EUs plan om full “covid-kjør” fra høsten av

Hvordan høsten 2022 og vinteren 2023 blir er mildest talt et spennende spørsmål – med energi- og strømkrise, antakeligvis matkrise samt finanskrise m.m. på gang i aksellerende fart. I tillegg har vi en hel befolkning i store deler av verden med svekket immunforsvar pga. snart 3 år med skadelige pandemi-tiltak, fryktkampanjer i media og ikke minst en vaksine som nå beviselig skader folk og deres immunforsvar. Derfor er det nærmest sikkert at folk i større grad enn noensinne kommer til å bli syke når “vintersesongen” setter inn, her er det ikke vanskelig å være “spåkone”. Da ligger veien også relativt åpen for at de organene med makt eller myndighetene nærmest kan erklære hvilken som helst pandemi eller krise de ønsker, i og med at folk vil være reelt sett syke, i motsetning til for eks. det første “vaksine-frie” pandemiåret 2020, hvor det måtte ekstrem grad av “trylling med tall” til for å skape bildet av en pandemi – blant annet hadde vi i Lov og Helse artikler om det her og her.

Ved å nå diskutere tingenes tilstand med folk, eller bivåne kommentarfelt på nettet, kan man grovt sett dele befolkningen i Norge inn i fire grupper i dette henseendet:

  1. De som har vært kritiske hele veien – og som mener at å på nytt innføre fullt “pandemi-kjør” blir en umulighet, fordi en del flere mennesker ser at det er “noe galt” og nå endelig vil si nei.
  2. De som har vært kritiske hele veien – og som mener at det er for få som ser at det er “noe galt”, og at det dermed er fullt mulig å kjøre full kopi av de tre foregående “sesongene når det gjelder nedstengninger, munnbindinnføring, vaksinekampanjer, vaksinepress- eller tvang m.m.
  3. De som har vært lydige og stolt fult på myndighetene hele veien – og som ikke aner noe om hva som kommer (for deres verden defineres nærmest 100 % ut fra hva hovedstrømsmediene til enhver tid bestemmer at de skal tenke/mene), men som vil være med på alt som blir besluttet fremover, uansett hvor hinsides fornuft og vitenskapelighet det måtte være. 
  4. De som har vært lydige og stolt på myndighetene i stor grad frem til nå – men nå har begynt å se at “noe ikke stemmer helt”, og som begynner å skjønne hva som kan komme, og som ikke lenger uten videre vil godta alt som blir besluttet.

Man kan trolig si at hva som skjer fremover til dels avhenger av dem som går under gruppe 4. De i gruppe 3 er antakeligvis hinsides alt håp. Men hvis gruppe 4 ikke bare “murrer litt i skjegget”, men faktisk tar grep og nye steg, kan det hende myndighetene må trekke i bremsen.

Det har i løpet av siste månedene vært blandete signaler på hva slags tilnærming de bestemmende organer vil ta fremover når det gjelder Covid-19. Vi i Lov og Helse skrev for kort tid siden artikkelen Begraves nå Covid-prosjektet?, hvor vi viste til noen tegn på at det fulle “pandemi-kjøret” kanskje ikke kommer, og hvor det kan se ut som at man heller prøver å bygge opp apekopper som “the current threat/thing”.

Men i det siste har det også kommet til syne meget sterke signaler på det motsatte, – nemlig at det blir fullt “covid-kjør” igjen. De to sterkeste indikasjonene på sistnevnte kommer fra Tyskland og EU.

Tyskland:

Når det gjelder Tyskland har de faktisk helt åpent forhåndsbestemt (!) fullt pandemi-kjør. Dette gikk gjennom i parlamentet den 24. august, og den “forhåndsbestemte pandemien” og de drakoniske tiltakene gjelder fra 1. oktober 2022 til 7. april 2023, med diverse munnbind- og testpåbud. Vaksineringsprosjektet fortsetter også med uforminsket styrke:

Die Länder können außerdem Ausnahmen für diejenigen erlauben, die genesen sind (Genesenennachweis; es gilt die bisherige 90 Tage-Frist) oder die vollständig geimpft sind und bei denen die letzte Impfung höchstens drei Monate zurückliegt.

Ovennevnte sitat betyr på godt norsk at det innføres 3 måneders vaksinerings- eller booster-intervall. Såfremt du ikke har fått selve sykdommen, da har du også “fri” i 3 måneder før du må brette opp ermene. 

Samtidig med at ovennevnte trer i kraft 01. oktober, iverksettes en “joint order” om en “territoriell hærkommando” fra forsvarsminister Christine Lambrecht og generalinspektør for hæren Imerhard Zorn nøyaktig samme dato – nemlig 01. oktober. Her er saken omtalt. Dette initiativet begrunnes med en angivelig trussel fra Russland, men noen spekulerer i at vi vil se militære patruljer i gatene fra 01. oktober som vil hjelpe til å håndheve det forhåndsbestemte pandemi-regimet. Tiden vil vise, men hvis dette inntrer kan vi helt formelt erklære at Tyskland er tilbake til 1930-tallet, om de ikke allerede er der.

EU

Når det gjelder EU ser vi i EU-kommisjonens rapport kalt EU response to COVID-19: preparing for autumn and winter 2023 av 02. september klart hva som er EUs plan. Og det er “full rulle” på nytt og kopi av siste årenes galskap!!

 Vi får illevarslende tegn på hvor det bærer hen i avsnitt 1. Introduction:

This Communication, building on the set of actions proposed in April3, urges Member States to put the necessary integrated strategies and measures in place to help avoid a surge of COVID-19 this autumn and winter, and to put in place the necessary structures that allow us to respond to future outbreaks in a sustained manner.

