Psykologisk vaksinering, manipulasjon og psykologisk krigføring – del 2

For et par uker siden skrev jeg om fenomenet/metoden psykologisk vaksinering, også kalt prebunking. Noen av dem bak denne metoden for kognitivt angrep beskriver det selv slik:

Prebunking-konseptet innebærer å eksponere et emne for den svakeste mulige versjonen av en motstemme/motargument (disinfo-innsidere kaller det å mate subjekter en ” mikrodose ” av et argument), slik at når folk møter den fullstendige ufiltrerte versjonen av argumentet, er de allerede kondisjonert mot det (mine uthevinger).

Mens jeg beskrev det med egne ord slik:

Dette betyr for eksempel at når mediene våre har pumpet et gitt narrativ ut til befolkningen over tid, så kan media eller en av de såkalte ekspertene på et eller annet tidspunkt også servere en mikrodose av en motstemme. La oss for eks si at temaet er “vaksinen er sikker og effektiv”. For å beskytte folk mot å ta inn over seg seriøse og tungtveiende argumenter for at vaksinen faktisk ikke er sikker og effektiv finner man da noen vaksinekritikere med veldig lav troverdighet og dårlige argumenter.

På mandag skrev jeg kort om at EU og kommisjonens president Ursula van der Leyen kunne love oss at denne metoden for kognitive angrep skulle blir brukt enda mer mot oss i fremtiden, og nå skal jeg vise til en hylende sterkt eksempel fra en veldig avgjørende fase i den såkalte pandemien.

Et voldsomt sterkt eksempel fra pandemien

Eksemplene på metoden avvendt her i Norge er så tallrike at vi nesten drukner i dem i dag. Blant annet er selve den grunnleggende arbeidsmodellen til Faktisk.no og resten av “faktasjekker”-bransjen i stor grad tuftet på denne metoden. Men den 27. april 2021 hadde NRK på Debatten med Fredrik Solvang et voldsomt eksempel, og det handlet om PCR-testingen.

NRK hadde invitert inn Svein Østvik (for noen kjent som “Charter-Svein”) og den såkalte Lothepus.

Bakteppe og kontekst:

Jeg må først beskrive bakteppet for det hele før jeg går inn på selve NRK-sendingen. Testprotokollen med PCR for å teste etter Covid-19 ble rasket sammen i januar 2020 på noen få dager, og var/er en gedigen faglig/vitenskapelig skandale. Likevel implementerte WHO denne skandaløse totalt uvitenskapelige protokollen umiddelbart. Men selv om selve testprotokollen for nettopp Covid-19 var en skandale, er jo selve PCR-teknologien etter alle solemerker generelt sett veldig bra, til sitt formål. Oppfinneren av den, Nobelprisvinner i medisin Kary Mullis, påpekte jo dette klart – metoden er glimrende til slitt formål men kan ikke si noe om hva du er syk av (altså klinisk diagnostisering). Akkurat dette skillet mellom PCR-teknologien i sin alminnelighet og selve testprotokollen spesifikt for Covid-19 sliter både menigmann og for eks. helsepersonell å skille mellom.

Over hele verden snakket en rekke fagfolk ut mot selve PCR-testprotokollen for Covid-19 (altså ikke PCR-teknologien, men selve Covid19-protokolen), hvor dårlig den var vitenskapelig, og hvor mye den ble misbrukt av myndighetene. Den meget grundige Corman-Drosten Review er for eks. nærmest en eneste lang vitenskapelig smadring av denne testprotokollen.

I dette bildet var det en del kritikere av det som foregikk i pandemien som altså fanget opp denne kritikken mot testprotokollen og hvordan den ble misbrukt, og begynte å spre denne kritikken, både på nøyaktige så vel som unøyaktige måter, riktige så vel som uriktige måter.

Ha også i bakhodet at PCR-testingen var hele fundamentet til pandemien; og slo testen ut var du smittet, helt uavhengig om dette klinisk ikke holdt mål overhodet, og helt uavhengig om du egentlig var syk.

I dette bildet skulle man kanskje tenke seg at det var duket for en seriøs, faglig og balansert debatt på NRK om et ganske teknisk, men akk så sentralt tema?

Svein Østvik var en av dem som hadde fanget opp at fagfolk kritiserte sterk både selve testprotokollen til Drosten & co/WHO, men også hvordan myndighetene og pressen brukte den/tallene fra den.

