Stol på vitenskapen!

Kan sannheten eies?

Nordmenn er det folket med størst tillit til sine myndigheter og statlige institusjoner i hele verden (rett etter Sveits). Hele 82,9% oppgir at de har stor tillit til myndighetene ifølge OECD rangeringen og World Population Review.[1] Tillitssamfunnet innebærer at vi følger myndighetenes pålegg og råd og i liten grad stiller spørsmål ved de forordninger og tiltak som blir vedtatt i den hensikt å øke tryggheten, styrke beredskapen og løse kriser. Den politiske makt og den demokratiske institusjon er gjensidig avhengige av dette tillitsforholdet, for at vi skal oppleve det myndighetene sier som sant og til vårt eget beste. Vi må kunne stole på at vi blir likebehandlet av staten, at myndighetene begrenser sin egen maktutfoldelse, ikke misbruker den makten de har, og at de har en viss nærhet til folket. [2] [3]

Norge er også et lite land, mange har bekjente i politiske roller eller kjenner noen som har det. Det er kanskje heller ikke tilfeldig at vi i Norge kaller våre politikere ved fornavn, og at Jonas og Raymond vifter med regnbue-flagget i Pride-paraden.

Våre folkevalgte gjør virkelig mye for å virke folkelige, blant annet å jukse på skatten, late som de ikke vet at de er inhabile, og noen lar seg til og med synke så lavt på den kriminelle rangstige at de gidder å bruke tiden sin på å stjele nokså rimelige solbriller. Seksuelle utskeielser og misbruk av unge under seksuell lavalder står heller ikke på nei-listen.[4] [5] [6]Dette er selvsagt ikke folkelig, men kriminelt, selv om noen kanskje vil mene at også politikere er mennesker og at en viss margin for dårlig oppførsel må tolereres. Eller så er det kanskje symptomatisk for en u-kultur som stikker mye dypere?

Det må være denne åpenbare dissonans mellom folkets oppfattelse av våre politikeres karakter, og deres faktiske karakter, som gjør at norske myndigheter troner på tillitstoppen i verdenssammenheng. 

De fleste av oss nordmenn overlater uten særlig problemer hele ansvaret for vårt velbefinnende til myndighetsaktørene, inkludert ernæring og helse, økonomi, ivaretagelse av våre eldre og nå også hvilke medisiner vi skal ta og hvordan vi skal oppdra barna våre. Dette er kanskje for noen en lettvint og behagelig måte å leve på. Men hva gjør det med det enkelte individets mulighet til å velge ut ifra egne ønsker og behov, og leve et fritt liv? 

Du skal ikke ha andre Guder enn meg

Vi nordmenn har enda større tillit til forskning enn vi har til våre myndigheter, og dersom noe er «vitenskapelig bevist» så må det være sant. Vitenskapelig forskning står som den kraften i samfunnet vårt som utkonkurrerer Gud, og «Trust the science» er mantraet som gjentas i hver eneste nyhetskanal verden over. Forskning har blitt en hellig ku, selve symbolet på uomtvistelige sannhet og ikke noe vi har rett til å si imot, tvile på eller stille spørsmål til. Og når forskning blir til religion, så slutter vi faktisk å stille spørsmål. Som samfunn blir vi prisgitt de institusjoner som presenterer de såkalte forskningsbaserte fakta for oss. 

Vitenskapelig forsking og de filosofiske paradigmer som søker å finne frem til sannhet, er ekstremt komplekse og krevende. Sannheten er en meget sterk kvalitet, en kvalitet som blant annet ligger i prosessen, i hele den genuine og sterke bestrebelsen etter å finne sannheten om det enkelte spørsmål. Deretter kreves det at det stilles spørsmål til egne og andres slutninger og analyser, og at man jobber dialektisk, det vil si at egne hypoteser testes samtidig som man ser saken fra flere og gjerne tilsynelatende motstridende vinkler. 

Vitenskap kan altså aldri være statisk, og utsagnet «Trust the science» er det mest uvitenskapelige uttrykk som finnes. 

Hvordan kan du og jeg kjenne sannhetsinnholdet i det vi blir presentert? Er vår eneste mulighet bare å stole blindt på våre statlige institusjoner, nyhetskanaler og myndigheter? 

