Mer om det politiske nivået i Norge

Hvor lavt det politiske nivået som råder i Norge har blitt har vi omtalt tidligere, og det kom særdeles godt frem i saken om Susanne Heart i Rogaland fylkesting, som vi omtalte her, her, her og her.

Jeg skal starte med å gi en beskrivelse med de litt større linjene av det jeg mener er situasjonen politisk og samfunnsmessig i Norge per i dag. Det har pågått en katastrofal fordumming av samfunnet, spesielt de to siste tiårene og vi er nå ved en slags endestasjon i denne fordummingsprosessen. Endestasjon betyr i så måte at når fordummingsprosessen har fått gå for langt det resultere i en kollaps, alltid. Der er vi nå. Dette gjelder hele Vesten, men spesielt kanskje Skandinavia (hvor Norge muligens er verst, og søvnen dypest), England, Canada, USA, Tyskland og Australia. Det vestlige (angelsaksiske) imperiet vi har levd under i ca. 500-600 år er med andre ord trolig i kollaps-fasen nå, og veldig sammenlignbart med det som skjedde da Romerriket kollapset, for å påpeke den historiske og alvorlige konteksten vi faktisk står i. Slik som Romerriket kollapset den gang, kollapser nå Vesten av de samme årsakene: fordi vi er gjennomsyret av løgn, propaganda, korrupsjon, fordumming, dekadens, arroganse, hovmod, kulturdød, og systematiske overgrep mot andre nasjoner og kontinenter over flere hundre år. Slike ting over tid resultere i kollaps og elendighet, det er uunngåelig.

Hvordan forklare dyptgående hvordan fordummingsprosessen foregår er et langt lerret å bleke. For å gjøre det veldig forenklet er utdanningsystemene og pressen to sentrale elementer. Nivå av løgn og propaganda i norske aviser har spesielt de siste 5-10 år vært så omfattende at den norske befolkning for lengst har blitt stilt overfor et kritisk valg: å umiddelbart slutte å tro på (eller i det hele tatt å lese) et eneste ord norsk presse skriver, eller du kommer til å bukke under! De fleste har dessverre valgt det siste, noe som gjør at ovennevnte samfunnskollaps blir enda mer uunngåelig i den tidsperioden vi nå lever i. En slik kollaps er for øvrig også helt nødvendig (for at det hele faktisk kan snu og forbedres), så det å jobbe for å unngå kollaps er på en måte kanskje heller ikke det rette. Det er nemlig knapt noe å berge.

Et viktig element med fordummingsprosessen og propagandaen er et fenomen innen psykologisk krigføring som forenklet sett kan kalles programmering. Fenomenet programmering er når en person har “bukket under”, som nevnt over, og fått propaganda-induserte “meninger” festet til sitt sinn, og hvor vedkommende tror at dette er dens egne meninger. En “mening” som er et resultat av propaganda eller psykologisk krigføring og ikke en reell indre erkjennelsesprosess eller reell tankevirksomhet er altså programmering. Og en slik “mening” er fri for tenkning, og dermed per definisjon faktisk også fri for sannhet. Programmering kommer veldig lett til syne ved såkalte “triggerord”, og når vedkommende “utsettes” for disse triggerordene kobles programmeringen automatisk inn og den propaganda-induserte meningen/handlingen skytes ut som automatisk respons. De fleste slike responser, enten i ord eller handling er mer eller mindre totalt irrasjonelle, blant annet fordi det ikke eksisterer noen tankeprosess bak. Personen er altså en “uttalelses-maskin” (eller “et snakkehode” som noen liker å kalle politikerne våre, med rette), men ikke et tenkende menneske. Kort fortalt er sluttresultatet i den psykologiske krigføringen befolkningen har blitt utsatt for over mange år at evnen til tenkning forsvinner, og indusert programmering har overtatt mye eller helt.

Og når evnen til tenkning forsvinner blir det hele virkelig farlig, for da forsvinner også til slutt moralen. Moral kan ikke overleve lenge når evnen til tenkning har blitt borte. Og da kommer fort det totalitære samfunnet på plass uten særlig motstand.

