UK stopper vaksinering for barn 5-11 år

Vi viste i artikkelen Begraves nå covid-prosjektet? blant annet til at Danmark ikke lenger kom til å tilby Covid-vaksine for personer under 18 år, enten de første dosene eller såkalte booster-doser. Nå beveger Storbritannia seg inn i samme spor, dog bare for barn 5-11 år. Det kommer nå meldinger fra flere hold, blant annet her i The Guardian at barn i alderen 5-11 år ikke lenger vil kunne få Covid-vaksinen, såfremt de ikke er i bestemte risikogrupper:

The UK Health Security Agency (UKHSA) said children who had not turned five by the end of last month would not be offered a vaccination, in line with advice published by the UK’s Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) in February 2022. UKHSA said the offer of Covid jabs to healthy five to 11-year-olds was always meant to be temporary.

Dette må sies å være en liten glede i en ellers dyster pandemi, men utrolig nok rapporteres det at beslutningen fra UKHSA har skapt harme i såkalte “foreldre-grupper” og hos enkelte akademikere:

The decision to reduce the number of children who are offered Covid jabs has prompted outcry from parent groups and academics.

En av disse er professor Christina Pagel:

However, Prof Christina Pagel, of University College London, criticised the move. “JCVI itself considered there to be a benefit to young children to be vaccinated – even if most of them had already been infected,” she said.

Videre sa angivelig Pagel følgende:

Pagel said that at least one serious Covid wave was expected later this year, but that many children about to start school would now have to wait six years for vaccination, with likely relatively frequent infections in that time (vår utheving).

Hun beklager seg over at (de “stakkars”) barna må vente opptil hele 6 år før de kan få den katastrofale vaksinen. I tillegg legger hun tydeligvis til grunn et premiss om at siden de ikke får vaksinen vil de relativt hyppig få infeksjoner – som om det ikke for lengst er krystallklart og bevist at Covid-vaksinen ikke stopper smitte og infeksjoner, og som om naturlig immunitet ikke eksisterer eller har noe verdi.

Forfatter

Legg igjen en kommentar