De som kontrollerer mediene, kontrollerer folket 

Tilliten vi har til myndighetene forsterkes ytterligere av deres flittige bruk av hovedstrøms-media. Det er lite som tyder på at nordmenn stiller spørsmål ved sannhetsgehalten i det våre nyhetskanaler formidler. 

Alle husker vel hvordan tidligere helseminister Bent Høye stoppet Solvang i en direktesending på Debatten, i å uttale seg om hvorvidt munnbind faktisk kan hindre smitte. Bent ba ham om å «ikke skape tvil» om munnbindets effekt, til tross for at FHI selv sa at forskning viste at effekten var lav til ingen.[7] [8]Myndighetene i et såkalt demokrati, er avhengige av at folket har tillit til dem, for at de skal få gjennomslag for sin politikk. Tillitssamfunnet er avhengig av forutsigbarhet, åpenhet, og rom for debatt. Når det forsvinner, hva har vi da? Myndigheter som krever tillit basert på sensur?

Skremsels-propaganda

Gjennom all sivilisert tid har frykt blitt brukt for å manipulere mennesker til å gjøre det de blir bedt om. Nyhetsbildet i mars 2020 var sterkt preget av fryktelige bilder av syke og døde i og utenfor sykehusene i Italia, og i Kina falt de døde om på fortauet på mystisk vis. 

Den 11.mars 2020 erklærte WHO pandemi. Den 12. mars instruerte Guldvog regjeringen ved Erna Solberg, om å stenge ned samfunnet og kommandere alle til å holde seg inne. Tidligere bestemmelser om håndtering av pandemier ble forkastet og i all hast erstattet av skriblerier på post-it lapper og senere forlagt. I etterkant har korona-kommisjonen konkludert med at dette var et brudd på grunnloven, og Erna har innrømmet forholdet. Dette får ingen konsekvenser, hverken for tilliten (mesteparten av) folket har til Erna, Gullvog og resten av gullrekka, eller rent lovmessig. Dette til tross for at det ikke kan bevises at tiltakene har spart et eneste liv, snarere tvert imot. [9]

Gjennom hele pandemien valgte VG, i en kronisk tilstand av «brød og sirkus», å publisere sanntids «opptelling» av antall døde av Covid19 på nettsiden sin. Virus og død flimret over skjermen mens vi var murt inne foran NRK-Dagsnytt, med VG og Dagbladet i fanget, hvorpå vi panikkslagne vurderte risikoen for at vi selv eller våre kjære skulle falle døde om. Inne i fengselet vårt utviklet vi angst og aggresjon mot alt utenfor. Den eneste løsningen ble raskt presentert. Vaksinen var rett rundt svingen, og det var den vi åndeløst ventet på, for med den skulle alt være over, og livet kunne gå tilbake til normalen. «Trust the science». [10]

Så publiseres antall innlagte i sanntids-VG, og deretter antall innlagte som ikke var vaksinerte. For det var de som var syndebukkene, og det var dem vi skulle rette alt hat mot. På denne måten fikk myndighetene, ved hjelp av mediene, den pliktoppfyllende og snille delen av folket, til å pålegge den egenrådige og egoistiske delen av folket til å ta en sprøyte for laget. Det var en «borgerplikt», og om du ytret et ord om å la være så ble du stemplet som landssviker og superspreder av smitte. 

Denne propaganda-teknikken er ekstremt effektiv. Har man tillitt til myndighetene og de som presenterer «fakta» så er man enkel å manipulere gjennom frykt og frihetsberøvelse.

Hvem ble den lidende part i dette scenarioet og hvem vant på det? 

En fortelling om virkeligheten

Om vi skal tro på det mediene formidler så må de oppfattes som om de er objektive og uavhengige kanaler som ønsker å finne og dele informasjon på en måte som er nær opp til sannheten. Eller i det minste den historien vi selv ønsker å høre. 

Det er vel nokså åpenbart at for eksempel FOX News er en nyhetskanal som presenterer nyheter med Republikansk politisk vinkling, og at CNN som tidligere har blitt oppfattet som en uavhengig nyhetskanal, har en venstre-vridd vinkling og støtter Demokratene. Begge disse kanalene presenterer den samme nyheten med sin egen politiske vridning, og forbrukeren av nyheter tar til seg det budskapet som passer best med sin egen overbevisning. Å søke og bekrefte vårt eget verdensbilde er en enorm svakhet i søken etter sanne fakta. Mediekanalene ønsker å overbevise deg, og kanskje seg selv, om at deres versjon er nærmest virkeligheten. 