Et av de mest programmerte og meningsløse/irrasjonelle begrepene/ordene vi har i dag er ordet “konspirasjonsteori”. Måten det benyttes er såpass fri for logikk og mening at man blir usikker på om man skal le eller gråte.

Du kan for øvrig ta en test – si en mening som bryter litt med propagandaen, verdensbildene eller illusjonene som råder, spesielt om de større og pågående sakene (“the current things”), og test hvor programmert folk er. Sier du noe som avviker det minste fra “fellesmeningene” som pressen programmerer deg til å “mene”, eller enda verre, noe som kritiserer “det etablerte”/”det bestående”, så får du det innprogrammerte ordet “konspirasjonsteori” tilbake, som om du trykket på en knapp på en brusautomat. Og disse brusautomatene vet ikke en gang hva en konspirasjonsteori er for noe, fordi deres bruk av ordet handler om programmering og ikke tenkning.

Dette bringer oss over på en liten sak vi kom over. Facebook-profilen Margit Vea Privat stilte i et kommentarfelt noen spørsmål til partiet KRF:

Dette er jo ikke akkurat uviktige spørsmål – den økende sensuren, alle tegnene på at vi utvikler oss mot et mer totalitært samfunn og den enorme helseskaden Covid19-vaksinen, og pandemihåndteringen for øvrig klart ser ut til å ha vært, er ikke akkurat småtterier. Du kan faktisk knapt dra opp av hatten mer relevante og essensielle spørsmål. Høyre-politiker på Karmøy John Gunnar Haukås overvar tydeligvis kommentarfeltet og ville “delta” i debatten om disse svært alvorlige og viktige spørsmålene:

Dette er dessverre nivået i det politiske Norge i dag. Og som de nevnte brusautomatene aner ikke Haukås hva en konpirasjonsteori er for noe, for ingen av de tingene som profilen Margit Vea Privat nevner er nemlig en konspirasjonsteori.

Du vil kanskje si at dette er en veldig liten sak som man ikke kvalitativt kan ekstrapoleres på denne måten. Da er vi uenige. Jeg mener dette er veldig illustrerende for nivået på de fleste politikere i Norge i dag, og helt analogt med det som skjedde i Rogaland fylkesting, som nevnt i starten av denne artikkelen. Kommentaren til Haukås er en referanse til enten den rabiate hjernevasken den norske befolkningen lider av i dag (slik at nesten all tenkeevne er borte), eller til at man ikke gidder eller ønsker å ta en velger, viktige spørsmål eller en viktig diskusjon på alvor, altså i så fall dårlig moral.

Det er selvfølgelig en (liten) mulighet for at dette var et hendelig uhell av Haukås og at han både har sterk tenkeevne og god moral, i så kan det hende vi er et hakk for streng med ham. Uansett, innspillet han kom med i kommentarfeltet som vist over er i hvert fall dypt uredelig på alle måter.

Vi var nysgjerrig på om vi kunne få noen betraktninger fra Haukås på dette, men han svarte oss:

Beklager sent svar, men jeg får svare som en politiker, ingen ytterligere kommentar. Ha en fin dag

Hvis Haukås synes våre drøftinger og betraktninger er feilaktige eller urettferdige er han hjertelig velkommen til å sende oss et mer utfyllende svar, så skal vi mer enn gjerne publisere det.

Forfatter

2 kommentarer om “Mer om det politiske nivået i Norge”

  1. Veldig interessant, godt skrevet og viktig. Dessuten tankevekkende. Takk for all tiden som er brukt.

    Svar
  2. Igjen en veldig interessant artikkel som dessverre er spot on: slik står det til med det norske folk idag, etter tiår med hjernevask! De tenker ikke, og svarer som automater. Snart vil vi se om de fremdeles også stemmer som automater. 🙄

    Dette MÅ deles så mye som mulig!!

    Svar

Legg igjen en kommentar