Ett år med Lov og Helse

Foreningen Lov og Helse ble lansert høsten 2021 og Simen fra politiet i Oslo skrev vår første artikkel, som ble lagt ut 17. august 2021. Vi har nå vært i drift i et drøyt år og det kan være på sin plass med en oppsummering av vårt første år.

Medlemmer

Vi nærmer oss nå 800 medlemmer. Vi har tatt sikte på å være en forening for mennesker fra visse yrkesgrupper “innenfor systemet”, nærmere bestemt politiet, forsvaret, advokater/jurister, leger, sykepleiere og andre helsearbeidere samt lærere. Våre medlemmer kommer således også stort sett fra disse gruppene. Vi har likevel fått noen medlemmer utenfor de ovennevnte grupper, noe som er uproblematisk. I yrkesgruppene leger, politiansatte, militære og jurister har vi henholdsvis mellom 25-40 medlemmer i hver gruppe og vi har anslagsvis rundt 50 fra skolesystemet/lærere. Vi har flere hundre sykepleiere, i tillegg til noen som jobber med helse utenfor skolemedisinen. Kiropraktorer i Norge er tydeligvis ganske “våkne” og samfunnsbevisste, siden dette er gruppen vi har flest medlemmer fra relativt sett. 

Hvem er vi bak foreningen

Foreningen har vært drevet av en gruppe som har variert mellom 6-10 personer. Bakgrunnen til disse er variert; vi har flere fra politiet, flere jurister, flere med bakgrunn fra helse og helsevesenet, personer med ekspertise på IT og et par som bare er glødende opptatt av å bidra med å få satt en stopper for det man har blitt utsatt for siden pandemiens start. Dere har sikkert fått med dere Simen Thorvaldsen fra politiet som blant annet ble intervjuet her i Nordpodden, her i Antijantepodden eller her i Podcast Uten Navn. Han er den eneste som har stått frem med navn. Det har vært en løpende diskusjon internt hos oss om fordeler vs. ulemper med å være såpass anonyme som vi er. Vi har også blitt kritisert for dette, og det er ingen tvil om at det på mange måter er fordelaktig å være mer åpne. Men det er dessverre slik at det har vært og er vanskelig/umulig for noen av oss.

Vi har også samarbeid og kontakt med flere personer som ikke er faste bidragsytere, blant annet personer med bakgrunn fra fagfelt og profesjoner innenfor vitenskapsfelt som er relevante for pandemi-temaer. Vi har også samarbeid og løpende kontakt med Norsk Hjelpefond.

Hvordan tenker og jobber vi

Det er forskjellige bidragsytere som har levert materialet til våre artikler, og innholdet i artiklene står for artikkelforfatterens regning, men med den fellesnevner at alle artiklene inneholder noe som foreningen mener er viktig å få frem i lyset eller få debattert.

Det er viktig å påpeke at vi bak Lov og Helse ikke tenker likt, eller er enige om alt, men vi har nok i stor grad en relativ lik og felles forståelse for at pandemi-håndteringen av norske myndigheter er en gigantisk skandale. De fleste av oss har nok også en forståelse for at det vi har sett i pandemien egentlig er symptomer på noe mer grunnleggende.

Foreningen har ingen medlemsavgift, og vi har ingen økonomi/inntekt. Alt arbeid er frivillig arbeid fra en ledergruppe som har variert i størrelse i den perioden vi har vært virksomme. 

Hva vi har oppnådd første året

Vi publiserer artikler på nettsiden vår jevnlig. Det har vært et mål å prioritere informasjon som er av betydning og gjerne ikke har blitt publisert andre steder. Det har også vært et mål å i hovedsak heller ha grundige artikler med kvalitet enn mange som er raskt satt sammen, dette er grunnen til at flertallet av artiklene våre nok oppfattes av noen som i overkant lange. Om vi har lykkes med å få ut viktig og riktig informasjon om tingenes tilstand får andre avgjøre.  

Vi var tidlig ute med en grundig, litt tung, men viktig analyse av bivirkningstallene av en av våre tilknyttede fagpersoner – en analyse som viste at allerede høsten 2021 var covid-vaksinen en mange ganger større skandale enn vaksineskandalen med svineinfluensaen.

Vi har publisert en drøfting av de juridiske problemstillingene tilknyttet pandemien og blant annet vaksinering og Grunnloven, skrevet av en våre juridiske fagpersoner.

Over to artikler – i “Tilbakeblikk – en pandemi av pussigheter” samt en oppfølgingsartikkel, har vi i samarbeid med en av våre fagpersoner sett på hva tallene egentlig viste eller indikerte da det ble erklært krise og såkalte smittebølger, og hvor vi har vist at smittebølgene har vært nærmest rene narrativer uten støtte i de samme tallene som har blitt brukt som begrunnelse.

Vi hadde også saken hvor Faktisk.no prøvde, på en ganske hjelpeløs måte må man si, å “debunke” en del ting Kjetil Elvevold hadde uttalt. Her må man vel også si at Elvevold parkerte Faktisk.no fullstendig på sidelinjen med sitt svar som Lov og Helse fikk gleden av å publisere. Hvis man skal bruke analogier fra boksesporten er det vel sjeldent man ser en større knock out når det gjelder grundighet, faglig innhold, etterrettelighet og saklighet enn det Faktisk.no ble “utsatt for” her.

Vi hadde også den litt merkverdige saken med Skien kommune, en sak vi la ut i del 1 og del 2, hvor Skien kommune tydelig fikk nærmest panikk fordi noen hadde lagt ut noen helt sannferdige og viktige opplysninger om vaksinen på kommunens nettside; informasjon som myndighetene (med kommunene på laget) notorisk har holdt skjult for befolkningen som skulle få den samme vaksinen inn i kroppen.

Vi har også hjulpet personer som har havnet i problemer, og som etter vår vurdering har blitt utsatt for urett, lovbrudd og overgrep fra “systemet”. Vi har fått mange henvendelser med slike saker, men siden vi er en frivillig organisasjon med begrensede ressurser har vi dessverre bare fått bidratt i en brøkdel av sakene. Noen ganger har vi bare hatt mulighet til å gi lavterskel hjelp eller råd. Noen av disse sakene har vært av en slik karakter at vi har ment at historien og problemstillingene burde formidles ut, og disse har således blitt artikler. Eksempler på dette er saken med Sigmund (del 1 og del 2), hvor han ble fratatt sine jaktvåpen av politiet med begrunnelse i at han sendte ut “det som fremstår som konspirasjonsteorier”. Vi hadde også saken med Hanne som ble avvist på legekontoret sitt fordi hun var uvaksinert, og vi hadde saken med Marian som fikk problemer med NAV og med å få dagpenger – også av den grunn at hun var uvaksinert.

Det er ingen tvil, dessverre, om at det kommer til å komme flere slike saker i fremtiden. Og uansett hvordan pandemien konkret utspiller seg, eller rettere sagt hvordan narrativet om den utspiller seg, kommende vinter og kommende år er vi inne i en langvarig kamp for å få et skakkjørt samfunn på rett kjøl igjen, en kamp som kommer til å ta mange tiår, minst.

.

Forfatter

Legg igjen en kommentar