Det er liten grunn til å tro at vår statskanal NRK er mer nøytral og virkelighetsnær. Om vi skal ta det ovenforstående poenget alvorlig, så er det viktigere også for norske medier å presentere en bestemt fortelling om virkeligheten, enn å undersøke seg frem til den faktiske virkeligheten. 

Under pandemien falt norske mediehus rett inn i linjen av ensidig nyhetsformidling, og for dem av oss som også fulgte utenlandske nyheter kunne man legge merke til et nokså påfallende fenomen. Ord, utrykk, fraser og mantraer ble gjengitt med en forunderlig sammenfallenhet, Ikke bare når det gjaldt mantraet «trygg og effektiv» men også budskapet om «fake news» ble kraftig banket inn i folks sinn.  [11] «Fake News» var det uavhengige medier, dissidenter og «varslere» drev med, de som ikke umiddelbart var enige i fortellingen som ble presentert i hovedstrøms-media. 

Hvordan er det mulig at alle mediebyråer i pandemien presenterte nyheter med eksakt samme ordlyd? Hadde de mottatt samme manus? Hvem hadde i så fall skrevet manus? Og dersom det trengs et felles manus for å formidle nyheter, hvordan kan vi vite at det vi får høre er sant?  

Merkelig sammenfallenhet i bruk av ord, utrykk og mantraer i media

Det ligger en enorm kapitalistisk kraft i å styre media og det de formidler, og det er av enorm viktighet at du ikke stiller spørsmål, for at denne makten skal kunne opprettholdes. Medier som forsøker å formidle noe annet enn gjennomsnittlig (mainstream) fakta blir slaktet og diskreditert. Det finnes derfor ikke lenger uavhengig journalistikk i det vi kaller hovedstrøms-media. Svært mange hovedstrøms-byråer eies av store konsern som dikterer all publisering.[12]  [13] [14] [15]

Er en «nyhet» sann bare fordi den kommer fra hovedstrøms-media? Er det deres foretrukne fortelling om virkeligheten som er nærmest sannheten?

Guds gave til jorden?

Vaksiner er ansett som en av de historisk viktigste oppfinnelsene innen helse i vår tid. Helt siden våre foreldre var små har samfunnet blitt kondisjonert til å tro, uten et sekunds tvil, at vaksiner hindrer alle mulige sykdommer, har utryddet alle barnesykdommer og har veldig få, om noen bivirkninger i det hele tatt. Det er ingen som stiller spørsmål til dette. Unntatt dem som har opplevd å bli skadet av en vaksine. Vi hører svært lite om bi-virkninger, pasienter som rapporterer skader blir nesten aldri trodd, og de sitter alene igjen med bevisbyrden, til tross for at det burde være liten tvil om at det er dem som lager vaksinene som skal bevise at produktet er trygt.  Grunnen til dette er selvsagt en massiv interesse i å tjene penger, og jo flere mennesker som tar vaksiner jo mer penger tjener farmasøytiske selskaper og andre stakeholdere på dem. 

Trygg og effektiv 

Helt fra pandemiens første dag har myndighetene verden over, ved hjelp av nyhetskanalene, til stadighet og med stor overbevisning bedyret at vaksinen er og blir «Safe and effective». Dette ble presentert som en faktisk sannhet.[16] Det fantes ingen annen løsning, og all kommunikasjon understreket dette. Menneskets eget immunforsvar var overhodet ikke bra nok og andre medisiner var farlige eller bare tull. «Trust the science», ble gjentatt igjen og igjen. Ingen var trygge før alle var trygge. [17]Forskningen var klar: Vaksinen var om ikke 100 så 98% effektiv mot smitte og sykdom. Den var også helt trygg og beskyttet mot innleggelse og død. 

Hvordan kunne de med slik overbevisning vite dette så tidlig? 