Om Svein Østvik:

Svein Østvik blir ofte latterliggjort og fremstilt som en “klovn” av den ytterst feige norske offentligheten/befolkningen. I enkelte settinger har nok også Østvik selv spilt litt på denne rollen, blant annet i programmet Charter-feber. Men i en del andre saker har Østvik, i en nasjon som Norge hvor nasjonens kjerneverdier i dag i hovedsak er feighet, konformitet og kollektivisme, vist utrolig mot. Antakeligvis mer mot enn alle de som latterliggjør ham til sammen.

Men for dem som ønsker å bruke metoden psykologisk vaksinering, er Østvik perfekt. Han er nemlig såpass forbundet med så mye stemplinger, forutinntatte inntrykk og et spesifikt image, noe som gjør at det for den vanlige halvsovende (og feige) nordmann blir det umulig å reelt sett noensinne høre og vurdere selve innholdet i det Østvik sier. Selv om Østvik rent faktuelt sier fullstendig korrekte ting.

I tillegg vil det ofte kunne bli indusert følelser. Husk at innenfor hjernevasking, manipulasjon, psykologisk vaksinering (psykologisk krigføring) er følelser svært viktig. Følelser tilknyttet utidig latterliggjøring og følelsen forakt er sentrale her, som jeg skal komme tilbake til i del 3.

Selve NRK-debatten

Det ble altså Svein Østvik, av alle personer, som NRK valgte å ta inn som den ene representanten for den PCR-kritiske siden (!).

Ha også i bakhodet at NRK også regelrett lurte Østvik her, da Østvik krevde, som rimelig er, å også ha med fagfolk på “sin side” av debatten. Det fikk han ikke, og årsaken er jo åpenbar; det var aldri meningen at denne “debatten” skulle bli balansert.

Selve debatten startet altså med en farse hvor stakkars Østvik skal “debattere” mot Lothepus, hvor sistnevnte ikke aner hva han snakker om på noe punkt, bortsett fra at han krever den fulle underkastelse til staten.

Det som skjedde videre i selve “debatten” bør du se med egne øyne, men faktuelt har Østvik nesten rett i alt han sier, uten at det spilte noen rolle.

I del 3 skal jeg mer grundig gå inn på de elementene som gjorde denne seansen på NRK til en svært viktig psykologisk operasjon rettet mot det norske folk, på et veldig avgjørende tidspunkt i pandemien.

PS hvis du er forferdet over at jeg beskylder “vår alles” og den flinke og anerkjente Fredrik Solvang for å drive psykologiske operasjoner mot folket, så er det i orden. Jeg påstår ingenting om bevissthetsnivået vedrørende dette til Solvang eller andre i kulissene hos NRK eller på programmet Debatten. I praksis var uansett dette et av de råeste og viktigste tilfellene av såkalt psykologisk vaksinering gjennom hele pandemien. Så kan det være åpent for den enkelte i å spekulere om pressefolk lærer slike metoder (kanskje under andre navn), eller om de bare manipuleres til å utføre det, eller en blanding av de to.

Forfatter

En kommentar om “Psykologisk vaksinering, manipulasjon og psykologisk krigføring – del 2”

  1. Mange nordmenn tror at 2+2=5. Hvorfor trodde Ola og Kari Nordmann at en vaksine var avhengig av 3 doser? Hadde vi erfart dette tidligere? I 2008 ble vi advart mot et annet virus. Og O/K gikk fem på. Barna deres er idag plaget av narkolepsi. Lærte O/K noe av det? Nei de insisterer fortsatt på at 2+2=5. Hvorfor? Har det noe med kognitive evner og intelligens; som er nær knyttet? Disse evnene innebærer at du bruker dine erfaringer. Men neida. 2+2= 5 og det har våre selvvalgte politikere bestemt. Må vi ta 3-4-5 doser, så gjør vi det. Vi er lojale mot disse med psykopatiske trekk. Covid avslørte at 70% var ivrige etter å få injisert 3 doser. Måten vi skulle styres på under denne; som er blitt kalt en p(l)andemi, ble så absurd med alle sine påfunn, at vi nå kan lese i medier; som burde ha vært på banen helt siden 2020, at mye skurret. Men 2+2=5. Så neste gang psykopatene setter igang, så vil O/K atter en gang gjøre det de blir bedt om. 70% av oss har ikke noe forhold til «fri vilje». Frihet har de ikke noe forhold til. I mellomtiden dør O/K som fluer. Overdødeligheten er et nytt fenomen.

    Svar

Legg igjen en kommentar