Har Frankrike innført lov mot å kritisere mRNA?

Det verserer nå blant annet på sosiale medier en del oppslag om at Frankrike angivelig skal være i ferd med å innføre lov som vil gjøre det straffbart å kritisere blant annet mRNA/vaksine, og at en slik kritikk mot for eks vaksinen kan føre til fengsel i 1-3 år eller relativt store bøter (opp mot 500 000 NOK). Blant annet er dette omtalt her og her. Det er paragraf 4 i lovforslaget som har bekymret noen og avledet påstanden om at dette kan brukes til å stramme skruen enda mer med tanke på medisinsk frihet og ytringsfrihet. Den førstnevnte artikkelen jeg lenket til over skriver blant annet om § 4:

Artikkel 4 gjør det straffbart å «fremprovosere avslutting eller avståelse fra behandling eller beslutning om en behandling som klart utsetter vedkommende for en alvorlig eller umiddelbar risiko for hans eller hennes helse», noe som kan straffes med ett års fengsel og en bot på 15 000 euro. Dette som en respons på de mange sakene der personer som fremmer konspirasjonsteorier og ulike alternative behandlingsformer foreslår at en person skal avslutte kreftbehandlinger. (min oversettelse).

Her er forslagene fra franske myndigheter i originaldokumenter og språk:

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/alt/DLR5L16N48909

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/2014/CION_LOIS/CL128

Vi har undersøkt dette flere steder, og slik vi ser det blir konklusjonen at “skremselsoppslagene” ikke er korrekte. Det er ikke slik at dette lovforslaget ikke har, eller kan, ha problematiske sider, spesielt siden den franske stat blir mer og mer autoritær, noe som kom frem veldig tydelig i Covid19-pandemien. Men det er viktig å prøve å være grundig, nøye og etterrettelig når man skal beskrive problemene, og selv om det er enormt med propaganda og misinformasjon i hovedstrømsmediene er det svært mye misinformasjon også i de “alternative” kretser.

Det som ser ut til å være tilfellet er at nevnte lovforslag krever følgende fire kriterier i tillegg til det som kommer frem i flere av de kritiske oppslagene:

  • at pasienten lider av en patologisk sykdom/tilstand.
  • at det å forlate behandlingen presenteres som gunstig for helsen.
  • at konsekvensen av dette faktisk er alvorlig.
  • at helserisikoen er påvist basert på medisinsk kunnskap.

Vi har vært i kontakt med franskmenn som bor i Norge og som vi i foreningen kjenner. Den ene er en person som for så vidt både er kritiske til Macron-regjeringen, franske myndigheter generelt samt til Covid19-vaksinen, og som sier følgende om dette:

Det er tvilsomt at det å kritisere mRNA-vaksine alene holder for å falle inn under denne loven. Det er et mer subtilt spørsmål og Macron-regjeringen har gjort lignende før – skriver lovforslag som er såpass vage at det overlater store tolkningsspørsmål til politi og domstolene med tanke på hvordan det skal håndheves.

En annen, en opprinnelig utdannet journalist men som jobber innen et annet fagfelt i Norge har uttalt dette om temaet, og som vi har fått lov å gjengi:

Lovforslaget var myntet på alternativ medisin og desinformasjon som kan føre til skade eller død hos mottakeren. Eksempel: Hvis en sjaman sier du kan kjøpe en skinnfille av ham og legge den under puta, og som følge av dette aldri mer behøve å pusse tennene dine igjen, så vil denne sjamanen kunne rettsforfølges hvis man mener han har forledet deg. Du mister tennene, og han får en bot – rett og rimelig, synes nå jeg.

Caroline Lantero, som underviser i offentlig rett og helserett, sier til avisa Liberation at det ikke er noe i forarbeidet til loven som sier at det ikke skal være lov å kritisere etablert folkehelsepolitikk.

(kilde: https://www.liberation.fr/checknews/une-loi-va-t-elle-interdire-de-critiquer-le-vaccin-contre-le-covid-19-20240213_4WMIPDIJWJFKZHECA6FFYO7G64/?redirected=1)

Det er riktig at det har vært diskusjoner knyttet til lovforslaget, herunder nødvendigheten av den. Kritikerne har fremholdt at lovforslaget gir seg i kast med ting som alt er dekket av eksisterende lover og regler, og at det derfor ikke er behov for noe nytt regelverk. Debatten har også tatt for seg spørsmål som “hvordan skille kritikk fra provokasjon”, “hvordan sikre at varslerne beskyttes”, og “hvordan sikrer vi grunnleggende, vitenskapelig debatt ikke obstrueres av et rigid lovverk”. Kritikerne har også løftet fram at alternativ behandling som er ukonvensjonell og fremstår som lite troverdig i dag, godt kan være legitim og allment anerkjent i framtida. Som du skjønner har diskusjonen vært åpen og fri, slik den skal være i et demokrati.

Lovforslagets artikkel 4, som inneholder den kritiserte og omdiskuterte delen, ble på basis av dette forkastet. Denne uka har et revidert forslag blitt behandlet av styresmaktene. I den reviderte loven fremgår det nå at det IKKE er begått et lovbrudd dersom mottakeren av informasjonen var informert og samtykkende. Loven vil dessuten ikke omfatte varslere.

Selv om det kan tenkes at det finnes potensielle muligheter for den franske stat å misbruke denne loven må vi nesten ut fra det vi har kryssjekket med konkludere med at påstandene om at det er innført en lov som forbyr kritikk av mRNA (vaksiner) rett og slett er feilinformasjon.

Forfatter

En kommentar om “Har Frankrike innført lov mot å kritisere mRNA?”

Legg igjen en kommentar