“Ekspertene” blir bare villere og villere – del 1

I mange nordmenns iherdige streben med å dekke over Covid19-vaksineskandalen har det nå per 2024 antatt nye høyder. Vi kunne for kort tid siden lese følgende på Forskning.no:

(Faksimile fra forskning.no)

Først en kommentar om Forskning.no – mange nordmenn tror Forskning.no driver med forskning og vitenskap. Det gjør de ikke. De gjenforteller historier om formentlig forskning. Vi beveger oss altså raskt inn på en narrativ-fortelling akkurat som for eks. VG, men mer tematisk innsnevret. Det betyr ikke at det ikke kan være bra og informative artikler der, men de driver altså ikke med noe vitenskapelig. Og det kan man tydelig se ved å lese den ovennevnte artikkelen.

Artikkelen er i det store og hele det jeg best kan karakterisere som “spinn-vill”, og muligens et slags foreløpig bunnpunkt i den store tildekkingen av vaksineskandalen som foregår. Jeg skal ta for meg et par ting fra denne artikkelen.

Korrelasjon vs. kausalitet

Både vaksinekritikere og vaksineelskende kan bomme når det gjelder forskjell på korrelasjon og kausalitet. Hvis for eks. forskere finner at det er enorm tidsmessig korrelasjon mellom dødelighet og et medisinsk produkt, ikke bare ett sted, men over hele verden, har man funnet en korrelasjon. Man har ikke automatisk funnet endelige bevis, men det kan fort være grunn til å frykte at man også har funnet årsaken!

Og det er nemlig akkurat en slik bekymring de nederlandske forskerne har uttrykket, som Forskning.no selv skriver:

«Dette er uventet og bekymringsverdig», skrev de nederlandske forskerne om funnene sine.

Hvis en korrelasjon blir stor nok, kan det ofte være stor grunn til å tro, eller frykte, at man også har årsaken. For der det er en årsak vil det alltid være korrelasjon, men der det er korrelasjon trenger det ikke nødvendigvis være en årsak.

Men å hevde at det er et endelig bevis er feil, og det er det nok noen som har gjort av såkalte vaksinekritikere. Det er dette BMJ har påpekt, men Forskning.no skriver det slik:

Forskerne undersøkte ikke årsakene til overdødelighet, slår tidsskriftet fast. 

Dette er er både sant og feil på en gang, men uansett en meningsløs fremstilling. For igjen, det kan hende at forskerne, ved å finne en stor korrelasjon, også har funnet årsaken! Det er altså ingen grunn til å vri narrativet over til at dette ikke har noe som helst med årsak å gjøre, blant annet av den enkle grunn at det etter alle solemerker er all grunn til å tro at de faktisk har funnet årsaken.

“Det at så mye tyder på at vaksinen resulterer i overdødelighet kan ikke stemme fordi det er ingenting som tyder på at vaksinen fører til overdødelighet”

Vi skal nå se på alle medisinske sirkelargumenters mor. Denne lange overskriften er i bunn og grunn hovedargumentet til vaksineforkjemperne i dag, og det er faktisk også blitt hovedargumentet til “fagpersonene” eller “ekspertene”. Denne måten å tenke på går også igjen i artikkelen til forskning.no.

Man sier altså først at vaksinen har få bivirkninger og er “trygg og effektiv”; dette har man faktisk erklært allerede helt fra start av, før vaksinen i det hele tatt er rullet ut; fordi (det forbryterske) selskapet som for eks. Pfizer som har laget det skadelige produktet selv sier det. Deretter, når folk så får enormt med helseplager, lidelser, og sågar begynner å dø i tilknytning til vaksinering, så sier man enkelt og greit at dette kan jo ikke være bivirkninger fra vaksinen, fordi man på forhånd har sagt at bivirkninger er sjeldne. Ergo blir bivirkningstallene ekstremt mye lavere enn de burde være, og siden bivirkningstallene blir jukset med og tildekket, blir fenomenet bivirkninger dermed erklært for å være sjeldne. Dette er ekspert-logikken.

Du kan se mer om Pfizers og vaksinen her, her og her, og om mørketall på bivirkninger her.

Her er denne logikken utfoldet i praksis hos Forskning.no:

(Faksimile fra forskning.no)

Hvis man da “studerer” bivirkningstallene, som jo er altfor lave i forhold til hva de burde være, så finner man ganske “få” bivirkninger. Selv om tallene allerede strengt talt er skyhøye, selv om de skulle ha vært mange ganger så høye. Dette er også absurd, for det man gjør er å bare si at tallene er lave, selv om de eksisterende tallene faktisk allerede er skyhøye (til tross for triksingen og tildekkingen).

