Noen ord om kreftutviklingen og Simpsons paradoks

Vi har tidligere skrevet litt om kreftutviklingen, blant annet fordi flere onkologer der ute i verden febrilsk prøver å advare om tegn på at vaksinen her spiller en rolle. I tillegg har vi alle narrativene, også om kreft, som spinnes i postmodernistisk ånd i disse dager, og som gjerne er forsøk på å bortforklare at vaksinen har noe med noe som helst negativt å gjøre, og hvor det ene narrativet fremstår mer pussig enn det andre.

Jeg fikk et tips om denne X-profilens tweet om kreft. En ukjent X-profil man ikke vet bakgrunnen til er vanligvis en litt dårlig kilde, men en av de fagfolkene vi i Lov og Helse har jevnlig dialog med har fulgt med på X-profilen Ethical Sceptic lenge, og har verifisert at mye av materialet der har faglig interesse og faktisk ser ut til å være solid. Og at det bærer tydelig preg av at personen(e) bak profilen har kompetanse på tall og statistikk. Uansett får du gjøre dine egne vurderinger og undersøkelser angående dette.

Grunnen til at jeg legger ved tweeten er at den har et viktig poeng, som jeg skal vise i det følgende. Grafene i tweeten viser to motstridene trender i USA angående kreft. Her i to yngre (i relasjon til kreft) aldersgrupper:

(Faksimile fra tweeten til Ethical Sceptic)

Og her de to eldste aldersgruppene:

(Faksimile fra tweeten til Ethical Sceptic)

Det vi ser i de to grafene er at blant de eldste går kreft ned. Den har faktisk gått ned omtrent fra det øyeblikk pandemien startet. Den hadde en kraftig økning en viss periode fra det øyeblikk vaksineringen av de eldre begynte i 2021, men har i det mer langsiktige bildet pussig nok gått nedover ganske lenge, før den i det senere har begynt å stige en del igjen.

Blant de to yngre gruppene går derimot trenden oppover, en trend som for øvrig startet i korrelasjon med vaksineutrullingen (uten at det alene nødvendigvis sier så mye).

Simpsons paradoks

Hovedpoenget er med Ethical Sceptics egne ord følgende:

A. More young people are dying of cancer now. B. Fewer older people are dying of cancer now, because they are already dead from Covid. These two effects cancel each other out because one is up and the other is down – This is called an ‘age bracket Simpson effect’.

Han/hun/de snakker altså om Simpsonseffekten, eller Simpsons paradoks. Den betyr at en trend i en undergruppe (for eks. en spesifikk aldersgruppe) blir nøytralisert av en motsatt trend i en annen undergruppe (annen aldersgruppe) slik at det sammenlagt ser ut som det ikke har skjedd noe særlig endringer i trender. Signifikante trender blir altså nøytralisert av hverandre (eller skjult) når alle tallene blir aggregert (slått sammen).

Om det at de eldre har blitt rensket ut

Det man må ha i bakhodet her er det faktum at den såkalte pandemien nesten bare tok livet av de helt gamle, eller veldig svake og syke (med underliggende alvorlige sykdommer) i det “vaksinefrie” året 2020. Dette bildet fortsatte også fra og med 2021 når “hele verden” ble vaksinert; det var fortsatt de gamle som døde av Covid-19, men i tillegg begynte yngre grupper å dø av “mystiske andre ting” og få en rekke “rare” plager.

Behandlingsprotokoller i vesten, og for eks. i USA og UK var av en slik art at de gamle og syke som ble lagt inn på sykehus også døde over en lav sko. Det gjaldt også de som testet positivt på Covid-19 og som var på syke- og pleiehjem, som ble overlatt til å dø. Enten ble all behandling og palliative tiltak avsluttet, eller de ble satt i ventilator/respirator. Det var veldig få som overlevde ventilator-protokollene, noe som også var kjent blant leger og helsearbeidere før pandemien; at ventilator er siste utvei og er svært skadelig over tid.

Den skadelige vaksinen har også naturlig nok tatt liv av langt flere eldre enn de yngre som jo er mer robuste i utgangspunktet.

Vi ser for øvrig tydelige dokumentasjon på hvordan Covid19-sykdommen rammet nesten bare de eldre. Medianalder eller gjennomsnittsalder for døde av Covid-19 i hele vesten er enten omtrent det samme som forventet levealder, eller sågar i noen tilfeller høyere (!) enn forventet levealder. Her omtales dette for Norges del av Tidsskriftet for den norske legeforening:

(Faksimile fra tidsskrift.no)

Medianalder for døde av Covid-19 var altså på 83 år, noe som er et lite hakk høyere (!) enn forventet levealder i Norge.

Hypotesen som Ethical Sceptic lanserer er altså at veldig mange eldre døde av Covid-19 (og trolig av behandlingsprotokollene og vaksinen) slik at denne gruppen med de aller eldste har blitt langt færre i årene siden 2020. Dette gjør at en kreftnedgang sånn sett blir naturlig rent statistisk.

Så hva med Norge? Det meldes også her om noe foruroligende trender, men tross alt meldes det bare om bekymring og ikke krise. Vi har nok ikke helt lik befolkningsutvikling i Norge som i USA. Det hevdes at befolkningen blir eldre i Norge, og ikke motsatt, men det kan vel godt tenkes at det mest “kreft-tilbøyelige” segmentet av de eldre er borte pga. Covid19-sykdom og vaksinering.

Og i så fall blir spørsmålet om ikke Simpsons paradoks likevel er til stede også her til lands, slik at den reelle situasjonen er et par hakk mer illevarslende enn narrativet skal ha det til? Dette kunne vært noe for de som sitter på alle tallene (for de forskjellige aldersgruppene) å sjekke ut.

Forfatter

4 kommentarer om “Noen ord om kreftutviklingen og Simpsons paradoks”

 1. Nå har jeg enda mindre tillit til norske leger. Men finnes statistikk over hvor mange leger som lot seg vaksinere? Du vil vel aldri få svar, for det tør de ikke svare på. De kom jo aldri ut og advarte oss i de 3 årene. De fikk altså betalt for hver pasient de vaksinerte sånn jeg forstår. På samme sett som når de skriver ut medisiner: den dyreste – som gir legene størst BONUS.

  Svar
  • Hvor har du det fra at leger fikk betalt for hver pasient de fikk? Ingen leger sto for vaksineringen i vår kommune, og ingen betalte for en gratis vaksine.

   Svar
  • Hva får deg til å tro at leger i Norge får betalt pr vaksine og at de får bonus for å skrive ut de dyreste medisinene? Tror du vi har et helsevesen som tillater det? Bør ikke foreningen fortelle sine støttespillere hvilke lover som faktisk gjelder i Norge?

   Svar
 2. I 2020 var det ikke spesiell stor overdødlighet i vestlige land, men de eldre som døde fikk påstemplet at de døde av C-19. På eldrehjem ble de testet over en lav sko og siden testen er nærmest ubrukelig og ble brukt feil så er det egentlig liten grunn til å tro at de døde av der som kalles covid-19. Det såkalte SARS-Cov viruset som forårsaker covid-19 finnes mest sannsynlig ikke. Så jeg tror ikke at såkalt covid-19 har drept noen som helst og derfor tror jeg ikke man kan si at covid-19 tok livet av de gamle som ellers ville vært en del av kreft-statistikken. Men behandlingene de eldre fikk på sykehusene tok livet av de.

  Svar

Legg igjen en kommentar