Jeg ble også kysset på Eilifs Landhandleri av min sjef.

Liten eller ingen betydning for offentligheten
Det har nok liten eller ingen betydning for offentligheten. Det skjedde for mer enn 27 år siden, vi jobbet sammen i en privat bedrift og ingen av oss hadde forhold til noen andre. Det hører med til historien at vi nå har vært samboere i 6 år.

Historien om statsråden som kysset en av sine ansatte på en sommerfest.
Hvis du ikke har fått med deg den historien, kan du ta en titt på den her: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/4oAoLa/nrk-kommunalministeren-erkjenner-daarlig-rolleforstaaelse-og-doemmekraft-etter-kyssing-med-ansatt

Stor betydning for offentligheten
Det som imidlertid betyr noe her, er det NRKs programredaktør for Dagsnytt 18, Knut Magnus Berge, sier om NRKs ansvar for å bringe saker som har offentlighetens interesse frem i lyset. Han sier også at det er hans ansvar som redaktør å få frem argumenter i en sak. Heldigvis sier han selv at ovenfor nevnte sak, ikke var den største og alvorligste saken.

Hvordan kan det da ha seg at samtlige av NRKs nyhetsprogramredaktører forblir stille når vi spør om WHO-traktaten? https://lovoghelse.no/2022/11/30/opprop-nei-til-who-traktat/
Mange har gjort forsøk på å komme igjennom med synspunkter på WHO-traktaten og heldigvis er det flere som gjør forsøk, les om denne oppfordringen til Fredrik Solvang og bidra gjerne til at oppfordringen får oppmerksomhet https://hemali.no/siste/who-traktat-kan-vi-na-hape-pa-en-apen-debatt/?fbclid=IwAR2jUk0FDQ_Eb0bPVR4veRDrO


Forfatter

Legg igjen en kommentar