobbet
med WHO-traktaten, norske helsemyndigheters forhold til WHO og hvordan evidensbasert helsepraksis kan brukes som politisk maktmiddel. Christoffer kommer også delta i flere av intervjuene, og vil være den som sammenstiller intervjuene til en oversiktlig dokumentarisk beretning.

Hvis du er interessert eller har spørsmål om prosjektet, vennligst kontakt oss på:
Epost: fortell.din.historie@protonmail.com
Telefon: 991 555 22

Vi ser frem til å høre din historie.
Med vennlige hilsener
Ida Katrine og Christoffer

Forfatter

2 kommentarer om “Jobbet du i helsesektoren under pandemien?”

  1. Bra initiativ. Eg sjølv har eit liknande prosjekt på gang på nettstaden min saksyndig.com med tittelen “Ønskjer du å dele di historie frå helsesektoren?”. Dette handlar ikkje berre om pandemien, men òg om overgrep frå arbeidsgjevar under andre omstende enn pandemien. Dette kan dreie seg om alt frå konspirasjonar i personalgruppa, personalsaker som er oppretta på tvilsamt grunnlag, usaklege oppseiingar og andre uheldige åtferdsmønster på arbeidsplassen.

    Send meg ein e-post på saksyndig@saksyndig.com om du ønskjer å dele historia di. Du vil få sjå gjennom teksten og godkjenne den før den blir publisert. Alt blir naturlegvis anonymisert om du ønskjer det.

    Svar

Legg igjen en kommentar