Randomisert dobbelt-blind studie

For å kunne vite at en vaksine eller en behandling har ønsket effekt, og ikke skader pasienten må det gjennomføres studier og eksperimenter på aktuelle pasientgrupper, såkalt klinisk forskning. Klinisk forskning på medikamentell behandling og legemidler stiller store krav til metode og til de som gjennomfører forskningen. Hensikten med å randomisere pasienter til forskjellig type behandling er å sikre en rettferdig sammenlikning av behandlingene. Metoden brukes for å oppnå tilfeldig fordeling av pasienter til behandlingsgruppene slik at ukjente faktorer som kan tenkes å påvirke forløpet av sykdommen, blir tilfeldig fordelt i gruppene.

Det er svært uheldig dersom en type deltager er overrepresentert i den ene gruppen. Dersom det er overvekt av f. eks eldre i den ene gruppen og mennesker som lider av auto-immune sykdommer i den andre, vil ikke resultatene bli generaliserbare eller sammenlignbare. Randomiserte studier skal altså sørge for at alle faktorer som påvirker sykdomsforløp og effekt skal være tilfeldige og like i hver gruppe. I store forsøk med mange deltagere vil dette jevne seg ut av seg selv, men i små studier gjøres fordelingen ved stratifisering eller blokkrandomisering for å sikre tilfeldig utvalg. Stratifiseringen skjer ved å bruke kriterier som f. eks kjønn og alder og de kriteriene som brukes må også være med i statistikken som produseres. 

Blindede studier sørger for at utfallet ikke påvirkes av egen fortolkning av behandlingen, det vil si at personen som får behandlingen ikke vet hva han eller hun får og dermed ikke har noen forventinger til resultatet. I dobbeltblinde studier vet hverken legen som administrerer medisinen eller pasienten som mottar behandlingen, om de får placebo eller den ekte medikamentelle behandlingen. På den måten blir både legens og pasientens subjektive oppfatning av behandlingen holdt utenfor studien, og kan dermed ikke påvirke resultatet.  Det er også essensielt for forskningsresultatet at den aktuelle behandlingen testes ut på den pasientgruppen den faktisk er ment for. 

Videre er det like viktig at eksperimentet utføres av forskere som er objektive og ikke drives av vikarierende motiver som prestisje eller ønske om å bevise en egen teori. De må altså være uavhengige aktører uten økonomisk eller annen vinning i et gitt resultat. Det er medikamentets faktiske virkning på den aktuelle pasientgruppen som må være fokus. 

Forskningen på mRNA- vaksinen

Den opprinnelige definisjonen på en vaksine var at det er et preparat som brukes preventivt for å stimulere immunforsvaret og som HINDRER SYKDOM OG SMITTE, altså at man blir immun uten å gjennomgå sykdom. Hindrer den verken sykdom eller smitte, så er påstanden om at den er effektiv falsk.

99% av de som har tatt korona-vaksinen har blitt smittet både 1 og 3 ganger, vært såpass syke at de har vært nede for telling i opptil 2 uker, og mange har i tillegg havnet på sykehus. Når våre myndigheter så, ved bruk av hovedstrøms-media, har banket inn budskapet om at forskningen viser at vaksinen er svært effektiv mot smitte og sykdom, beviser det helt enkelt at forskningen ikke har vært bra nok, eller så er det noen som lyver. 

Faktum er at den farmasøytiske industris egne såkalt dobbeltblinde randomiserte studie varte i to måneder før den ble av-blindet, og placebo-gruppen kunne selv velge om de fikk vaksine eller ikke, noe som førte til at nesten alle placebo-deltagere ble vaksinert. Det betyr at kontrollgruppene forsvant, og at forskerne derfor ikke hadde sammenlignbare data utover to måneder. Dette kommer frem av de nå frigitte dokumentene fra farmasøytisk industris egne studier. Man kan altså ikke vite noe som helst om vaksinens effektivitet utover den perioden den ble testet blindt. Og det har jo også vist seg at effekten daler raskt og til slutt er lik null. (se flere referanser under)

At vaksinen er trygg innebærer at fordelene er større en ulempene, altså at bivirkningene er så få og lite alvorlige at det er mindre farlig enn å få sykdommen man vaksineres mot. Det innebærer også at produktet faktisk er testet på den gruppen de er ment for, som i første omgang var eldre og immun-supprimerte mennesker. Disse gruppene var altså ikke med i testingen av produktet overhodet, heller ikke gravide eller barn. De menneskene som var med i studien var friske voksne under 75 år.