Strategiene og tiltakene som allerede er integrert og på plass skal altså tas i bruk av medlemslandene på nytt.

Vaksinering:

Og EU har ingen plan om å stoppe vaksineprogrammet (et vaksineprogram som for lengst har vist seg som en gigantisk skandale av historiske proporsjoner):

Moreover, the Commission calls on Member States for continued coordination of preparedness efforts across the EU, ahead of the next wave and further rollout ofvaccination programmes.

Når noen mer eller mindre retorisk sier at de bestemmende myndigheter har blitt gale, må man neste undre seg på om det er tilfellet rent bokstavelig talt. Og indikasjon på dette får vi allerede i første setning i avsnitt 2:

The development of COVID-19 vaccines can be considered a scientific triumph.

Ord blir fattige. Vi ser også planen om strategien med oppfriskningsdoser, som i det siste har stoppet opp en del, trolig fordi en del flere mennesker har begynt å innse at de har blitt lurt, nå skal forsøkes omgås ved transmutering til såkalte “tilpassede” mRNA vaksiner mot Omicron-varianten:

At the same time, vaccine manufacturers are developing adapted mRNA vaccines to be used as boosters targeting Omicron variants.

Men de har ikke gitt opp å få den “gamle” vaksinen i mennesker, flere ganger og i enda flere mennesker (altså den bittelille andelen som er såkalt “uvaksinerte”):

Skjermdump fra EU-kommisjonens rapport.

Vi ser over at myten om at vaksinen virker, dvs. hindrer alvorlig sykdom, sykehusinnleggelser og død, ufortrødent opprettholdes. Vi ser videre at målsetningene er å videreføre den katastrofale vaksinestrategien som allerede er på plass, med den vaksinen som til nå har vært brukt, og som ikke virker og har vært veldig skadelig. I tillegg skal de få vaksine inn i alle (close vaccination coverage gaps), også i dem som til nå har klart å stå imot, samt boostere inn i barn og voksne som er “berettiget” til å få sprøyten.

Ytterligere tiltak – såkalt “Non-pharmaceutical interventions”:

Men det er ikke bare den absolutt skandaløse vaksineringen som skal fortsette, det skal også de andre ødeleggende og ikke-faglige tiltakene:

Vaccines are a crucial part of the response to COVID-19. However, our experience with this pandemic has shown that our efforts need to include non-pharmaceutical interventions to limit the virus’ spread, protect vulnerable groups and reduce the pressure on healthcare systems. Examples of highly effective non-pharmaceutical interventions include wearing masks and more restrictive measures like limiting the size of gatherings (våre uthevinger).

EU-kommisjonen påstår altså uten blygsel for eks. at munnbind har vist seg å være høy-effektivt mot smittespredning (!). Og EU vil ha innført tiltakene så fort som mulig, før en eventuell bølge kommer:

Particularly if such interventions are implemented ahead of or at the beginning of a next wave, their impact will be greatest. It is therefore possible that any of the non-pharmaceutical interventions will need to be reintroduced in the coming months (vår utheving).

EUs tese her er å innføre tiltakene mens de fleste fortsatt er friske, da vil nemlig tiltakene virke best. Sosial distansering er også en del av planen:

Other measures such as working from home or limiting the size of mass gatherings have proved effective to limit transmission of the virus.

Dette er et litt interessant tema. For det er en immanent logikk i at sosial distansering vil hindre smittespredning. Det høres rett og slett veldig logisk og naturlig ut! Men EU drar det lenger, og sier at disse tiltakene har vist seg (proved=bevist) å hindre smittespredning. Vi som har undersøkt slike påstander gjennom denne pandemien ser fort at det er vanskelig, for ikke å si umulig å finne vitenskapelige bevis noe sted for at disse tiltakene har virket eller gjort noen forskjell i pandemien. Et lite eksempel på dette er vår ovennevnte artikkel Tilbakeblikk – en pandemi av pussigheter som viste at før hver “smittebølge” i Norge ble antallet tester økt, noe som ga inntrykk av økt smitte, mens etter hvert ble antall tester redusert, noe som gav inntrykk av av nedstengning og tiltak hadde virket.

Sluttkommentar

Hvis man legger sammen alle signalene man ser nå antyder det dessverre mot at det blir “fullt kjør” igjen. Det som blir spennende er å se om alle europeiske land kommer til å følge dette, eller om det denne gangen blir større forskjell på de enkelte lands tiltak og håndtering. Tyskland legger ikke noe imellom i dette og offisielt nå kan sammenlignes med landet for 90 år tilbake i tid, men vil enkelte land i Europa holde mer igjen denne gangen?

Spørsmålet man også bør stille seg er hvorfor gjør de det – altså hvordan det er mulig å i det hele tatt tenke tanken å innføre dette på nytt? Svaret er nok ganske enkelt – det er mulig rett og slett fordi EU og andre organer med makt ønsker det, og ingen (ikke mange nok) stopper dem. EU m.fl. har rett og slett erfart at befolkningen godtar det, ikke viser særlige (eller tilstrekkelige) vilje til å stoppe dem, og til og med i noen tilfeller ønsker dette velkommen – derfor kan de muligens fortsette en “sesong” til.

Forfatter

2 kommentarer om “EUs plan om full “covid-kjør” fra høsten av”

  1. Vil bare si at jeg setter umåtelig stor pris på arbeidet dere i Foreningen lov og helse gjør. Det er med stor glede jeg leser artiklene deres!

    Svar

Legg igjen en kommentar