Susanne Heart brakte trollene frem i dagslyset – del 1

Rogaland fylkeskommune

14. desember 2022 fremmet Susanne Heart en såkalt interpellasjon (oppfordring/forslag) i Rogaland Fylkesting som bør bli en «case studie» om norsk politikk. Som indikert i overskriften til denne artikkelen kan man også godt si at Hearts modige innspill på en utrolig måte brakte trollene frem i dagslyset! For ordens skyld skal jeg påpeke at «trollene» … Les mer

Hvor mange bivirkninger må til før covid-19 vaksinene stoppes?

Vi har jobbet med å finne god informasjon til våre lesere når det gjelder Legemiddelverkets håndtering av vaksinene som har vært fremmet i forbindelse med pandemien de siste årene. Vi har valgt å starte med å se på antall bivirkninger som har blitt rapportert inn i 2020-2021 og sammenligne tallene mot det som ble rapportert … Les mer

Det som har skjedd i pandemien er bare symptomer

Dette er en oppfølging til artikkelen som ga en liten presentasjon av Foreningen Lov og Helse og vårt første år i virksomhet, og her skal jeg snakke litt om hva vi tenker om pandemien i de store linjene. Det som går spesifikt på pandemien står godt oppsummert i våre 9 punkter på forsiden av vår … Les mer

Opprop – nei til WHO-traktat

Foreningen Lov og Helse har utformet et opprop mot WHO-trakten; en traktat som er under arbeid og som, hvis den implementeres, kan få store konsekvenser for landene som underkaster seg den. Vi i Foreningen Lov og Helse krever at norske myndigheter snarest kommer med en erklæring overfor WHO hvor vi erklærer at en internasjonal pandemiavtale … Les mer

Ett år med Lov og Helse

Foreningen Lov og Helse ble lansert høsten 2021 og Simen fra politiet i Oslo skrev vår første artikkel, som ble lagt ut 17. august 2021. Vi har nå vært i drift i et drøyt år og det kan være på sin plass med en oppsummering av vårt første år. Medlemmer Vi nærmer oss nå 800 … Les mer

Forslag til lov som forbyr bruk av corona/covid19 som bevis i senere rettssaker

DENNE GANGEN GÅR DET KANSKJE IKKE FULLT SÅ LETT FOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET (JD) – TUNGTVEIENDE KRITISKE HØRINGSUTTALELSER FRA MANGE Jeg begynner med en rask, mer eller mindre summarisk oppsummering av hva som har hendt, en oppsummering som til dels inneholder gjentakelser av det samme som jeg har publisert tidligere. Som kjent for de fleste, … Les mer

Masseformasjon – Mattias Desmet

Matias Desmet er en belgisk psykolog og statistiker ansatt ved Ghent Universitetet.
Desmet er mest kjent for å ha lansert begrepet «Mass Formation» eller masseformasjon i sammenheng med Covid-19 pandemien.

WHO gir seg ikke – Sier at Covid-19 fortsatt er en global helsekrise

Verdens helseorganisasjon sa forleden at COVID-19 fortsatt er en global nødsituasjon, nesten tre år etter at den først ble erklært som sådan. – se bl.a. https://www.who.int/publications/m/item/who-press-conference-on-global-health-issues—19-october-2022 WHOs beredskapskomité kom første gang med erklæringen om covid-19 den 30. januar 2020. En slik bestemmelse er som manna fra himmelen for mange, og den bidrar, og har til … Les mer

Foreningen Lov og Helse og jeg har allerede brettet opp ermene

I en artikkel hos nettavisa Steigan.no med overskriften «Når starter etterforskningen av Erna Solberg og norske helsemyndigheter?», 20.10.2022 mener artikkelforfatteren, Margrethe Salvesen, at det er på tide at jurister bretter opp ermene, forbereder og iverksetter strafferettslige anmeldelser mot myndighetspersoner som har feilinformert om og feilhåndtert «korona». Foreningen Lov og Helse (LoH) og jeg har en … Les mer