Forutsetningen for å vite at mRNA-vaksinen er «trygg og effektiv» er altså at man har kunnet observere dette i en randomisert dobbelt-blind studie foretatt av objektive forskere som er ærlige i sin motivasjon etter å finne et svar som kan generaliseres til de aktuelle sluttbrukerne. Uten faktisk å ha foretatt denne vitenskapelige tilnærmingen til produktet over den tid det tar å samle inn nok data, kan man ikke vite at vaksinen er «trygg og effektiv». Det er i beste fall en teori eller en tese som ikke ennå er bevist. Påstanden om at vaksinen er «trygg og effektiv» er dermed ikke vitenskapelig dokumentert. Og faktisk rent ut sagt løgn. [18]

Alle de som med stor overbevisning har gjentatt mantraet «trust the science» eller det norske «stol på vitenskapen» sier derfor seg selv midt imot når de forfekter at vaksinen kunne stoppe smitte, hindre sykdom eller gi mildere sykdom. Den eneste påstanden som myndighetene og media fortsatt mener er sann, er at vaksinen gir mildere sykdom. Men når alle de innlagte med Covid 19 er vaksinerte tre eller fire ganger, så har vi empirisk data på at dette faktisk ikke er sant.

I tillegg har det vist seg at både Phizer og Moderna driver med annen forskningsfusk. Sjokkerende for de som trodde at Big Pharma hadde rent mel i posen. [19] [20] [21]

Nød-godkjenning av vaksine

At det ikke fantes noen annen medisinsk løsning enn vaksine har blitt kommunisert av myndighetene og kraftig underbygget av media. Dette til tross for at leger på frontlinjen i helsevesenet verden over har fortalt om nødvendigheten av tidlig behandling og til og med lagt frem behandlingsprotokoller med spesifikke «re-purposed safe drugs» (ny bruk av billige og trygge legemidler). Disse legene har blitt skjemmet ut og kansellert av såkalte «faktasjekkere» ansatt av sosiale medier, myndigheter og andre institusjoner, til tross for at de har reddet tusenvis av liv. Mennesker som har stått frem og sagt de har blitt friske av f. eks Ivermectin, har blitt presentert i media som gale mennesker som tar heste-medisin i stedet for å stole på legevitenskapens «fakta» om vaksinen.   [22].

For at en ikke-utprøvd vaksine skal få nød-godkjenning, så kan det ikke finnes andre tilgjengelige behandlings-alternativer. Så dersom det faktisk finnes andre legemidler, så må disse diskrediteres for alt det er verdt. [23] [24]

Igjen kan vi stille spørsmålet; hvem taper, og hvem vinner på dette? 

Informert samtykke 

En viktig regel når en hel befolkning, for ikke å si store deler av verden, skal være forsøks-kaniner for et nytt legemiddel, er at de som skal delta blir informert om alle potensielle farer og bivirkninger ved produktet. Dette er faktisk påkrevd ved enhver form for medisinering eller behandling og krever at den som administrerer behandlingen informerer pasienten nøyaktig og så utfyllende som mulig om medikamentets mulige ulemper. Dette kalles informert samtykke og er nedfelt i Nuremberg-kodeksen. De tilfellene der pasienten har blitt behørig informert om mRNA-vaksinens mulige bi-virkninger, er ekstremt få, og i de tilfeller der pasienten faktisk har blitt informert, har legen senere mistet jobben og/eller legelisensen sin. [25]

På verdensbasis er det flere innrapporterte vaksineskader etter korona-vaksinen enn totalt for alle vaksiner de siste 30 årene.[26] Unge mennesker og sportsutøvere får myokarditt, eller faller om av ukjente årsaker. Jenter mister menstruasjonen eller blør så mye at de ikke kan leve et vanlig liv. SAD (sudden adult/arrhytmic death) har plutselig blitt noe som er «vanlig» for unge folk, og skrives om i media. Det er selvsagt ikke sånn at alt med sikkerhet kan tilskrives vaksinen, men det må undersøkes med en oppriktig interesse for å finne sannheten.[27] [28]

