Åpent brev til kulturbransjen

Lov og Helse er en forening med snaut 700 medlemmer hovedsakelig fra yrkesgruppene politi, forsvaret, skole- og utdanning, leger og helsepersonell samt advokater/jurister. Vi oppfordrer dere i kulturbransjen til å virkelig tenker dere om en ekstra gang før dere krever innføringen av koronapass. Det er vanskelig å si hvordan dere egentlig tenker, uten å være … Les mer

Nordisk Covid-deklarasjon

Det har blitt dannet et nordisk initiativ med fagpersoner som har gått sammen om en deklarasjon om covid-19-pandemien. Dette sier de om seg selv: “Vi er blant et raskt voksende verdensomspennende fellesskap av helsepersonell, advokater, akademikere og borgere fra de nordiske landene som har vært dypt bekymret for vår regjeringspolitikk i forhold til SARS-CoV-2 og … Les mer

Fenomenet vaksinebivirkninger

Foreningen Lov og Helse har tidligere vist med statistisk analyse at bivirkningene allerede tidlig i november 2021 overgikk mange ganger det som var tilfellet for vaksinen for svineinfluensa. Og den ble jo som kjent stanset og erklært for en skandale. Les mer om den analysen her. Nedenfor skal vi se på vaksinebivirkninger fra en annen … Les mer

Tilbakeblikk – en pandemi av pussigheter

Fra og med november 2021 gikk pandemien over i en helt ny fase som ikke kan sammenlignes med det som har vært frem til da. Denne artikkelen blir et tilbakeblikk i pandemien før november 2021. Korona-pandemien omfatter en del fenomener og det jeg vil kalle pussigheter som fortjener å bli kommentert. Her blir bare noen … Les mer

Koronapasset

Norske myndigheter annonserte november 2021 at de ønsker å innføre koronapass. Eller mer presist – norske kommuner skulle få anledning til å innføre det lokalt. De fleste forstår nok at dette trolig bare er en mellomfase, for norske myndigheter har åpenbart lenge ønsket å innføre dette. Og det er en ganske slu taktikk de har … Les mer

Intervju av Foreningen Lov og Helse

i begynnelsen av november fikk Foreningen Lov og Helse tilsendt noen spørsmål til et skriftlig intervju av nettavisen Steigan.no; et intervju som ble trykket der 16. november. Her er spørsmålene og foreningens svar på disse: Steigan: hva mener dere med at «koronapolitikken i altfor liten grad har vært basert på vitenskap, eller god vitenskap»? Dette … Les mer

Tiltakene – Grunnloven og forholdsmessighet

Norges lover med hammer

Foreningen Lov og Helse har mottatt følgende innlegg som drøfter mange juridiske sider ved det som foregår. Forfatteren er fagperson, dvs en jurist med kjennskap til de offentlige styringssystemene. Forfatteren ønsker å være anonym, med den begrunnelsen som mange i Norge etter hvert kjenner seg igjen i – nemlig at man risikerer alvorlige sanksjoner mot … Les mer

Bivirkningstallene for Covid-vaksinene

Foreningen Lov og Helse har fått tilsendt denne artikkelen av en fagperson som har jobbet aktivt og vitenskapelig med pandemi-relaterte temaer helt siden pandemiens start. Lov og Helse kjenner til personens identitet og arbeid. Dette er en lang og ganske «tung» artikkel, men den er ekstremt viktig. Forfatteren ønsker å være anonym siden omkostningene kan … Les mer