Skien kommunes vaksineinformasjon – del 2

I del 1 så vi at den aktuelle vaksineinformasjonen som Skien kommune omtalte som både uriktig og forfalsket var fullstendig sannferdig/korrekt informasjon. Foreningen Lov og Helse kontaktet Skien kommune ved kommunikasjonssjef Anne Spånem for å få en kommentar på saken. Vi sendte følgende henvendelse: Hei Vi i Foreningen Lov og Helse har blitt oppmerksom på … Les mer

Skien kommunes vaksineinformasjon – Del 1

I Julen 2021 fant det sted en hendelse tilknyttet vaksineinformasjon på Skien kommunes nettside. Lov og Helse ble oppmerksom på at det på Skien kommunes nettside lå ute informasjon om Covid-vaksinen som var noe “uvanlig”. Grunnen til at informasjonen må kunne betegnes som uvanlig er at den aktuelle informasjonen var opplysninger om vaksinen som ikke … Les mer

Høringssvar FLOH- forlengelse av reglene om koronasertifikat

Følgende er Foreningen Lov og Helse sitt høringssvar om innføring/videreføring av koronasertifikat. Vi oppfordrer medlemmer og andre til å levere egne høringssvar og dere står fritt til å bruke hele eller deler av vårt høringssvar til dette. Link til høringen finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat-forlengelse-av-reglene-om-koronasertifikat/id2900763/?@href Foreningen Lov og Helse er en forening bestående av hovedsakelig justis, helse, … Les mer

Hva slags helsevesen har vi fått?

Lov og Helse har fått informasjon om en spesiell hendelse som en pasient på legekontoret Terapeutikum Legene Oscarsgate i Oslo opplevde. Vi har vært i kontakt med henne, og hun forklarer følgende: Jeg har siden begynnelsen av desember blitt undersøkt for om det var noe galt med lungene mine. Den 13. desember 2021 var jeg … Les mer

Vaksine-studien til Pfizer

Lov og Helse har fått denne gjennomgangen av diverse viktige og interessante omstendigheter og funn som omhandler Pfizer-vaksinen for Covid-19. Forfatteren er forsker med bakgrunn i statistikk (PhD, Stanford University) og fysikk (Master). Forfatteren ønsker å være anonym, men Lov og Helse vet hvem han er. Foreningen Lov og Helse Hva var egentlig resultatene fra … Les mer

Vaksinene: Kjetil Elvevold og Faktisk.no

Dette er et innlegg av forsker og dr. scient. Kjetil Elvevold som en respons til Faktisk.no som har bedt ham om å ta stilling til en såkalt “faktasjekk” fra deres side angående hans uttalelser om vaksiner i et intervju hos Hemali.no. Foreningen Lov og Helse Tilsvar til Faktisk.no Av Kjetil Elvevold Hei, Dette er journalist … Les mer

Åpent brev til kulturbransjen

Lov og Helse er en forening med snaut 700 medlemmer hovedsakelig fra yrkesgruppene politi, forsvaret, skole- og utdanning, leger og helsepersonell samt advokater/jurister. Vi oppfordrer dere i kulturbransjen til å virkelig tenker dere om en ekstra gang før dere krever innføringen av koronapass. Det er vanskelig å si hvordan dere egentlig tenker, uten å være … Les mer

Nordisk Covid-deklarasjon

Det har blitt dannet et nordisk initiativ med fagpersoner som har gått sammen om en deklarasjon om covid-19-pandemien. Dette sier de om seg selv: “Vi er blant et raskt voksende verdensomspennende fellesskap av helsepersonell, advokater, akademikere og borgere fra de nordiske landene som har vært dypt bekymret for vår regjeringspolitikk i forhold til SARS-CoV-2 og … Les mer