Skader på hjertemuskulaturen mer vanlig enn antatt

En studie utført av Department of Cardiology i Basel og presentert i ESC – European Journal of Cardiology, viser at 1 av 35 utviklet skade på hjertet etter Moderna booster-vaksinering, og at vaksineskader på hjertet er mye mer vanlig enn antatt[29].  Studien hadde 69% kvinner og gjennomsnittsalderen på deltagerne var 37 år, fordelt på to like grupper. Department of Cardiology er bransjeuavhengig, altså mottar de ikke penger fra farmasøytisk industri eller andre stakeholdere, forskningen er fagfellevurdert, og de gjennomførte en aktiv overvåkningsstudie. Det vil si at de som var med i studien ble kontinuerlig overvåket, og dersom det ble funnet troponiner[30] i blodet (ved skader på hjertemuskulaturen lekker troponiner ut i blodet), fikk de beskjed om å ta det med ro og ikke anstrenge seg de neste dagene. 

De tidligere studiene vi har sett er såkalte passive retroaktive studier, det vil si at funn kun registreres når de rapporteres inn av deltagerne av studien i ettertid. Hva vil det si for de som har tatt flerfoldige doser av vaksinen? Det oppdages ikke at de har vaksineindusert skade på hjertemuskulaturen fordi de ikke ble testet for troponiner, de drar ut på trening, får ventrikkelflimmer og faller om. 90% av de som får ventrikkelflimmer får hjertestans og dør.[31] SAD.

Nå er det en ny korona-variant på ferde, og vi oppfordres til å ta oppfriskningsdoser, spesielt de i risikogruppene, men vi andre følger nok snart etter.[32] Dersom du hadde blitt presentert for denne informasjon om vaksinens effekt på hjertet, som kommer frem i ovenfornevnte studie, ville du da tatt oppfriskningsdoser? Neppe. Dette burde vært forsidestoff i media, men de er som vanlig merkelig stille.

Anti-vitenskap

Et nytt ord som har kommet inn i vårt post-pandemiske vokabular er «anti-vitenskap». Ordet anti-vitenskap er et forsøk på å stilne de stemmer som argumenterer for at vaksiner kan være skadelige, eller at munnbind og sprit ikke fungerer etter den oppgitte hensikten. Det er et oppfunnet ord, heftig brukt av Tjomlid,[33] media, våre myndigheter og andre forfektere av nedstengninger og restriksjoner. Dette er en effektiv hersketeknikk for å sette munnkurv på mennesker som stiller spørsmål ved måten den såkalte vitenskapen blir gjennomført og presentert påDette er regelrett propaganda for å få deg og meg til å skamme oss og la være å stille ytterligere spørsmål.

Kan sannhet eies?

Hvem eier egentlig sannheten? Myndigheter, politikere og institusjoner over hele verden presenterer hendelser, dødsfall, krigsagendaer, vaksiner og klimaendringer som faktiske sannheter som du skal tro på og leve etter. Og de endrer på det de presenterer som fakta ettersom det passer den historien de ønsker å overbevise deg om. Det som var tilfellet i går, stemmer ikke overens med bildet du skal godta i dag. 

Protester mot det som oppgis å være vitenskapelige fakta, og mistillit til våre myndighetspersoner som forfekter de vitenskapelige fakta, fører til beskyldninger om at du antagelig har «antistatlige» holdninger. Jeg har blitt fortalt gang på gang at det ikke finnes noen agenda, at det kun er tilfeldigheter som styrer, som en slags tilfeldighetsreligion, og at myndighetene kun vil oss vel og gjør sitt aller beste for alle, til tross for at bevismengden for det motsatte er enorm.

Myndigheter som prester, politikere, leger mm har alltid brukt frykt for å tvinge menigmann til å adlyde, og når Gud er erklært død, så trenger vi noe annet å tro på. Det betyr selvsagt ikke at alle myndighetspersoner er konsekvente løgnere, men det betyr at de operer i et system der sannheten ikke er prioritet, dersom den ikke passer sammen med agendaen til enten den enkelte politiker, det politiske partiet, landets myndighet, eller mer aktuelt; den globale agendaen. Alle tilgjengelige midler vil bli brukt for å overbevise deg, og om de ikke klarer det vil de undergrave deg. Dersom du blir kalt kjetter, vaksinemotstander eller konspirasjonsteoretiker fordi du stiller spørsmål eller kommer med andre teorier, kan du være sikker på at det ligger en truet agenda bak. Det å angripe en motsatt eller avvikende mening og kalle den konspirasjonsteori er en propaganda-teknikk. Propaganda er en bevisst manipulering av dine følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler, for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre. På den måten slipper du å lete etter sannheten, det er bare å akseptere det som blir fortalt.

