Var noen av Covid19-vaksinene placebo?

Temaet i overskriften har kommet opp av og til ifm. diskusjoner om hva slags svindel man egentlig har blitt utsatt for ifm. Covid-vaksinene. At vaksinene er en skandale er det liten tvil om, og det er kraftige tegn på at vaksinene tar livet av svært mange folk, og gjør et enda større antall folk syke … Les mer

Narrativene: analyse av Aavitsland og Nettavisen

Vi skal her kikke nøye på enda et av de mange narrativene vi har blitt servert ifm. pandemien. Grunnen er at det er svært viktig å forstå hvordan pressen og “ekspertene” faktisk “spinner” narrativene, slik at du kan lære deg å kjenne det igjen til senere. For vi lever nå i en tid (de siste … Les mer

Innlegget til Margrete Dysjaland i Rogaland fylkesting

Som vi annonserte for noen dager siden fikk måten Susanne Heart ble behandlet i Rogaland fylkesting i desember 2022 hvert fall et lite etterspill. Representant Margrete Dysjaland fra FRP holdt et innlegg onsdag 14.06.23: Dette er et glimrende innlegg av Dysjaland! Når det gjelder fylkesordfører Marianne Chesak er vi ikke like imponert, for her blir … Les mer

Narrativene: ekspertene og msm kan si hva som helst

Før pandemien hadde det etter min mening i mange år vært en utvikling i Norge der informasjonen ute i det offentlige rom ble dårligere og dårligere, og der de såkalte “eksperter” som pressen valgte ut til narrativene sine, ble tåpeligere og tåpeligere. Dette har nådd nye høyder under og etter pandemien hvor vi har erfart … Les mer

Forsvaret har snudd om vaksineplikt

Foreningen Lov og Helse skrev et langt brev til det norske Forsvaret i begynnelsen av februar 2023, som også ble lagt ut som et åpent brev her på nettsiden vår. Bakgrunnen til dette var at en del ansatte i Forsvaret var fortvilet over at Forsvaret opererte med fortsatt vaksineplikt (tvang) mot Covid-19 på et tidspunkt … Les mer

Aavitsland og Nettavisen: vaksinert blod

Ifølge en artikkel i Nettavisen fra 2. februar 2023, mener Preben Aavitsland at det sveitsiske Rent-Blod-initiativet «SafeBlood» er helt unødvendig [1]. Dette fordi han tror at koronavaksinen forsvinner raskt fra kroppen: Innholdet i koronavaksinen gjør jobben sin raskt og forsvinner så fra kroppen. Etter syv dager kan man bli blodgiver. Da er det ikke noe … Les mer

Åpent brev til FHI

Foreningen Lov og Helse har fått tilsendt et brev fra en gruppe personer som disse har sendt til FHI og Camilla Stoltenberg. Vi har også sendt dette brevet til FHI, da vi stiller oss fullstendig bak redegjørelsen samt spørsmålene i brevet. Hvis vi får noe svar fra FHI kommer vi til å legge også dette … Les mer

Høringssvar fra Foreningen Lov og Helse: smittevernloven og helseberedskapsloven

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne høringen en ny og permanent forskriftshjemmel i smittevernloven § 4-3 a som gjør det mulig ved alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom å gi forskrifter om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfrihet på visse vilkår. Her er lenke til høringen. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endringer-i-smittevernloven-isolering-og-smittekarantene-og-helseberedskapsloven-medisinsk-utstyr/id2961899/ La oss først minne om retten til bevegelsesfrihet i … Les mer

Kommunikasjon med Rogaland fylkesting

Rogaland fylkeskommune

Vi har tidligere skrevet fyldig om seansen i Rogaland fylkesting som fant sted i desember 2022, hvor Susanne Heart tok opp svært viktige spørsmål. Vi omtalte saken i to deler, her og her. Vi har gjort noen henvendelser til fylkestinget i etterkant. Årsaken til at vi her skal fortelle litt om dette er at denne … Les mer