Psykologisk vaksinering – åpen uttalt strategi av EU

I gjennomgangen av det meget viktige fenomenet/metoden “psykologisk vaksinering” vi hadde for et par uker siden påpekte jeg viktigheten av å virkelig forstå dette fenomenet, og jeg hevdet også at dette brukes i stor skala i Norge. Jeg skal ta for meg et sterkt eksempel på metoden fra pandemiens tidligere fase i en del 2 senere denne uken, men dette fra NRK i går er et annet sterkt eksempel. NRK-artikkelen er meningsløs på alle måter; vitenskapelig, rasjonelt, intellektuelt, akademisk, og samfunnsmessig; utelukkende som psykologisk vaksinering gir den mening.

Og vi hadde ikke før fått publisert artikkelen om temaet før EU-president Ursula van der Leyen kunne love oss at dette skal brukes enda mer:

https://x.com/Glenn_Diesen/status/1796036374337843526?t=yrLschUNrKTvbyhVdnRP0Q&s=35

Hvis du nå får en slags følelse av at du er under (kognitivt) angrep (hvis du ikke har fått den følelsen for lenge siden, da), så stemmer nok det. Det nye av de siste årene er at slike krigserklæringer nå kommer helt åpent uttalt og på løpende bånd, fra våre “egne”.

PS det burde ikke være nødvendig, men jeg påpeker det likevel: du må naturligvis ikke et øyeblikk tro et sekund på de “fagre” ordene når slike som van der Leyen og dets like sier at dette gjøres for å skåne deg for feilinformasjon og for din egen sikkerhet, for det er nemlig en salig blanding av nytale og dobbeltale.

Forfatter

Legg igjen en kommentar