I fremtiden vil det bli enda vanskeligere å finne frem i kaoset. Hva skjer med sannheten når kunstig intelligens tar over informasjonsflyten fullstendig? Hvem er det som legger inn informasjonen, og hvem er det som kontrollerer sannhetsgehalten? Vil noen da «eie sannheten»? [34]

Så lenge du ikke kan observere fakta selv, så må du velge en posisjon, og antagelig velger du ut ifra de kriterier som samsvarer med ditt verdenssyn. Å unnlate å gjøre din egen sannhetssøking hindrer deg i å gjenkjenne eller erfare hvilke andre kilder som gjør det samme, og det er derfor ikke mulig å forstå hvilke kilder du bør lytte til. Du må for lettvinthets skyld bare håpe og tro at en kilde sier sannheten, men rent epistemologisk kan ikke dette være sannhet, men gjetting om sannhet.

For å komme nærmere sannheten har du faktisk en undersøkelsesplikt, og det er din jobb som norsk statsborger å stille kritiske spørsmål til vårt lands myndigheter. Blind tillit til statlige institusjoner fører hverken til frihet, demokrati eller sannhet.   


[1] https://worldpopulationreview.com/country-rankings/trust-in-government-by-country

[2]  https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/LAyxdV/den-vanskelige-tilliten-til-myndigheter-og-overvaakingsteknologien

[3] Det blåøyde Folket – Eva Joly

[4] https://e24.no/norsk-oekonomi/i/vep3J4/kjoepte-vaapenaksjer-jeg-har-brutt-habilitetsregelverket?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no

[5] https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/VPX0L1/romerikes-blad-bjoernar-moxnes-tatt-for-tyveri-paa-gardermoen

[6] https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/fratar-siktet-frp-politiker-medlemskap-1.16515405

[7] https://www.fhi.no/contentassets/fd6e268113934a259ff4360c9093b812/2020.08.14–bruk-av-munnbind-i-befolkningen-blant-personer-uten-kjent-eller-mistenkt-smitte-med-covid-19.pdf

[8] https://www.dailymail.co.uk/health/article-12443319/Mask-study-published-NIH-suggests-N95-Covid-masks-expose-wearers-dangerous-level-toxic-compounds-linked-seizures-cancer.html

[9] https://www.scottishdailyexpress.co.uk/news/scottish-news/no-evidence-support-covid-lockdowns-30470038

[10] https://www.facebook.com/photo?fbid=265823366190256&set=a.142169798555614

[11] https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/on7p2g/naar-feilinformasjon-om-risiko-kommer-fra-myndighetene

[12] https://www.globalresearch.ca/ny-times-admits-it-sends-stories-us-government-approval-before-publication/568183

[13] https://en.wikipedia.org/wiki/Associated_Press –

[14]https://en.wikipedia.org/wiki/BlackRock#:~:text=BlackRock%20was%20founded%20in%201988,from%20a%20risk%20management%20perspective.

 [15]https://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Murdoch 

[16] https://twitter.com/SaiKate108/status/1687020049734017024?t=Zn7NO-A3plGh9gmLQjt3Gg&s=35

[17] https://www.facebook.com/photo?fbid=265823366190256&set=a.142169798555614

Flere referanser

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
https://www.fda.gov/media/144245/download#page=1
https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-
report_en.pdf

Moderna forsøk:

https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427
https://trials.modernatx.com/study/?id=mRNA-1230-P101
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31604-4/fulltext

Mer fra Hemali om vaksiner og bivirkninger

Maria (25): – Hvordan kan jeg akspetere at dette skjer med meg?
Oppsagt som fastlegevikar fordi han opplyste om bivirkninger av koronavaksinene.
Piggprotein skaper sykdom, både fra mRNA-vaksinen og fra viruset.
Vaksineforsker Birger Sørensen: – Et eksperimentelt genprodukt.

