Et grotesk eksempel på barnevernets virksomhet

Det pågår for tiden en høyst spesiell barnevernssak. Problemstillingen med at man bare får historien fra kun én side av konflikten, er som med mye annet også ofte gjeldende barnevernssaker. Det som derfor er så avslørende med videoen nedenfor er at du selv med egne ører kan høre barnevernets egne argumenter og vurderinger.

Jeg må innrømme at å se denne videoen var noe av det mest ubehagelige jeg har gjennomlevd på flere år.

Historien kort fortalt:

Jeg skal kort oppsummere historien og den indre “logikken” som her blir fortalt.

En familie blir gjennom flere år utsatt for diverse bekymringsmeldinger fra privatpersoner og fra barnevernet. (Jeg skal her spekulere litt, men jeg synes det skinner ganske klart igjennom at bekymringsmeldingene kommer på løpende bånd fordi familien er litt “annerledestenkende” enn gjennomsnittet, og blant annet ikke har tiltro til norsk skolevesen). Ingen av bekymringsmeldingene ser ut til å dreie seg om konkrete ting vedrørende omsorgssvikt, men alle dreier seg om at man bare “er litt bekymret”, basert på helt vage ting.

Alle “sakene” blir henlagt opp gjennom årene, da de ser ut til å være grunnløse eller uriktige.

Men så i senere tid blir det iverksatt ny sak på bakgrunn av at foreldrene angivelig bryter skoleplikten overfor det eldste barnet. Derfor rykker barnevern og politi inn og tar begge(!) barna, også fireåringen som ikke er for ung til å være underlagt “skoleplikt”. Men “problemet” for barnevernet er at det ikke er skoleplikt i Norge, men derimot undervisningsplikt. Og foreldrene har fått godkjent hjemmeundervisning av Sarpsborg kommune. Pytt pytt.

Så grunnlaget er altså falskt.

Barnevernsnemda behandler saken. Nemda erklærer at de ikke vil behandle det bevismessige i saken, bare det såkalt “legale”. Nemda gir så barnevernet medhold, og sier dermed sånn sett at det er “legalt” og ta begge barna på faktuelt feilaktig/ulovlig/falsk grunnlag, også det barnet som ikke en gang rammes av (det feilaktige/falske) grunnlaget, nemlig undervisningsplikt, fordi det er for ungt! (Dette er et av de mange øyeblikkene i sakens gang man må klype seg litt i armen).

Så blir det etter hvert motvillig erkjent at det ikke er noe som heter skoleplikt, men derimot undervisningsplikt, og at hjemmeundervisningen i dette tilfellet er godkjent av kommunen.

Altså blir grunnlaget for å ta barna med ett ugyldig!

Hvis du da tror saken er over, må du tro om igjen. For da bytter barnevernet sømløst argumentasjon. Familien som har blitt utsatt for og til dels forfulgt av barnevernet i flere år med grunnløse bekymringsmeldinger blir anklaget for å ha prøvd å unngå barnevernet. Tenke seg til.

I tillegg blir hovedargumentet fra barnevernet plutselig at barna har fått et negativ syn på politi og barnevern (som har forfulgt dem i flere år og til alt overmål tatt dem vekk fra foreldrene), og på dette grunnlag beslutter barnevernet å beholde barna (!). Ja du leser rett.

I tillegg argumenterer barnevernet med at barna har en oppfatning om at verden er farlig, noe som barnevernet altså mener er helt uakseptabelt. De som uten lovlig grunn har tatt deg vekk fra foreldrene dine, skal altså under tvang indoktrinere deg om at verden er snill og god.

For å toppe det hele; barna som har opplevd forfølgelse og “tysting” fra naboer og andre i flere år, hvorpå barnevern og politi har kommet dundrende inn, har utrykket en frykt for at personer rundt dem er angivere og tystere. Barnevernet mener dette er uholdbart; altså at barna som har blitt utsatt for tystere og angivere i flere år, er redd for at de har tystere og angivere rundt seg. Så derfor kan ikke foreldrene har omsorg for barna.

I tillegg sies det rett ut, men litt mer sånn generelt, at barna har et annerledes syn på verden, og derfor må de tas vekk fra foreldrene og inn i “statens favn”.

Du ta deg tid å se hele denne seansen:

Forfatter

6 kommentarer om “Et grotesk eksempel på barnevernets virksomhet”

  • Dette er menneskehandels-etatens primære oppgaver:

   -Ødelegge kjernefamilien, den allmektige statens mektigste trussel
   -Sikre staten full kontroll over alle innbyggere på alle alderstrinn og nivåer (“utdanning”, “helse”, sensur av meningsytringer)
   -Bekjempe alle friheter til å gjøre egne valg – til tross for at disse friheter er hjemlet i alt av “lovverk”
   -Vise frem at de er hevet over lov og rett, domstolene klubber gjennom totalt lovstridige “vedtak”
   -Statuere eksempel til skrekk og advarsel

   Foreldrene i “tynsetsaken” trues nå med fengselsdommer opp til seks år og har sittet i fengsel i totalt 45 dager sammenlagt. Hele familien trues med full destruksjon på alle måter. Denne prosessen settes i gang mot minst 10 norske barnefamilier ukentlig landet over.

   Familiens medlemmer i “tynsetsaken” er forhindret all kontakt i påvente av gjennomklubbing av “omsorgs”-“overtakelse” langt ut på høsten, hvoretter etaten vil få enda friere tøyler – om dette overhodet er mulig. Familiens døtre er plassert på sperret hemmelig adresse med null kontakt med sine rettmessige omsorgspersoner.

   Svar
   • SIRI
    Jeg er rystet over det jeg har hørt. Her var det lite klokskap, om noe i det hele tatt,
    SPINNVILT…..

    Svar
 1. Inkompetanse på høyt nivå og stikk motsatt av all sunn fornuft..
  Har ingenting med barnets beste å gjøre og det er jo de som traumatiserer og ødelegger barna.
  Dette er forfølgelse, maktmisbruk, ødeleggelse av barna og deres familier, og psykisk vold på linje med tortur.
  Stakkars barn som kommer inn i dette systemet.
  Helt utrolig stygt!

  Svar
 2. Det er utvilsomt stygge overgrep fra barne’vernet’ sin side som foregår her.
  Dette er et tydelig eksempel på at vi i ‘snille’ Norge har en kriminell etat som godtar at visse ansatte med tydelige narsissistiske trekk får gjøre som de vil.
  En etat med ansvar for barnevern burde bruke sine ressurser til å ivareta barn som virkelig trenger hjelp.
  Etaten burde med alle midler unngå å ha ansatte med inhumane holdninger som bruker groteske metoder for å ivareta egne kontrollbehehov.

  Svar

Legg igjen en kommentar