Fra start av i det første året av vaksineutrullingen var for eks tallene opp til 13 ganger høyere enn for svineinfluensa-skandalen! Og likevel fortsatte vaksineringen bare ufortrødent.

Om sitatet over fra artikkelen til forskning.no kunne man sagt utrolig mye, men sirkelargumentasjonen er altså åpenbar. Forskning.no lenker til en av sine egne artikkel der en av de mest voldsomme vaksineskade-tildekkerne i Norge, Gunnveig Grødeland, altså får lov å uttale at det er fastsatt at alvorlige bivirkninger er svært sjeldne.

Her er det også en annen pussighet, Forskning.no og andre har for lengst gått med på at “noen døde…” av vaksinen. De går altså med på at folk har dødd av vaksinen, men det er utenkelig at vaksinen har noe med saken å gjøre når veldig mange begynner å dø etter vaksinering, for det er jo bare veldig få som dør av vaksinen!

FHI og Ann Kristin Skrindo Knudsen

Så kommer en såkalt fagperson inn, Ann Kristin Skrindo Knudsen fra FHI og det hele blir på en nivå som faktisk formelt sett ikke bør aksepteres av en representant for et såkalt fagorgan. Jeg skal komme tilbake til mer av hva Knudsen presterer i del 2, men skal varme opp med ett utdrag hvor Knudsen sier til Forskning.no at:

– Studien gir derfor ingen holdepunkter for at koronavaksinasjon bidrar til overdødeligheten, slik mange medieoppslag om studien kan indikere, skriver Knudsen til forskning.no. (min utheving)

Dette er blank løgn. Studien (og veldig mange andre studier) gir holdepunkter for at vaksinen bidrar til overdødelighet. Det er nettopp holdepunkter den gir; altså ikke utvetydige bevis, men holdepunkter. Og jo flere studier og statistiske analyser som gjøres som viser enorm korrelasjon mellom vaksineutrulling og død, jo flere holdepunkter blir det. Til slutt blir det så mange holdepunkter at man kan begynne å trekke klarere og klarere slutninger ut av det.

Der har vi kommet for lenge siden.

Det er ingen holdepunkter for å si at det er farlig å skyte en person

La meg avslutte med å lage en hypotetisk analogi for å vise våre såkalte fagfolk og eksperters tilnærmingsmetode. La oss si at man sitter med tallene for avfyrte skudd mot personer. Da vil man finne enorm korrelasjon mellom det at noen skyter mot en annen person med skytevåpen, og at det oppstår skade på denne personen det skytes mot. Man har da veldig god grunn til å hevde at årsaken til skade som har oppstått på personen det skytes på, skyldes at personen blir skutt på. Man har da enorm korrelasjon, og det er veldig god grunn til å tro at man også har funnet den reelle den kausale faktoren, selv om det strengt talt også må gjøres undersøkelser av skaden, såret, kulen som trenger inn i personen og årsaken til at det noen få ganger ikke oppstår skade (da finner man kanskje ut at kulen faktisk bommet på personen i noen skytesaker) m.m. Det er altså litt ekstra arbeid som må til for å endelig lage det fullkomne bevis, men man har allerede i den voldsomme korrelasjonen i praksis identifisert årsaken. Og ved ren logikk er den faktisk nærmest fult ut etablert.

Men i ovennevnte hypotetiske korrelasjonsanalyse vil derimot Forskning.no, resten av mediene, FHI, Grødeland og andre “fagpersoner” si at det ikke er noen holdepunkter for at skudd mot person fører til skade, fordi man har jo bare sett på korrelasjonen og ikke kausaliteten!

Forfatter

En kommentar om ““Ekspertene” blir bare villere og villere – del 1”

  1. Veldig bra, hvordan få denne debatten inn i den øverste LOVGIVENDE forsamling Storting og ut av betalte eksperters lønningspose…? Er det mulig å koordinere alle kokekyndige kjent på kysten med på et samlet opprop, eller må ein lage ein FOLKEDOMSTOL utenfor…? Får me ein “Bonde” inn på andra siden av spillebrettet kan me velga ei Dronning te 🤣

    Svar

Legg igjen en kommentar