[18] https://www.instagram.com/reel/CtFUx9yumYP/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

[19] https://www.dagbladet.no/nyheter/avslorer-rystende-pfizer-skandale/74549966

[20] Tucker Carlson interviews Dr Aseem Malhotra on the corruption of medicine by Big Pharma

[21] https://www.protectyourbreasts.com/wp-content/uploads/2021/11/Covid-trearment-Dr-McCulloch.doc.pdf

[22]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9135450/

[23] https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_A._McCullough

[24] https://www.ronjohnson.senate.gov/2022/2/a-second-opinion-on-covid

[25] https://hemali.no/helse/oppsagt-som-fastlegevikar-fordi-han-informerte-om-bivirkninger-av-vaksinene/

[26] https://vaers.hhs.gov

[27] https://health-desk.org/articles/what-is-sudden-adult-death-syndrome

[28] https://derimot.no/covid-mrna-vaksinen-forarsaker-hjertestans-hjerteinfarkt-og-slag/

[29]https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ejhf.2978?fbclid=IwAR1ZS53GPtxt_lwRxl48FWJSOKlbO4VKrV2rZS5ldRoS1nyASaQDD1Ze3Vc_aem_Acljmauh2b94iCM35631BtHKMtHjDj9_KyIXJlUQ9i9z_nQ5V5oebP5EP5EvK8MWAf8

[30] https://sml.snl.no/troponiner

[31] https://www.fhi.no/nyheter/2022/hjerte–og-karsykdommer-bidro-til-okt-dodelighet-i-2021/

[32] https://www.nrk.no/norge/fhi-overvaker-ny-og-svaert-forandret-koronavariant-1.16520679

[33]https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0pPZi1Gfm44Tn7TAkdMvdCNBiDPB2DJyiVcjLNBQiYmCNworMnUS4xAYn68JtxdxXl&id=619216945

[34]  https://youtu.be/zaB_20bkoA4?si=vyoy-wm24hBoPHXz

Forfatter

2 kommentarer om “Stol på vitenskapen!”

 1. “It’s science!!!” var setningen mange vaksineentusiaster signerte med i sosiale medier når de ville håne de som med rette stilte seg skeptiske. At alle gjentok hva de var blitt fortalt leder tankene hen på sauene i Animal Farm og deres “Four legs good, two legs better”.
  Det var vel Fauci som startet hele “it’s science” memet.

  Kan de som bruker vitenskapen som argument noe som helst om det tema som diskuteres? Kunnskapen i de fleste tilfeller synes å begrense seg til påstandene media har videreformidlet fra den farmasøytiske industrien og visse forskere knytte til denne om vaksinens fortreffelighet og harmløshet. Og påstandene de godtar er nettopp korte setninger påstående av få ord som er alt annet enn vitenskapelige.

  At bl.a. definisjonen på vaksiner har blitt endret de siste par årene sier jo sitt.

  Fikk også tekstmelding fra kommunen mer enn en gang om at jeg stod på en liste over de som enda ikke hatt tatt vaksinen, og at det på det sterkeste ble anbefalt at jeg tok den. Hvem som fikk ideen og hvem som organiserer denne overvåkingen av uvaksinerte burde vært av interesse for media. Men som sagt, de er mistenkelig tause. Hvorfor jeg ikke har vaksinert meg har flere årsaker, men etter som den såkalte pandemien skred frem begynte et mønster å gjøre seg gjeldende. Blant annet knebling av motstemmer og uvillighet til å diskutere fakta og alternative medisiner. Og en voksende fiendtlig holdning i samfunnet mot de uvaksinerte, som ble gjort til syndebukker. Totalt sett bidro det til at jeg betakket meg.

  Det er forøvrig lenge siden jeg mistet tilliten til myndighetene. Ledere som med vitende og vilje åpner grensene, legger til rette for islam og gir bort landet og suvereniteten fortjener ingen tillit. Melder oss inn i EØS enda vi har sagt nei til EU to ganger. Bedre har det ikke blitt etter at vi ble tvangsinnmeldt i ACER.

  Svar

Legg igjen en kommentar