Innlegget til Margrete Dysjaland i Rogaland fylkesting

Som vi annonserte for noen dager siden fikk måten Susanne Heart ble behandlet i Rogaland fylkesting i desember 2022 hvert fall et lite etterspill. Representant Margrete Dysjaland fra FRP holdt et innlegg onsdag 14.06.23:

Dette er et glimrende innlegg av Dysjaland!

Når det gjelder fylkesordfører Marianne Chesak er vi ikke like imponert, for her blir det temmelig hjelpesløst. Chesak presterer faktisk å hevde at når det gjelder retorikken ble det ikke sagt noe galt, alt som ble sagt dreide seg om sak (saklig debatt altså) og ikke om person (se fra ca 05:30 minutter ut i klippet).

Ca 08:50 minutter ut i klippet kommer det et utsagt som egentlig er litt sensasjonelt, hvor Chesak sier følgende: “det er vanskelig å debattere saklig denne type ting”. Min kommentar til dette er både ja og nei. Nei, det er egentlig ikke så vanskelig å debattere denne type ting saklig. Samtidig, etter å ha sett denne seansen og den i desember 2022 i Rogaland fylkesting er mitt inntrykk at gjennomsnittspolitikeren i Norge per i dag er på et nivå hvor det å formulere en eneste meningsfull setning og som i hvert fall har litt med sannhet å gjøre ofte er en ubestigelig oppgave. I lys av det sistnevnte har jo Chesak for så vidt rett.

Forfatter

Legg igjen en kommentar