Tre viktige ting om Pfizers kliniske vaksinestudie

Jeg skal her kort gå gjennom de tre kanskje viktigste grunnelementene med vaksineskandalen forbundet med Pfizers koronavaksine. Koronavaksinen fra Pfizer er den som har blitt brukt klart mest på verdensbasis, det har faktisk blitt satt omtrent 3-4 ganger så mange doser av den som de andre vaksinene til sammen:

(Faksimile fra ourworldindata.org)

I Storbritannia var det AstraZeneca-vaksinen som ble brukt mest, og det er kommet veldig tydelig frem hvordan den med nesten fullstendig sikkerhet drepte svært mange eldre. Nå har også omsider vaksinen blitt trukket fra markedet, fordi produsenten i retten har måttet innrømme alvorlige bivirkninger (som de riktignok hevder er sjeldne (!)).

Pfizer-vaksinen mot Covid-19

Det jeg nå skal gå igjennom angående Pfizer-vaksinen har vært omtalt mange andre steder allerede. Det har også vært debattert andre steder i verden, men her i Norge er åpen debatt om sjokkerende avsløringer utenkelig, i hvert fall når det gjelder vaksine og vaksineindustrien.

Når det gjelder den kliniske godkjenningsstudien til Pfizer, er det spesielt to elementer det kan være greit å aldri glemme. Alt dette og mer til står for øvrig godt beskrevet i boken til Robert F. Kennedy Jr, The Real Antony Fauci:

De studerte ikke langtidsvirkninger og avsluttet kontroll-gruppen

Den kliniske studien til Pfizer indikerte at blant 22 000 testpersoner stoppet vaksinen 1 (!) tilfelle av Covid-19-død; altså ett tilfelle av 22 000 mennesker. Men i tillegg åpnet de opp kontrollgruppen etter 6 måneder, eller på engelsk såkalt “unblinded” den. Her fra s. 188 i The Real Anthony Fauci:

(Faksimile fra boken The Real Anthony Fauci)

Konsekvensen av å “avblinde” eller åpne opp/avslutte kontrollgruppen er for det første at generelt sett kan den da ikke fungere som kontrollgruppe i en dobbellblindet klinisk studie, og for det andre og helt spesifikt at kontrollgruppen da i stor grad vaksinerte seg. Den overordnede konsekvensen av dette igjen er videre at langtidsvirkningene (effektivitet og sikkerhet) jo da ikke har blitt studert og vurdert. Så, over flere år nå har norske myndigheter altså fortsatt å promotere og rulle ut en vaksine hvor muligheten for å studere langtidseffektene ble sabotert av Pfizer allerede i starten av studien.

NB det som står i overskriften i bildet over om absolutt vs. relativ risikovurdering, skal jeg ikke gå særlig inn på her, men også dette er altså enda en brikke i den vitenskapelige og medisinske skandalen alt dette representerer. Pfizer-studien viste altså en effektivitet på 0,84 %, mens blant annet pressen og myndighetene fortalte oss at effektiviteten var 95 %!

1 (kanskje) reddet for Covid-19 død mot 4 (kanskje) døde av hjertedød

Det er nå per 2024 enorme indikasjoner på at vaksinene mot Covid-19 fører til hjertesykdom og hjertedød over hele verden i enormt antall. Dette er sågar innrømmet som en av de helt sikre bivirkningene til vaksinen, selv om myndigheter og produsenter fortsatt holder fast i halmstrået/narrativet om at dette liksom skal være svært sjeldent.

I den ovennevnte kliniske studien til Pfizer som gjorde at FDA godkjente vaksinen (og dermed i praksis for hele verden), var resultatet som sagt at den angivelig reddet 1 person fra Covid19-død. Men hvordan var sikkerhetsprofilen? I studien stod det oppført 4 hjertedøde i den vaksinerte gruppen, her s. 191 av The Real Anthony Fauci:

(Faksimile fra boken The Real Anthony Fauci)

Selv om slike tall ikke er helt sikre mtp. årsakssammenheng er i hvert fall dette et voldsomt sikkerhetssignal i studien, et sikkerhetssignal som hele verdens myndigheter regelrett hoppet bukk over og latet som ikke fantes.

Når det gjelder Kennedy’s bok The Real Anthony Fauci er faktisk den en forseggjort gjennomgang over et stort antall viktige sentrale elementer forbundet med pandemien og vaksineindustrien, og den er godt kildebelagt. Men skulle du være skeptisk til ham og boken hans fordi han jo er “anti-vaxer” så finner du den samme informasjonen også fra andre godt dokumenterte kilder.

Den tredje tingen er at vaksinen ikke ble testet for smitte i den kliniske godkjenningstudien til Pfizer, her omtales saken hvor Pfizer omsider innrømmer akkurat dette. Men norske myndigheter promoterte knallhardt at vaksinen var eneste vei ut av pandemien; en vaksine man altså ikke visste ville ha effekt mot smitte eller ikke (!) (og som vi nå vet vi at ikke stopper smitte).

I en “frisk og normal” verden hadde disse tre tingene alene vært nok til tidenes oppvask, rettsaker og fengselsstraff. Men siden vi ikke lever i en “frisk og “normal” verden er dette en vaksine som i Norge fortsatt promoteres for gravide (!), gamle og de med underliggende alvorlig sykdom.

Forfatter

Legg igjen en kommentar